Skip to main content

Regional bredbandsstrategi på remiss

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 22:41 CET

Under tisdagen presenterades en regional bredbandsstrategi på Beredningen för hållbar utveckling (BHU). Västra Götalands län har idag en något lägre andel hushåll och företag med tillgång till snabbt bredband än Sverige som helhet. I förslaget, som nu går ut på remiss i kommunerna, är målet att 90 % av regionens hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med en hastighet på 100 Mbit/s år 2020. Bredbandstrategin är en delstrategi inom regionens Strategi för tillväxt- och utveckling.

- Det är angeläget att fler invånare i Västra Götaland kan erbjudas bredband. I och med den nya GrönBlå majoriteten vill jag även se en nystart för arbetet med vår bredbandsutbyggnad, säger Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M). Bredbandstrategin har varit på gång länge och inneburit vissa positiva bredbandssatsningar. Nu är det dags att öka tempot i Västra Götaland säger Johnny Magnusson och ser fram emot att länets kommuner lämnar konstruktiva remissvar inför den fortsatta behandlingen i regionen.

Strategin ska bidra till att ge länet en gemensam syn på vad ett fortsatt statligt stöd ska användas och hur länet kan underlätta för marknadens aktörer på bästa sätt för att ge länets invånare och näringsliv bäst nytta, förbättrad miljö och en hållbar utveckling.

- Bredbandsstrategin är mycket viktig för en sammanhållen region, för att hela regionen ska vara attraktiv och kunna växa. Det finns dessutom många samhällsekonomiska- och miljövinster att göra med införandet av ett robust bredband. Därför satsar regionen också mycket av egna utvecklingsmedel, tillsammans med andra aktörer för att bygga ut bredbandet, säger Birgitta Losman (MP), regionutvecklingsnämndens ordförande.

Bredbandsutbyggnad är främst en fråga för marknadens aktörer. På landsbygden, där det inte är lika lätt att nå lönsamhet, drivs utbyggnaden ofta av ideella krafter och fiberföreningar. Finansieringen av utbyggnaden där sker huvudsakligen av de boende själva men nätägare, operatörer och inte minst kommunerna har även en viktig roll i bredbandsarbetet. För kommunerna handlar det till stor del om administrativa åtgärder som samordning av grävande aktörer, att ha smidig hantering av grävtillstånd, ledningsrätt och bygglov m.m.

- Det stärker landsbygdens möjligheter genom att det blir attraktivare och lättare att bo och driva företag. Det är viktigt att kommun och region fortsatt samverkar så att så många som möjligt av våra invånare får tillgång till digitaliseringens möjligheter, avslutar Martin Carling, (C) kommunalråd i Dals-Ed.

Kontakt:

Johnny Magnusson (M), Ordf. BHU

Dan Åberg, (M), politisk sekreterare, dan.aberg@vgregion.se

Martin Carling (C), Kommunalråd Dals-Ed, martin.carling@dalsed.se

Emmyly Bönfors, (C) politisk sekreterare, emmyly.bonfors@vgregion.se, 070-08 52 695

Birgitta Losman (MP), Birgitta.losman@vgregionen.se

Frida Hagström, (MP),  politisk sekreterare, frida.hagstrom@vgregion.se

Bifogade filer

Word-dokument