Skip to main content

Uppdrag till Kunskapscentrum sexuell hälsa (KSH) och Sexualmedicinskt centrum (SMC)

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 11:49 CET

GrönBlå samverkan i hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår finansiellt tillskott inom sexuell- och reproduktivhälsa. Satsningarna kommer riktas till att förstärka kompetensen i regionen kring vård för kvinnor med endometrios genom att utöka uppdraget för Sexualmedicinskt centrum (SMC) inom detta område. I ett första steg förstärks resurserna med 2,5 mnkr för 2017.

- Det finns redan ett stort behov av vård för kvinnor med endometrios och vi förutser att de kommande nationella riktlinjerna kommer att ställa större krav på specialiserad vård för denna patientgrupp och därför börjar vi redan nu förstärka kompetensen i regionen på detta viktiga område, säger Jonas Andersson (L), ordförande Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

- Därtill önskar GrönBlå samverkan avsätta 3 mnkr till HSN Göteborg för förstärkta sexualmedicinska insatser för kvinnor som lever i socioekonomiskt utsatta områden med syftet att söka metoder för att bättre nå patientgrupper i socioekonomiskt utsatta områden där det också är mer vanligt med annan kulturell bakgrund och andra språk, säger Tony Johansson (MP), förste vice ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Detaljbudgeten föreslår även att tillstyrka medel till Kunskapscentrum sexuell hälsa (KSH) på 7,5 mnkr då den statliga budgetpropositionen för 2017 minskades överraskande och drastiskt det specialdestinerade statsbidraget för HIV till regioner och landsting. För GrönBlå samverkan har ambitionen, ända sen beskedet om minskat HIV-bidrag från staten, varit att säkerställa verksamheten vid KSH.

Regionfullmäktige förväntas dagen före hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde med brett politiskt stöd besluta att bifalla en motion om att Västra Götalandsregionen ska ta fram en regional handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

- Det visar också på vikten och angelägenheten som vi tillmäter frågor inom detta område i Västra Götalandsregionen, säger Jonas Andersson (L).