Skip to main content

Kommentar till (S)-budgetförslag: Den nära vården sätts på undantag

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 13:56 CEST

Vi kan med förvåning konstatera att Socialdemokraterna väljer att sätta den nära vården på undantag i sitt budgetförslag 2017 för Västra Götalandsregionen. Efter att länge försökt att slå mynt av hur Socialdemokraterna månar om den nära vården och vårdcentralerna visar det sig att det mest handlat om retorik.

- I Socialdemokraternas budgetförslag är det tydligt att den nära vården sätts på undantag. Med drygt 200 miljoner kronor mindre till primärvården 2017 än vad GrönBlå Samverkan satsar ställer vi oss frågan om hur många vårdcentraler som (S) tänker avveckla. Är det alla de alternativt drivna vårdcentralerna i Västra Götaland som man tänkt sig att dra ner på om man haft makten i regionen? Det hade varit en tillgänglighetsförsämring av historiska mått, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

GrönBlå Samverkan föreslår i sitt budgetförslag över en miljard under tre år för en utveckling av den nära vården och för att därigenom också skapa förutsättningar för en renodling av den högspecialiserade vården vid våra sjukhus.

- En utveckling mot och satsning på den nära vården är inte bara nödvändiga insatser för invånarna och för verksamheterna. Utan även för vårdens medarbetare och deras arbetsmiljö. Bristen på satsningar i (S)-budgeten inom detta område visar tyvärr att Socialdemokraterna sitter fast i gamla strukturtankar, säger Johnny Magnusson.

I en tid då Västra Götalandsregionen står inför omfattande framtidsutmaningar väljer Socialdemokraterna dessutom i sitt budgetförslag att minska anslagen till investeringar från 4,4 miljarder till 4,2 miljarder per år. Detta trots att det krävs stora investeringar framöver i sjukhusen, i en gemensam modern IT-miljö samt inom kollektivtrafiken. Här har Socialdemokraterna 600 miljoner kronor mindre i sitt investeringsbudgetförslag jämfört med GrönBlå Samverkan, som istället höjer investeringsramen från 4,4 till 4,8 miljarder per år.

- Hur tänker man med en minskad investeringsram klara av alla de utmaningar som Västra Götalandsregionen står inför? Ska man köra vidare in i framtiden med gamla tåg? Ska vårdpersonalens önskemål om mera tid med patienterna mötas med fortsatta mängder av gamla datasystem som inte kommunicerar med varandra? frågar Johnny Magnusson.