Skip to main content

Satsning på kökortning inom barn- och ungdomspsykiatrin

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2016 14:32 CEST

GrönBlå Samverkan höjer i sitt budgetförslag för 2017, som presenteras på måndag, ramen för psykiatrin med 125 mnkr. Av dessa medel går 50 mnkr direkt till att korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin. 


Redan 2015 höjde GrönBlå Samverkan ramen för psykiatrin med 50 mnkr och med ytterligare 75 mnkr 2016. Med de satsningar som görs i det nya budgetförslaget når anslaget till psykiatrin en samlad nivåhöjning på en kvarts miljard kronor. Linjen är att samtliga höjningar går oavkortat till psykiatrin utan att några besparingar görs samtidigt.

– Köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin har länge varit oacceptabelt långa. Därför riktar vi en stark samlad satsning i budgeten på 50 mnkr för att korta dessa. Därmed stärker vi upp tillgänglighetsarbetet rejält. Det är av stor vikt för att förebygga att barn och unga hamnar i kläm och inte får hjälp, stöd och vård i tid. Vi vill också utreda möjligheten att ge ungdomar och unga vuxna en fast kontaktperson i ett tidigt skede i kontakten med psykiatri, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i Psykiatriberedningen.

– Genom GrönBlå Samverkans budget fortsätter och förstärks vårt arbete för att förbättra psykiatrin, den psykiska hälsan och det förebyggande arbetet i hela Västra Götaland, avslutar Monica Selin (KD).

Kommentarer:

Monica Selin, 070-844 46 77

Kontakt:

Thomas Palmgren, politisk sekreterare

thomas.palmgren@vgregion.se

076-213 39 21

Bifogade filer

Word-dokument