Skip to main content

Utbildning av fler lymfödemterapeuter

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 12:33 CEST

Lymfödem är ett kroniskt tillstånd som drabbar främst de patienter som har haft cancer, Idag är tillgången låg på lymfödemsterapeuter som kan behandla och därmed långa väntetider. Inom Göteborg finns endast en terapeut i dagsläget.

Det är därför glädjande att kunna berätta om utbildningssatsningen som Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg gör tillsammans med Angereds Närsjukhus. Under det närmaste året ska ytterligare två terapeuter utbildas, som finansieras gemensamt av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Angereds Närsjukhus. På det här sättet säkerställs tillgången så att inte verksamheten baseras på endast en person. Kostnaden är en engångssumma där utbildningen delfinansieras.

Hälso- och sjukvårdsnämndens presidie; Johan Fält (M), Mehdiyar Manijeh (MP) och Ann-Christine Andersson (S) har besökt Angereds Närsjukhus tillsammans.
– Det var vid ett studiebesök som vi i presidiet fick till oss att verksamheten är mycket sårbar då endast en terapeut finns att tillgå. Dessutom är det långa väntetider till behandling. Vi var då helt överens i presidiet att detta måste lösas, konstaterar Johan Fält (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg.
– Det är extra roligt att kunna satsa på en patientgrupp som lätt blir bortglömd. Eftervården för cancerpatienter är viktig för att ge människor livskvalitet, fortsätter Johan Fält.

Förhoppningen är att tillgängligheten ska kunna öka då det finns fler med kompetensen och därmed kan också väntetiderna minskas.

Kommentarer:

Johan Fält (M) 0709-96 03 00

Kontakt:

Torbjörn Colling, politisk sekreterare (M)

torbjorn.colling@vgregion.se
070-082 52 19