Skip to main content

Oppositionen begärde bordläggning om sjukvårdens utveckling

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2015 14:12 CET

GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen satsar kraftfullt vidare både på arbetsro och framtidstro inom vården. Det förstnämnda genom att tillföra sjukvården extra resurser och satsningar på bl.a. akutsjukvården och den psykiatriska vården. I linje med detta ligger även dagens beslut om bokslutsdispositioner där majoriteten nollställde sjukhusens underskott för 2014, samt gav SU och SkaS tillåtelse att använda sitt egna kapital.

Parallellt med detta satsas även på framtiden genom att sjukvården anpassas efter patienternas behov. Den första satsningen i denna del är den framtida utvecklingen av närsjukvården i Göteborgsområdet. Där det bl.a. föreslås att ett nytt specialistsjukhus byggs i frihamnsområdet på Hisingen, med operationsmöjligheter, och att ett nytt specialistsjukhus etableras i Västra Göteborg. Detta handlar främst om att organisera sjukvården utifrån den ökande befolkningen i Göteborgsområdet och invånarnas behov av olika typ vård. Idag yrkade dock Socialdemokraterna på bordläggning av ärendet. Partiet framförde att man behövde mer tid för att fundera på om man kunde ställa sig bakom denna utveckling av sjukvården. Majoriteten valde att gå Socialdemokraterna till mötes.

- Vi gick med på en bordläggning för att ge oppositionen tid att fundera om de vill vara med på tåget, men är samtidigt väldigt tydliga med att kommer det ett yrkande med annan inriktning från Socialdemokraterna på nästa regionstyrelsesammanträde kommer majoriteten ändå att driva igenom ärendet säger Johnny Magnusson, ordförande i regionstyrelsen.

- Denna framtidssatsning syftar till att stärka den nära vården, öka tillgängligheten och möta det ökade vårdbehovet i Göteborgsområdet.

Kommentarer:

Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen (M), 0708-37 78 53

Presskontakt:

Torbjörn Colling, pressekreterare (M)

torbjorn.colling@vgregion.se

0700-82 52 19

För mer information besök

Moderaterna: moderat.se/vg

Miljöpartiet: mp.se/vastra-gotaland

Folkpartiet: folkpartiet.se/vgregion

Centerpartier: centerpartiet.se/vastragotaland

Kristdemokraterna: kdvg.se