Skip to main content

Taggar

 • Barnbibliotekarie
 • Liselotte.Skalare@GRUMS.SE
 • 0555-42058

 • Bibliotekarie
 • anton.borgstrom@grums.se
 • 0555-42064

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Övergripande ansvar för kommunens kommunikation, webbkanaler, kriskommunikation, sociala medier med mera.
 • klvnhelenayumzvhsbaofdefpg.bergstrom@gesmycyyupcrums.sbxciyge
 • 0555-421 41

 • Presskontakt
 • Marknadskommunikatör
 • vbrqanna.svedlund@cdaunygrumays.uzse
 • 0555-421 55

 • Kommunchef / VD GHAB
 • Kommunens högsta ansvariga tjänsteman, blockchef gemensam service samt VD för kommunala hyresbolaget.
 • agdcazannihywzqyka.lomaitftzarker@gramdiumhafls.tbse
 • 0555-42145

 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunens högsta ansvariga politiker tillika kommunalråd
 • lejogrif.hfwlearaldsson@uypcgrnlhzphfmsqumhus.se
 • 0555-421 42

 • Chef medborgarkontor
 • Blockchef för medborgarkontor med bl. a näringsliv, miljö- och hälsoskydd, bygg och planering, biståndsbedömning LSS/SOL m.m.
 • cvkatjtimka.btdlbectrgmelumtnd@grupoms.se
 • 0555-422 43

 • Näringslivschef
 • Näringsliv, turism och övriga tillväxtfrågor.
 • maoxria.vznzrozshrkv@grums.ssxe
 • 0555-420 54

 • Chef verksamhet
 • Blockchef över barn och utbildning, socialtjänst, kommunteknik, kultur och fritid och kost/städ.
 • eixtmanxsvlpzdforgaretha.rudneiir@grums.se
 • 0555-422 61

 • Integrationstrateg
 • adnaifjjpcn.izciat@grumseeuammef.skacqqte
 • 0555-421 00

 • Rektor Jättestenskolan
 • Utbildning åk 4-9
 • lennart.nilsson@grums.se
 • 0555-421 86

 • Biträdande verksamhetschef
 • Samhällsbyggnad
 • jonas.gunnberg@grums.se
 • 0555-421 34

 • Kultur- och fritidschef
 • Kultur, bibliotek, fritid, kommunala idrottsanläggningar, föreningsliv
 • martin.karlsson@grums.se
 • 0555-420 51

 • Utvecklingskoordinator
 • Näringsliv, turism, intern kommunikation
 • anna-mara.jager@grums.se
 • 0555-421 46

 • Samordnare Växtriket
 • Växtriket, familjecentral, ANDT-samordnare
 • ikplgrrzsarawl.esomsqczfevekikqa@gruevms.se
 • 0555-421 51

 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Miljötillsyn, bostadsklagomål, enskilda avlopp, värmepumpar, renhållningsdispenser m.m.
 • rikard.ulander@grums.se
 • 0555-421 29