Media-no-image

GU Holding avyttrar aktier i Ortoma till strategisk delägare

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 07:59 CET

GU Holding har avyttrat drygt halva sitt innehav i Ortoma till Infotech i Väst. Det ger GU Holding en investeringsbas för ett tiotal nya investeringar och Ortoma en ny strategisk delägare i Infotech.

Statligt ägda GU Holding AB har avyttrat drygt halva sitt innehav om 344 250 B-aktier i Ortoma. Affären bevisar än en gång GU Holdings affärsmodell i enlighet med uppdraget från staten, där GU Holding genom transaktionen tar hem en del av sitt investerade kapital, för att använda till nya investeringar.

   -Genom transaktionen får GU Holding en större investeringsbas, som beräknas kunna satsas i ett tiotal start-ups, berättar Klementina Österberg, VD för GU Holding. Vi har idag en portfölj innehållande ett femtiotal innehav, varav ett trettiotal utvecklas i inkubatorn och flera nya på väg in. De kommer att få dela på detta kapital som Ortomaaffären inbringat.

Ortoma får genom transaktionen en ny strategisk aktieägare genom Infotech i Väst AB. Bolaget är kontrollerat av entreprenören Roy Forslund, som har lång erfarenhet av att driva IT-bolag och är verksam inom sektorn.

   -Vi bedömer att Roy Forslund kommer att bli en strategisk aktieägare i Ortoma, eftersom han har kompetens att förstå verksamheten och har deklarerat ett långsiktigt engagemang i bolaget. Ortoma är ett av GU Holdings mest framgångsrika bolag och vi är nöjda med att kunna sälja en del av innehavet när vi funnit en köpare som vi bedömer vara bra för Ortoma, berättar Håkan Sterner, GU Holdings vice VD och CFO och tillika Ortomas CFO.


  -Jag bedömer Ortomas produktlinje som högintressant, säger Roy Forslund. De har en modern teknisk lösning för sjukvården, där jag ser stor potential för Ortoma.

GU Holding har efter denna försäljning 300 000 aktier i Ortoma (varav 150 000 röststarka A-aktier) och har därmed 8,22 % av antalet röster och 2,82 % av antalet aktier i bolaget. Infotech i Väst AB har 1,71 % av antalet röster och 3,24 % av antalet aktier i Ortoma.

   -Vi kvarstår som en av de största delägarna i bolaget, berättar Klementina Österberg, GU Holdings VD som är tillika styrelseordförande och ledamot i valberedningen i Ortoma. Vi kommer fortsätta vara engagerade i Ortoma på flera plan.

GU Holding har tillsammans med grundaren Matts Andersson aktivt bidragit till Ortomas utveckling och kapitalisering genom åren, då Ortoma har utvecklats i GU Holdings inkubator sedan 2007 och listats på AktieTorget under 2014. GU Holding AB:s affärsidé är att starta upp verksamheter utifrån nya idéer med anknytning till Göteborgs universitet. Syftet är att omsätta idéerna i nya produkter och tjänster samt därigenom skapa nya jobb och mervärde i samhället. Målet är att utveckla idéerna så att de kan bli lönsamma och ge vinstutdelning i framtiden eller avyttras till lämpliga avnämnare.

För mer information, vänligen kontakta:

OM GU HOLDING

www.holding.gu.se

GU Holdings affärsidé är att starta upp, utveckla och finansiera nya idéer baserade på kommersialiserings­bara forskningsresultat, affärsprojekt och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilka ska förvaltas väl för lönsamhet och tillväxt, och om och när så är lämpligt, utlicensieras eller avyttras.

Bolaget bedriver en inkubator- och en investeringsverksamhet med syfte att erbjuda en stark plattform för start-ups och dess grundare att utveckla sina verksamheter. GU Holdings affärs­utvecklare och ekonomer deltar aktivt i utvecklingen av dessa verksamheter och ser till att start-upsen har en kompetent styrelse, management och resurser för att genomföra sina affärsplaner och uppnå sina målsättningar.

GU Holding bildades 1995 med staten som ägare och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet. Verksamheten finansieras av Göteborgs universitet, Västra Göta­landsregionen, Tillväxtverket samt VINNOVA genom det nationella inkubatorprogrammet. Sedan start har bolaget medverkat till att över 100 nya verksamheter lanserat nya produkter och tjänster på många olika marknader inom läkemedel, medicin- och bioteknik, miljö, energi, IT, utbildning, mm. Dessa verksamheter har attraherat över 730 mkr i kapital och skapat över 300 nya jobb. Under de senaste 10 åren har dessa bolag omsatt 1,8 miljarder kronor. GU Holding har hittills investerat närmare 80 mkr i bolagen och tagit hem över 60 mkr i avyttringar medan många miljoner kvarstår i ännu orealiserade värden. Bolaget har gjort sammanlagt 30 exitaffärer varav tre av bolagen är noterade, samt lagt ned ett 30-tal verksamheter.

OM INFOTECH I VÄST AB

Infotech i Väst AB har sitt säte i Mölnlycke och bedriver handel med och förvaltning av värdepapper. Bolaget är startat av Roy Forslund, som är majoritetsägare i Infotech i Väst.

OM ORTOMA

www.ortoma.com

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes förra året 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

GU Holding har avyttrat drygt halva sitt innehav i Ortoma till Infotech i Väst. Det ger GU Holding en investeringsbas för ett tiotal nya investeringar och Ortoma en ny strategisk delägare i Infotech.

Läs vidare »
Za7pweomiq31dk73gf0o

GU Holding gratulerar Björn Dahlöf

Nyheter   •   2014-09-23 20:38 CEST

GU Holding gratulerar Björn Dahlöf, engagerad i GU Holdings inkubatorbolag Cereno Sientific AB och tillika docent vid Göteborgs universitet, till Thomson Reuters utmärkelse i vilken Björn har blivit utsedd till en av världens mest inflytelserika forskare.

Qefqeilzcefa6izosbbh

Ortoma tecknar avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-01-15 12:11 CET

Ortoma har tecknat avtal om utvecklingssamarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelningen för ortopedi och ryggkirurgi, Göteborg.

A1icqces16ehjugcexys

GU Holdings inkubatorbolag Talkamatic deltar i projektet ALFRED: En interaktiv assistent för självständigt åldrande

Pressmeddelanden   •   2013-12-12 11:00 CET

Projektet ALFREDs mål är att utveckla en mobil, individanpassad assistent för äldre, som stödjer deras självständighet, vårdkontakt och sociala liv. ALFRED pågår under tre år med en budget på €4 440 741 och involverar partners från fem europeiska länder, däribland GU Holdings inkubatorbolag Talkamatic.

Media-no-image

MetaboGen receives NovoSeeds Pre-Seed Grant

Pressmeddelanden   •   2013-07-03 11:15 CEST

Press release              Gothenburg July 3 2013  

MetaboGen receives Novo Seeds Pre-Seed Grant

The Novo Nordisk Foundation has through Novo Seeds decided to award a pre-seed grant of
2.5 MDkk to MetaboGen, for further investigations of biomarkers for unstable
atherosclerosis.

Cardiovascular disease is one of the main causes of deaths in the western world, killing over 2 million
people annually.  Prevention, through constant monitoring of heart health, is considered the best way to tackle theproblem. The cardiovascular market size will exceed USD 3 billion in 2018. 

MetaboGen is a biomarker and personalized treatment company using proprietary metagenomic phenotyping of the gut microbiota to identify new biomarkers, develop novel diagnostic tests
and related treatment options. The awarded project will be performed in collaboration with Chalmers University of Technology, Sahlgrenska University hospital in Gothenburg and GU Holding AB, by main
investigators Professor Fredrik Bäckhed and Professor Jens Nielsen, founders of MetaboGen AB.

- We are very pleased to receive this recognition from Novo Nordisk at this stage, says Sara Pellmé, CEO of MetaboGen AB.

- The metagenomic field is growing rapidly as the role of the gut microbiota in metabolic disease becomes more and more evident. The grant for this specific project has great impact on our abilities to move faster in this expanding space, Professor Fredrik Bäckhed says.

- This pre-seed grant represents strong support for MetaboGen in our move towards developing a business case based on metagenomics using our unique platform technologies, Professor Jens Nielsen says.

The pre-seed grant will be used for evaluation of a novel biomarker for unstable atherosclerosis.

For more information, please contact:

Sara Pellmé, CEO MetaboGen AB and Investment Manager, GU Holding AB, sara.pellme@holding.gu.se phone: +46 705-82 32 22

Fredrik Bäckhed, Professor Gothenburg University, fredrik.backhed@wlab.gu.se,                         phone: +46 702-28 23 55

Jens Nielsen, Professor Chalmers University of Technology, nielsenj@chalmers.se,                    phone: +46 702-43 66 18


MetaboGen offers a data-driven mapping of how the gut microbiota affects the metabolism. With this new advanced scientific platform, MetaboGen helps the industry develop the next generation of pharmaceuticals and functional food.

The Novo Nordisk Foundation has through Novo Seeds decided to award a pre-seed grant of 2.5 MDkk to MetaboGen, for further investigations of biomarkers for unstable atherosclerosis.

Läs vidare »
Ebcql0lhituf6fk7c9qi

PULS investerar i Oncorena

Pressmeddelanden   •   2013-04-22 08:00 CEST

PULS investerar i Oncorena, som utvecklar ett läkemedel mot spridd njurcancer. Idén kommer ursprungligen från Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, där njurläkare och professor Börje Haraldsson behandlade svampförgiftade patienter. Utvecklingen har hittills drivits av GU Holding och idégivarna. PULS tar nu över ansvaret för driften och finansierar bolaget med 12 MSEK.

Priohsvqaa4j30lnyjes

Oncorena uppmärksammas i den internationella tidskriften BioCentury

Nyheter   •   2013-02-01 11:09 CET

Oncorena uppmärksammas i en artikel med rubriken ”Metastatic Distruction” i The Bernstein Report on BioBusiness i den internationella tidskriften BioCentury. Artikeln beskriver Oncorena och bolagets utveckling av en potentiellt botande behandling mot njurcancer, baserat på svamptoxinet orellanin.

Jo923ld7bny9mcuq7q6b

MetaboGens grundare Fredrik Bäckhed i dokumentärfilm om tarmflorans betydelse

Nyheter   •   2013-02-01 11:02 CET

En av grundarna av MetaboGen AB, Professor Fredrik Bäckhed, kommer att ingå i en grupp världsledande forskare som skall medverka i dokumentärfilmen “Microwarriors: The Origin and the Destiny". Filmen är den andra delen i en serie som syftar till att utbilda allmänheten och lyfta fram tarmflorans betydelse för människors hälsa.

Q6kfe4xo4k02uqqbbqcqcg

GU Holding väljer reklambyrån Shout

Nyheter   •   2013-01-30 09:21 CET

Under 2012 gjorde GU Holding ett omfattande strategiarbete där bolaget uppdaterade verksamhetens inriktning och fastlade vision och mål för 2020. Med anledning av detta har ledningen valt att göra en översyn av bolagets kommunikationsmaterial så att den stämmer överens med där bolaget står och det man vill lyfta fram i kommunikationen framgent. För arbetet har GU Holding anlitat reklambyrån Shout.

Dqjabibbkjc5ybfaf5in

GU Holding samarbetar med Läkemedelsverkets Innovationskontor

Nyheter   •   2013-01-30 09:18 CET

GU Holding har startat ett samarbete med Läkemedelsverkets nyinrättade Innovationskontor, med syfte att förbättra stödet till tidiga projekt och bolag inom läkemedel och medicinteknik. I ett möte nyligen mellan Läkemedelverkets Innovationskontor och inkubatorerna GU Holding och Sahlgrenska Science Park utmynnande parternas ambitioner i flera pragmatiska aktiviteter.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Verkställande direktör
 • Information
 • klementina@holding.gu.se
 • 031-7865153
 • O704-401190

Om GU Holding AB

GU Holding skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

Adress

 • GU Holding AB
 • Erik Dahlbergsgatan 11A
 • 41126 Göteborg
 • Vår hemsida