Skip to main content

Pressinbjudan - Gruppledarna i GrönBlå Samverkan besöker Restad Gård – orientering om behoven från Västra Götalandsregionen

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 13:08 CET

På måndag den 14 december kommer den GrönBlå majoritetens fem gruppledare; Johnny Magnusson (M), Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (L), Kristina Jonäng (C) och Monica Selin (KD) besöka Restad Gård.

Västra Götalandsregionen har fått ett extra tillfälligt anslag av regeringen på 230,9 miljoner kronor för hantering av flyktingsituationen. Av dessa har regionstyrelsen redan beslutat att 26 miljoner ska gå till åtgärder inom hälso- och sjukvården till exempelvis hälsoundersökningar och kompetenshöjande insatser på asylboenden.

Arbete pågår just nu med att ta fram en överblick över vilka insatser som redan görs i regionens verksamheter och framförallt vilka behoven är och vad som kan göras mera. Ett paket av åtgärder kommer att presenteras i början av 2016 av hur det extra anslaget kommer att användas.

Det extraordinära läget vad gäller flyktingsituationen i regionen kräver samling och samordning av insatser. Eftersom de fem gruppledarna inom GrönBlå Samverkan ansvarar för olika områden väljer de att göra ett gemensamt verksamhetsbesök för att skapa sig en bild av vilka behov som finns och träffa migrationsverket och frivilligorganisationer för att få deras syn på vilka insatser som regionen kan bidra med.

Media är inbjuden att närvara under rundturen och gruppledarna kommer att vara tillgängliga för frågor.

Datum: 14 december

Tid: 11.30 - 13.00, (rundtur – media välkomna – starttid ca 12.15)

Plats: Restad Gård i Vänersborg

Presskontakt:

Torbjörn Colling (M), politisk sekreterare, 0700-82 52 19

torbjorn.colling@vgregion.se

Frida Hagström (MP), politisk sekreterare, 0702-82 56 50

frida.hagstrom@vgregion.se

Bifogade filer

Word-dokument