Skip to main content

Regionen tillsätter arbetsgrupp för att följa upphandling och inköp

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2015 16:18 CEST

Patienter har hört av sig med frågor till sjukvården om farliga kemikalier och gifter. Ofta uttrycker föräldrar en oro över eventuella tungmetaller och flamskyddsmedel i leksaker i väntrummen. Därför har Västra Götalandsregionen påbörjat en studie på sjukhus och vårdcentraler för att kartlägga risker.

– Det finns exempelvis PVC-mattor på vissa sjukhuskliniker och vårdcentraler, medan andra helt har tagit bort PVC-mattor. Västra Götalandsregionen föreskriver tydligt att PVC-fria mattor ska eftersträvas. Det behövs bättre uppföljning av vilka byggmaterial som används vid renovering och nybyggnad av sjukhus och vårdcentraler, säger regionrådet Kristina Jonäng, (c) i en kommentar. 

Nyligen beslutade regionstyrelsens ägarutskott att utse en arbetsgrupp med tre politiker som särskilt ska följa upphandling och inköp. De tre som utsetts är Kristina Jonäng, (c), Peter Hermansson, (m) och Lena Hult, (s).

– Det är angeläget Västra Götalandsregionen är tydliga vid upphandling och inköp när det gäller vilka material som köps in för byggprocessen. Det gäller att vara observant så att leksaker och andra lösa föremål i väntrum är fria från farliga plaster, tungmetaller och flamskyddsmedel, säger Peter Hermansson, (m).

– De flesta sjukhus och vårdcentraler följer de regler som finns och oftast upphandlas byggmaterial, inventarier och elektronik enligt högt ställda miljökrav. Men det finns också exempel på brister i uppföljning, vilket leder till att miljöskadliga material återfinns i väntrum där det borde gå att utesluta, sammanfattar Kristina Jonäng, (c) som är ordförande i regionens miljönämnd som finansierat studien.

Kommentarer:
Kristina Jonäng, regionråd (C)
Tel. 070-86 71 621

Kontakt:
Emmyly Bönfors
Politisk sekreterare (C)
Tel. 070-08 52 695