947zvmf1k2iqvevnqlidq

Ledande kvävereningsexpert från Grontmij gästar VA-mässan

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 11:18 CEST

På VA-mässan i Jönköping nästa vecka kommer en av Grontmij-koncernens ledande kvävereningsexperter att vara med. Henk Wim de Mooij är senior projektledare på Grontmij Nederländerna och en av de ledande experterna på Grontmijs DEMON®- och ESSDE®-processer. Kväverening är en av de stora utmaningarna inom avloppsrening, och mycket händer inom forskningen för närvarande.

J34jcudrxqgfhtcr136o

Grönare dansk energi med expertis från Grontmij

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 07:15 CEST

Danska energijätten DONG Energy har kontrakterat Grontmij som teknisk huvudleverantör för en omfattande om- och tillbyggnad av kraftverket i Skærbæk. Kraftverket som ligger på Jylland och förser de sex kommunerna i Triangelregionen med fjärrvärme, ska byggas om för drift med biomassa istället för fossila bränslen.

Dbak8moi5flnz6moalnh

Grontmij rekryterar divisionschef från Sweco

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 08:00 CEST

Grontmij rekryterar Christian Ljungdahl till positionen som chef för Samhällsbyggnadsdivisionen. Christian Ljungdahl kommer närmast från Sweco och har under karriären främst arbetat inom järnväg. Samhällsbyggnadsdivisionen på Grontmij Sverige består av fem affärsenheter. Christian Ljungdahl kommer att ta plats i ledningsgruppen för Grontmij Sverige, och han tillträder sin nya tjänst i oktober.

N26grr0jcbhmkely3z5k

Grontmij ordnar VVS i Gävles nya fotbollsarena

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 08:48 CEST

Grontmij har fått i uppdrag att projektera luftbehandlingsanläggningen och att stå för byggledning och kontroll av rörinstallationer i den kommande fotbollsarenan i Gävle. Arenan ska vara klar 2015 och kommer att ligga i Gavlehov arenaby och blir hemmaarena för Gefle IF i fotbollsallsvenskan. Första spadtaget för bygget tas nu på söndag.

Ttxrwivcche5omvlgqgh

Grontmij förstärker på exploateringssidan

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 11:32 CET

Grontmij rekryterar Stefan Eriksson som seniorkonsult inom exploatering och lantmäteri. Stefan Eriksson kommer närmast från Fastighetsverket och har tidigare också arbetat med exploateringsfrågor inom Stockholms Stad.

Ophmiibjyngdvi4lye55

Grontmij tecknar ramavtal med Sandvik för konsult- och ingenjörstjänster

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 10:00 CET

Teknikkonsultföretaget Grontmij har tecknat ramavtal med Sandvik AB om konsult- och ingenjörstjänster. Avtalet löper på två plus ett år och uppskattas vara värt flera miljoner euro under avtalsperioden.

Weozqf1twpbshjpzzrp2

Grontmijs Bactiquantmetod effektiv för att hitta legionella

Pressmeddelanden   •   2013-11-21 08:05 CET

Bactiquantmetoden har i en dansk studie visat sig effektiv för att upptäcka hotande legionella-smitta. Metoden innebär provsvar på 30 minuter jämfört med äldre metoder som kan ta upp till tio dagar. Bactiquantmetoden är ett bärbart labb som möjliggör snabb provtagning ute i verksamheten hos exempelvis vattenverk, simhallar och andra som hanterar färskvatten.

Yc0suz8qnwziqpii6bko

Grontmij hjälper Malmö nå målet att bli världens mest hållbara stad

Pressmeddelanden   •   2013-10-29 08:31 CET

Med stöd av Grontmijs konsulttjänster fortsätter Malmö sin utveckling mot ett ekologiskt mer hållbart samhälle. Staden har slutit ett tvåårigt ramavtal med Grontmij till ett värde av 20 miljoner kronor. Sveriges tredje största stad satsar i sin strävan att bli världens mest hållbara tätort till år 2020 på utveckling av miljövänliga energi-, transport- och återvinningssystem.

Ulztndnzmngupwymujqi

Grontmij projekterar åt AGA-depån

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 16:34 CEST

Inom ramen för upprustningen av Lidingöbanan pågår ett arbete med att bygga en ny spårvagnsdepå vid AGA. Grontmij ansvarar för projekteringen av VVS-delarna och konstruktionshandlingar för byggnaderna, ett samarbete mellan enheter i Stockholm, Gävle, Örebro och Eskilstuna. Sammanlagt arbetar ett tjugotal Grontmijmedarbetare just nu på projektet, som är en del av den kommande Spårväg City.

Ia54i7ksyyd95o2tzokt

Sienaprisnominering för Grontmijs landskapsarkitekter

Pressmeddelanden   •   2013-10-04 14:09 CEST

En park med något för både barnfamiljer, ungdomar, förälskade par och personer i behov av lugn och stilla reflektion. Det blev resultatet när Grontmijs landskapsarkitekter förvandlade den slitna och dystra Husbyparken till en välbesökt oas i nära anslutning till Husby centrum. En lösning så lyckad att den nominerats till Sienapriset.

Kontaktpersoner 42 kontaktpersoner

Om Grontmij

Grontmij är ett ledande europeiskt teknikkonsultföretag med expertis inom områdena energi, vägar & gator, järnväg & spårväg, hållbara byggnader och vatten. Vår grundprincip är ’Sustainability by Design’. Med den som ledstjärna hjälper vi våra kunder att utveckla ett hållbart samhälle. Grontmij grundades 1915 och är noterat på NYSE Euronext-börsen.

Adress