Skip to main content

Ny utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2016 12:09 CEST

Vid dagens sammanträde med regionstyrelsen i Västra Götaland föredrog Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, situationen på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus (DSBUS). Wennbergs besök på Regionstyrelsen var delvis föranledd av den ansträngda situationen på DSBUS som fått stor uppmärksamhet i media.

Wennberg konstaterade att sjukhuset till stora delar fungerar mycket väl, medan det finns problem inom andra delar. Problemen har utvecklats över en längre tid, men har blivit akuta under hösten. Det finns flera orsaker till detta, men Wennberg pekade bland annat på en ökad vårdtyngd, kraftig befolkningsutveckling och svårigheter att i konkurrens med andra arbetsgivare behålla medarbetare. För regionstyrelsen presenterade Wennberg en handlingsplan, med åtgärder på kort och lång sikt, för att lösa situationen.

- Situationen är oroande, även om sjukhusdirektörens besked vid dagens möte med regionstyrelsen gav en mer nyanserad och för framtiden mer hoppfull bild än det som förmedlats under de senaste veckorna. Barnsjukhuset står inför en rad utmaningar där rekrytering av sjuksköterskor är den främsta på kort sikt, säger Jonas Andersson (L), ledamot i regionstyrelsen och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Andersson menar att den politiska ledningen kommer att stödja sjukhuset i deras arbete för att nå framgång. Som ett led i detta kommer hälso- och sjukvårdsstyrelsen under hösten att ge ett uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för barnsjukvården i hela Västra Götalandsregionen.

- Vårt mål med uppdraget är att ta fram en färdplan för att möjliggöra för DSBUS att fortsatt vara det främsta barnsjukhuset i Sverige, med en rad rikssjukvårdsuppdrag och annan högkvalitativ högspecialiserad vård, säger Jonas Andersson (L).

 - Att nu se över barnsjukvården i Västra Götaland är helt nödvändigt. Dels med tanke på den akuta situationen på DSBUS, men också på grund av att vi nu bygger ett helt nytt barnsjukhus på Östra sjukhuset. Det nya sjukhuset kommer att skapa förutsättningar för en bättre patient- och arbetsmiljö. Det är ett läge vi ska använda för att lyfta barnsjukvården i regionen, avslutar Jonas Andersson (L).


Kommentar

Jonas Andersson (L), regionråd och ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Telefon 0708-37 78 53


Presskontakt

Pär Lundqvist (L), politisk sekreterare

Telefon 0702-40 57 68

Bifogade filer

Word-dokument