Skip to main content

Taggar

 • Biträdande verksamhetschef
 • Barn och utbildning
 • qsdzthpdwywfomblsenmasgt.nrkifilsson@ggsruskms.ssoe
 • 0555-421 17

 • Barnbibliotekarie
 • lisegcqlwiloovyitte.skrbalare@grarumtbs.se
 • 0555-420 58

 • Bibliotekarie
 • uxswrrzfanton.boshsergbtvmstrojom@grhvvcdtumhilwmns.zxse
 • 0555-42064

 • Presskontakt
 • Marknadskommunikatör
 • anna.svedlund@grums.se
 • 0555-421 55

 • Kommunchef / VD GHAB
 • Kommunens högsta ansvariga tjänsteman, blockchef gemensam service samt VD för kommunala hyresbolaget.
 • annika.lomarker@grums.se
 • 0555-42145

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunens högsta ansvariga politiker tillika kommunalråd
 • leif.haraldsson@grums.se
 • 0555-421 42

 • Chef medborgarkontor
 • Blockchef för medborgarkontor med bl. a näringsliv, miljö- och hälsoskydd, bygg och planering, biståndsbedömning LSS/SOL m.m.
 • katja.berglund@grums.se
 • 0555-422 43

 • Näringslivschef
 • Näringsliv, turism och övriga tillväxtfrågor.
 • maria.rohr@grums.se
 • 0555-420 54

 • Chef verksamhet
 • Blockchef över barn och utbildning, socialtjänst, kommunteknik, kultur och fritid och kost/städ.
 • margiiarlvjhiletslighaac.rudxgvfner@obxzgrums.se
 • 0555-422 61

 • Integrationstrateg
 • adnan.izathl@golrums.se
 • 0555-421 00

 • Rektor Jättestenskolan
 • Utbildning åk 4-9
 • lennhoart.hfnikrlssoqwn@grumxcs.se
 • 0555-421 86

 • Biträdande verksamhetschef
 • Samhällsbyggnad
 • hdjonas.owgunnzygmofjcbergxspauhfp@gjgdprudkefhdms.se
 • 0555-421 34

 • Kultur- och fritidschef
 • Kultur, bibliotek, fritid, kommunala idrottsanläggningar, föreningsliv
 • martin.karlsson@grums.se
 • 0555-420 51

 • Utvecklingskoordinator
 • Näringsliv, turism, intern kommunikation
 • lucyxvanna-msxffardakrezrcia.jkqagojrrstgser@grumsvxij.ssisue
 • 0555-421 46

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Miljötillsyn, bostadsklagomål, enskilda avlopp, värmepumpar, renhållningsdispenser m.m.
 • rikard.ulander@grums.se
 • 0555-421 29