Skip to main content

Oansvarig hantering av underskott riskerar regionens ekonomi

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 17:08 CEST

Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Demokraterna frångick idag det regelverk som alla partier tidigare varit överens om för att Västra Götalandsregionen ska baseras på en ansvarfullt förd ekonomisk politik. De riskerar därmed Västra Götalandsregionens ekonomi på längre sikt genom att yrka på att sjukhusens stora underskott på totalt 735 miljoner kronor ska skrivas av när Västra Götalandsregionen som helhet uppvisar ett verksamhetsunderskott på 416 miljoner kronor, rensat för den engångspost som gör att det officiella resultatet är positivt.

GrönBlå Samverkan anser att detta beslut inte bara är oansvarigt ur ett ekonomiskt perspektiv utan sänder dessutom fel signaler till alla de medarbetare och verksamheter som arbetar hårt för att hålla sig inom sina givna budgetramar. Fokus måste istället vara på att öka produktiviteten, upprätthålla kostnadskontroll och bedriva verksamheterna inom givna budgetramar. Då är det av största vikt att regelverket upprätthålls.

Det är inte heller så att det saknas pengar i hälso- och sjukvården. När GrönBlå Samverkan tillträdde höjdes skatten bland annat för att kunna göra stora ekonomiska satsningar inom hälso- och sjukvården och under mandatperioden 2015 - 2018 tillfördes hälso- och sjukvården i genomsnitt en ökning av ramarna med 4,3 procent, vilket motsvarar 6,5 miljarder kronor. Trots detta så har problemen med underskott ändå fortsatt och nu visar samtliga sjukhusgrupper ett negativt resultat för 2018 på totalt 735 miljoner kronor.

- Det är tydligt att Socialdemokraterna nu frångått den princip om ansvarsfull ekonomisk hushållning som vi varit överens om sedan 2004 oavsett vem som styr i Västra Götalandsregionen, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

- Socialdemokraterna har länge pratat om en skattkista på residenset i Vänersborg. Om den någonsin funnits så har den innehållit pengar intecknade till bland annat framtida pensioner. Det är beklagligt och oansvarigt att efterskänka underskott på det sätt som nu beslutats och därmed riskera att på sikt urholka exempelvis pensionsavsättningar.

Initiativ till översyn

Därför är det istället av största vikt att Västra Götalandsregionen har långsiktiga och stabila regelverk för hantering av svängningar i sjukhusens ekonomi samt att de efterlevs. Det är något som inte minst Västra Götalandsregionens revisorer understryker i sin rapport vad gäller ansvar och styrning. Nuvarande regelverk är antaget i politisk enighet i regionfullmäktige. Det är beklagligt att inte Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna höll fast vid detta regelverk idag och att ta den utsträckta handen om att diskutera regelverkets innehåll för att komma fram till en modell som alla fortsatt kan vara eniga om och som dessutom ger incitament för efterlevnad.

Kommentarer:

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Tel. 0730-98 48 00

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M)

Kommunikationsansvarig GrönBlå Samverkan

0700-82 52 19