Skip to main content

Kvaliteten i prioriteringen av ambulansvården måste säkras

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2019 11:47 CEST

Prioriteringsfunktionen av ambulanssjukvården når inte upp till ställda målsättningar och ambitioner. GrönBlå Samverkan vill därför att åtgärder snarast vidtas för att säkerställa kvaliteten vid prioriteringsfunktionen samt att det sker inom rimliga ekonomiska ramar.

Prioriteringsfunktionen som idag bedrivs av Sjukvårdens larmcentral (SvLC) och den samverkan som sker med SOS Alarm lever inte upp till det förtroende som måste ställas på en för invånarna vital funktion. Dessutom överstiger kostnaderna för verksamheten vida de nivåer som regionfullmäktige fått som underlag när beslutet togs våren 2017. Västra Götalandsregionen måste därför snarast vidta åtgärder för att säkerställa prioriteringsfunktionen och dessa sker inom rimliga ekonomiska ramar.

- Det är ytterst olyckligt att denna situation uppstått för alla inblandade parter. Inte minst för invånarna i Västra Götaland som har rätt att förvänta sig bättre. Det har dessutom gått prestige i den här frågan och det är oacceptabelt. Nu krävs det att stå upp och ta ansvar och att åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemen, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen.

För att möjliggöra detta bör regionstyrelsen ges handlingsutrymme att kunna vidta de åtgärder som krävs för att förbättra situationen för prioriteringsfunktionen. Därför bör regionfullmäktige bemyndiga regionstyrelsen att leda och genomföra processen för att åtgärda bristerna och dessutom kunna bemyndigas att fatta beslut om ett eventuellt genomförande av en upphandling av prioriteringsfunktionen av en annan utförare. Det senare kan bli aktuellt om den fortsatta uppföljningen visar på svag måluppfyllelse samt svårigheter att rekrytera och behålla tillräcklig kompetens för uppdraget.

Kommentar:

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande 0730-98 48 00

Kontakt

Torbjörn Colling (M)

Kommunikationsansvarig 0700-82 52 19

Bifogade filer

Word-dokument