Skip to main content

Pressmeddelanden

Halvårsresultat: Fortsatt stark försäljningstillväxt och strategisk utveckling

Halvårsresultat: Fortsatt stark försäljningstillväxt och strategisk utveckling

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2018 08:02 CEST

Grundfos fortsätter att stärka sin globala marknadsposition och förverkligar avsevärd organisk försäljningstillväxt på alla viktiga prioriterade marknader.

Nästa generation av Grundfos CR-pumpar flyttar fram gränserna

Nästa generation av Grundfos CR-pumpar flyttar fram gränserna

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 08:01 CEST

Den nya generationen av världens mest omfattande pumpfamilj kommer att flytta fram gränsen rejält för vad som är möjligt att göra med inline flerstegspumpar.

Grundfos vinner ytterligare marknadsandelar globalt och förbättrar det ekonomiska resultatet för första halvåret 2017.

Grundfos vinner ytterligare marknadsandelar globalt och förbättrar det ekonomiska resultatet för första halvåret 2017.

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 14:07 CEST

Nettoomsättningen uppgår till 12,2 miljarder DKK, jämfört med 11,6 miljarder DKK under första halvan av 2016, vilket motsvarar en ökning med 5,8 % (5,5 % i lokala valutor). Intäkterna före räntor och skatter (EBIT) ökade med 26,9 % jämfört med första halvan av 2016, från 824 miljoner DKK till 1 046 miljoner DKK.

Grundfos lanserar IE5 märkta motorer

Grundfos lanserar IE5 märkta motorer

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 15:30 CET

De nya MGE-motorerna från Grundfos uppfyller de mest krävande standarder och kan märkas med IE5, världens högsta energieffektivitetklass. Detta kan utnyttjas för att öka takten i energibesparing och verksamhet.

Grundfos nyanställer i Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 12:01 CEST

Grundfos förstärker den svenska organisationen med ett flertal nya strategiskt viktiga rekryteringar.

Grundfos ersätter SQ med SQE

Grundfos ersätter SQ med SQE

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 10:00 CEST

Grundfos trotjänare, SQ djupbrunnspump, som funnits på marknaden i nästan 20 år kommer nu att utgå och ersättas av vår SQE djupbrunnspump.

Grundfos säljer Wåge

Grundfos säljer Wåge

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 14:30 CEST

Grundfos AB har signerat ett avtal innebärande att Rebot AB från och med den 8 augusti köper och tar över produktionsenheten Wåge i Töreboda.

Grundfos levererar starkt resultat trots tuffa marknadsförutsättningar

Grundfos levererar starkt resultat trots tuffa marknadsförutsättningar

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 14:15 CET

Grundfos behåller ledningen på den globala marknaden och når betydligt högre vinst.

Poul Due Jensens Fond stöder Stockholm Water Prize

Poul Due Jensens Fond stöder Stockholm Water Prize

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2016 10:00 CET

Poul Due Jensens Fond, huvudaktören bakom pumpgiganten Grundfos, knyter nu tätare band till vattenvärlden, som ny ”grundare” bakom prestigefyllda Stockholm Water Prize.

Grundfos strategi ger direkt effekt!

Grundfos strategi ger direkt effekt!

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2015 10:02 CEST

Grundfos redovisade nyligen en positiv halvårsrapport för koncernen, och det gäller i allra högsta grad även det svenska försäljningsbolaget. En ny strategi som pekar ut kompassriktningen för verksamheten är satt, men företagets grundläggande mål och värderingar är oförändrade. Satsningen som nu görs i Sverige kräver dock förstärkning i säljledet och detta har nu påbörjats.