Skip to main content

Regionen fasar ut giftiga ämnen ur textilier

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 14:37 CET

Idag har Högskolan i Borås beviljats 900 000 kr till projekt för att fasa ut hälso- och miljöskadliga ämnen i textilier i barn- och sjukvårdsmiljöer. Satsningen beslutades idag i Västra Götalandsregionens miljönämnd.

- Människor ska känna sig trygga i att vistas i säkra giftfria offentliga miljöer. Första steget är att kartlägga hur vanligt det är med giftiga ämnen i våra garderober, i möbler, i förskolor och sjukhus säger Kristina Jonäng (C), ordförande i Miljönämnden.

Det är Smart Textile på Högskolan i Borås som kommer genomföra projektet för att identifiera hälso- och miljöskadliga ämnen. Målet är att kunna mäta innehåll av hälso- och miljöskadliga kemikalier och larma om det innehåller giftiga ämnen. Detta kan göras idag i laboratorier. Hypotesen är att det bör gå att utveckla motsvarande teknik i en ”handkamera” som indikerar giftiga kemikalier i textil. Miljönämnden avsätter högst 919 083 kronor för medfinansiering av projektet som kallas Nontoxtex.

- I många fall saknas det kunskap om vilka kemiska ämnen som rent faktiskt finns i textilierna. Med det här projektet hoppas vi kunna kartlägga det och göra det enklare att fasa ut giftiga ämnen i barn- och sjukvårdsmiljöer, säger Kristina Jonäng (C).

Projektet väntas resultera i ökad kunskap, rådgivning och utbildning till kommunerna för att kunna göra bästa miljöval av textilier i offentliga miljöer. Arbetet är en del i ett större arbete för att ta fram underlag för hur man kan fasa ut giftfria ämnen i barnmiljöer och arbetet kommer spridas vidare till andra organisationer.

Presskontakt:

Emmyly Bönfors, politisk sekreterare

emmyly.bonfors@vgregion.se

0700-85 26 95

Bifogade filer

Word-dokument