Skip to main content

GS1 Sweden Concept Centre – en utställning som inspirerar till ökad affärsnytta

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2012 08:00 CET

GS1 Sweden har tillsammans med Thomas Eriksson Arkitekter skapat en lockande miljö där vi både delar med oss av kunskap och låter våra besökare själva prova hur olika delar av GS1-systemet fungerar i verkligheten. GS1 Sweden Concept Center består av ett antal stationer där besökaren tittar på filmer och bildspel samt interagerar med hjälp av uppbyggda miljöer och tekniska hjälpmedel. Besökaren kan till exempel agera konsument, butikspersonal, patient eller sjukhuspersonal.

Bo Raattamaa, VD för GS1 Sweden säger:

”Många känner till streckkoden, men GS1-systemet innehåller så oändligt många fler möjligheter än så. Målsättningen med vårt Concept Centre är att våra kunder – existerande och potentiella – ska inspireras till att se affärsnyttan i GS1-systemet”

Cecilia Gyldén, Chef för Marknad och Externa Relationer fortsätter:

”Vi har medvetet kombinerat information och interaktivitet i en inspirerande miljö. Som besökare kan du till exempel få uppgiften att vara inköpare och importera fotbollar från Kina. Du löser uppgiften genom att använda dig av en jättelik pekskärm där du förflyttar dig mellan inköpskontoret i Sverige och fabriken i Kina. Genom att identifiera och märka artiklar och lastbärare på rätt sätt utifrån GS1-systemet klarar du uppgiften.”

GS1 Sweden Concept Centre är byggt i anslutning till GS1 Swedens kontor i centrala Stockholm. Ytan är 140 kvm. Vårt Kunskapscenter är utvecklat tillsammans med ett 30-tal sponsorer samt våra samarbetspartners: Thomas Eriksson Arkitekter, Mediatec, Kasselring & CO, Touchtech samt Remshagen Mediaproduktion. För ytterligare information:

Besök vår webb: http://www.gs1.se/sv/Om-GS1/GS1-Sweden-Concept-Centre/

Kontakta:
Bo Raattamaa, Verkställande Direktör, GS1 Sweden, 0706-604 989
Cecilia Gyldén, Marknads- och Kommunikationschef GS1 Sweden, 0705-705 595

GS1 Sweden ingår i en världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och informationsflöden. Hjärtat i verksamheten är GS1-systemet som effektiviserar företags affärsprocesser och förenklar handel globalt och lokalt. Våra standarder och tjänster inkluderar streckkoder, e-handelsmeddelanden och EPC – vår standard för RFID. De ger, förutom möjlighet till effektiv lagerstyrning och automatiserade processer, även möjlighet till spårbarhet, patientsäkerhet och äkthetsbevisning. I Sverige är ca 10 000 företag och organisationer i olika branscher idag kunder till GS1 Sweden. GS1 Sweden ägs till lika delar av Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) och Svensk Dagligvaruhandel (SDH).

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera