Skip to main content

Rekordlåg kostnad för bemanningspersonal

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2020 16:30 CET

Hyrkostnadernas andel av de egna personalkostnaderna i VGR uppgår 1,9 procent, vilket är bland de lägsta i landet.

Nya siffror från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) visar på en kostnad för inhyrd personal i förhållande till egen personal på 3,8 procent för helåret 2019 i riket. I den presentation och lägesrapport av arbetet med att minska beroendet av inhyrd personal som personalutskottet fick ta del av vid det dagens sammanträde, lyfts Västra Götalandsregionen fram som ett positivt exempel som den region som tydligast förstått att ökningen bara kan brytas om spelreglerna ändras.

  • Vi arbetar aktivt med att minska behovet av inhyrd personal och söka värna och öka kontinuiteten inom sjukvården. Västra Götalandsregionen är en av de regioner som faktiskt MINSKADE kostnaderna för inhyrd personal under 2019. Under 2019 minskade hyrkostnaderna med 14 procent jämfört med 2018. Hyrkostnadernas andel av de egna personalkostnader uppgår till 1,9 procent, vilket är bland de lägsta i landet. Samtidigt ser vi att sjukskrivningarna minskar, säger Linn Brandström (M) ordförande i Personalutskottet i en kommentar.
  • Visst kan man förfasas över kostnaderna för inhyrd personal, men det är mycket viktigt att ha i åtanke att inhyrda läkare och sjuksköterskor på många håll gör att operationer faktiskt kan genomföras, att vårdplatser kan hållas öppna och köer betas av. Men den viktigaste aspekten av att kunna bemanna med egen personal handlar om kontinuitet. Kontinuitet innebär trygghet i personalstyrkan och i teamarbetet vilket absolut är en fördel för arbetsmiljön, fortsätter Brandström (M).
  • Vi behöver fortsätta det goda arbetet som görs och en del i detta handlar om att behålla kunniga medarbetare. Äldre, seniora medarbetare bär på mycket kunskap samt fungerar som garant för kontinuitet och trygghet på arbetsplatsen, inte minst i introduktionen av nya och oerfarna kollegor. Det är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv, för att förvalta kompetens och säkra kompetensöverföring, men i förlängningen också viktigt för patienten och samhället i stort, avslutar Brandström (M).

För ytterligare kommentarer:

Linn Brandström (M), ordförande personalutskottet

070-444 6862

linn.brandstrom@vgregion.se