Skip to main content

Nu öppnas dörren för valfrihet i mödravården

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 16:33 CET

Idag har ett första steg tagits mot en valfrihetsreform riktad till kvinnorna i Västra Götaland. Det handlar om införandet av ett vårdval inom mödrahälsovården.

- Det är en efterfrågad reform som nu påbörjas och som innebär att blivande familjer får möjlighet att fritt välja bland godkända utförare av mödrahälsovård, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Tidigare har vårdval införts både vad gäller vårdcentraler och rehab. Erfarenheterna av dessa reformer är mycket goda. Det har varit framgångsrika reformer som lett till att tillgängligheten kraftigt förbättrats. Antalet vårdcentraler har nära nog fördubblats och regionens uppföljning pekar även på andra positiva effekter som att de svårast sjuka fått bättre tillgänglighet och de privata vårdgivarna har i stor utsträckning etablerat sig i socioekonomiskt svaga områden. Även primärvårdsrehab visar en liknande bild med en stor ökning av antalet besök till fysioterapeuter eller arbetsterapeuter.

Den föreslagna reformen möjliggör för alternativa utförare att, jämte Västra Götalandsregionens Närhälsan, etablera mödrahälsovård i regionens kommuner. Målet är att ytterligare stärka tillgängligheten, mångfalden och möjligheten för familjerna att själva välja en mottagning.

- Redan idag finns alternativa utförare som gör ett fantastiskt jobb. Samtidigt vet jag att fler blivande familjer vill kunna välja och att det finns flera utförare som vill etablera sig i regionen. Jag hyser också en förhoppning om att vi genom denna reform på sikt kan få till fler familjecentraler, säger Tony Johansson (MP).

Det finns idag positiva erfarenheter av alternativa utförare inom mödrahälsovården i Västra Götaland. Den största aktören drivs i alternativ regi och på samma sätt är de privata aktörerna, bland annat på Tjörn och i Stenungsund, populära bland sina patienter. Dessa har varit upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling. Genom att ett valfrihetssystem införs skapas en möjlighet för alternativa lösningar i hela regionen och det ger såväl offentliga som alternativa vårdgivare bättre förutsättningar att erbjuda invånarna mödrahälsovård med god kvalitet. Samtidigt möjliggör ett valfrihetssystem en större kontinuitet och långsiktighet för invånare och utförare än vad dagens begränsade upphandlingsperioder medger.

Tidsplanen för arbetet är att regionfullmäktige ska kunna fatta beslut om vårdval Mödrahälsovård under hösten 2016.

Presskontakt:

Pär Lundqvist, politisk sekreterare

par.lundqvist@vgregion.se

0702-40 57 68

För mer information besök

Moderaterna: moderatvg.se

Miljöpartiet: mp.se/vastra-gotaland

Liberalerna: liberalerna.se

Centerpartier: centerpartiet.se/vastragotaland

Kristdemokraterna: kdvg.se

Bifogade filer

Word-dokument