Skip to main content

Socialdemokraterna ljuger om satsning på folkhögskolorna

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2018 15:09 CET

Vid regionstyrelsens sammanträde i tisdags beslutade GrönBlå Samverkan att tillskjuta 4,7 miljoner kronor till folkhögskolorna i Västra Götaland. Genom dessa medel kompenseras folkhögskolorna, såväl de regionägda som de rörelsedrivna, för utökningen av antalet utbildningsplatser under 2017.

I ett pressmeddelande som Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen skickat ut i dag hävdar Alex Bergström (S) att de extra medlen endast riktas till de regionägda folkhögskolorna.

– Det är bara till att konstatera att Socialdemokraternas påstående inte är sant. Av tillskottet tilldelas de regionägda skolorna 1 miljon kronor. De rörelseägda, som är fler till antalet, får 3,7 miljoner kronor, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.


– Grönblå Samverkan kommer även att pröva frågan om att utöka anslaget med ytterligare 16,8 mnkr i nästa års budget. Även då kommer medlen fördelas till både de rörelseägda och de regionägda folkhögskolorna. På så vis möjliggörs en kraftig utökning även 2018 motsvarande ytterligare 1200 studieplatser, säger Johnny Magnusson (M).

Presskontakt

Torbjörn Colling, politisk sekreterare (M)

Tel. 070-082 52 19