Skip to main content

Nu stärker vi Västra Götalandsregionens förmåga att hantera flyktingsituationen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 11:05 CET

För att hantera den rådande flyktingsituationen beslutade regeringen i december 2015 om ett tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Västra Götalandsregionen tilldelades drygt 231 mnkr. Redan tidigare har regionstyrelsen fattat beslut om att rikta 26 mnkr av statsbidraget till åtgärder inom hälso- och sjukvården.

Vid dagens sammanträde beslutade regionstyrelsen om fördelningen av återstående 205 mnkr. Av dessa medel riktas 150 mnkr till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för vidarebefordran till utförarna för ökade kostnader med anledning av det ökade vårdbehovet under 2016. 15,8 mnkr fördelas till regional utveckling, HR, kommunikation och kultur. Därtill avsätts 39,2 mnkr för framtida merkostnader under 2016, såsom bland annat förstärkt säkerhet vid kollektivtrafikens knutpunkter och ytterligare merkostnader inom vården.

– Det är ingen hemlighet att flyktingsituationen skapar utmaningar för Västra Götalandsregionen och dess verksamheter. Därför tycker vi det är mycket bra att regionstyrelsen idag beslutade om en ansvarsfull fördelning av statsbidraget, vilket visar på att vi tar dessa utmaningar på allvar. Genom att framförallt stärka hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera situationen skickar vi en tydlig signal om att detta område är extra viktigt, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

För mer information:
Anton Oskarsson, pressekreterare (M)
Tel: 070-020 59 72