Skip to main content

Nu startar arbetet med Brunnsbo station

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 15:27 CET

På dagens möte med regionstyrelsen beslutades att anslå 55 mnkr ur den regionala transportinfrastrukturplanen för byggande av Brunnsbo station.

- En station i Brunnsbo, där Södra Bohusbanan anlöper till centrala Göteborg, är en del i att skapa ett mer finmaskigt järnvägsnät kring Göteborg, säger Birgitta Losman, regionråd (MP) och ordförande i regionutvecklingsnämnden. Det finns egentligen ingen anledning att resenärer som ska till Hisingen först ska åka till Göteborgs centralstation och sedan över älven igen till Hisingen. Nu sätter vi igång arbetet med Brunnsbo station.

Brunnsbo station finns med i Västra Götalands Målbild Tåg 2035 och är en del av en etappvis utbyggnation av Södra Bohusbanan. Det planeras satsningar i samtliga delregioner för att stärka den regionala tågtrafiken. Inom ramen för det nya Kvillemotet kommer det byggas ett partiellt dubbelspår förbi Brunnsbo som finansieras via Västsvenska paketet. Det partiella dubbelspåret och anordnande av en station finns med som åtgärdsförslag i idéstudien. I Brunnsboområdet pågår projektering och med ett tidigt beslut kan både tid och pengar sparas. Stationen står färdig tidigast 2020.

Kontakt

Birgitta Losman (MP),

Regionråd, Västra Götalandsregionen

Telefon 0703-679580

Johan Hellström (MP)

Politisk sekreterare, Västra Götalandsregionen

Telefon 0702-825650