Skip to main content

Nya steg för en tryggare läkarförsörjning

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 16:12 CEST

Idag beslutade Personalutskottet om en prioritering och fördelning av regioncentralt planerade ST-tjänster (specialisttjänstgöring för läkare) riktade mot bristområden.

- Vi arbetar strategiskt och målmedvetet med ST-tjänstefördelningen. Vi har under en ganska lång tid sett stora brister i kompetensförsörjningen inom vissa läkarspecialiteter och ser även det framöver. Detta säger Gunilla Levén (M) ordförande i Personalutskottet.

- Det här är en del i hur vi vill komma till rätta med läkarbristen inom vissa specialiteter. Av totalt ca 250 ST-tjänster årligen i Västra Götalandsregionen kommer centralt styras 15 %. Det handlar om 45 ST-tjänster, avslutar Levén (M).

ST-styrning har varit ett prioriterat område och identifierats som ett utvecklingsområde i strategi och handlingsplanen för kompetensförsörjning. Det har varit en regionövergripande grupp för ledning av läkar-/tandläkarförsörjning som tagit fram ST-styrningsförslaget. Kostnaden blir 16,2 mnkr 2017 (30 000 kr per block, per 12 månader, 45 block) 12 ST i Internmedicin, 12 ST i Barnmedicin, 10 ST i Bild och funktionsmedicin, 4 ST i Laboratoriemedicin, 4 ST i Palliativ medicin (lindrande), 1 ST vardera inom Pedodonti (barn och ungdomstandvård), Protetik (ersättning av saknade tänder, mjukvävnad eller en hel uppsättning tänder med olika konstgjorda metoder) och Käkkirurgi.

Kommentarer:

Gunilla Levén (M)

Ordförande i Personalutskottet

0703-05 32 02

Presskontakt:

Sara Ejnell Svensson (M), politisk sekreterare

0707-667929

Bifogade filer

Word-dokument