Kafsyabjdpancykchesmfq

Nyhetsbrev från GU Holding

Nyheter   •   2015-05-29 10:20 CEST

Tack för att du följer GU Holding. Här presenteras den senaste tidens nyheter från vår inkubator- och investeringsverksamhet. Trevlig läsning!

Media-no-image

​Dubbelt erkännande för Toleranzia AB

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 15:10 CEST

Bolagets genombrottsbehandling mot en sällsynt neuromuskulär sjukdom har erhållit Orphan Drug Designation, samtidigt som bolaget tagit in flera miljoner kronor i en kombination av ägarkapital, ALMI-lån samt bidrag från EUROSTARS.

Toleranzia AB är ett läkemedelsbolag som har utvecklat ett patentskyddat koncept för att behandla en rad autoimmuna sjukdomar, som inte bara innebär behandling av symptomen, utan också kan ha en botande effekt. Toleranzia har nu erhållit Orphan Drug Designation (ODD) för bolagets produkt för indikationen Myastenia Gravis i USA av att det amerikanska läke­medels­verket, Food and Drug Admini­stration (FDA), samt i EU av den europeiska läkemedelsmyndigheten, European Medicines Agency (EMA). Därmed har produkten särläkemedelsstatus i USA och i EU, vilket innebär dels underlättad regulatorisk behandling, dels förstärkt exklusivitet med ett 7-årigt skydd i USA och 10-årigt skydd i EU mot direkt konkurrens för indikationen när marknads­tillstånd har erhållits.

-Godkännandena av FDA och EMA är ett erkännande för Toleranzias produkt för Myastenia Gravis men även ett stort steg för företagets teknologi omfattande en portfölj av möjliga behandlingar för indika­tioner inom autoimmuna sjukdomar, berättar styrelseordförande Elisabet Litsmark Norden­stam.

Världsmarknaden för behandling av Myastenia Gravis är idag värderad till cirka 500 miljoner kronor baserat på dagens behandlingar, som inriktas på att mildra symptomen, muskelsvaghet och muskel­trötthet, som i allvarliga fall kan drabba andningen. Toleranzias produkt förväntas ge en bestående och botande effekt – inte enbart symptomlindrande som dagens mediciner. Om en behandling som botar lanseras på marknaden förväntas den bli förstahandsvalet för behandling och vara värd minst 9 miljarder svenska kronor.

Bolaget har nått sitt andra erkännande efter att det har genomlysts av både privata och offentliga aktörer. Under våren har bolaget attraherat flera miljoner kronor i en kombination av ägar­kapital, ALMI-lån samt bidrag från EU:s finansierings­program EUROSTARS, som vänder sig till små och medelstora forsknings- och utvecklingsbolag. Inom EUROSTARS projektet ”Tolerize MG” kommer Toleranzia att leda arbetet som utförs tillsammans med utvalda samarbetspartners i Danmark; Klifo och Bioneer, samt i Litauen; Biotechpharma.

-EUROSTARS projektets budget är på totalt 10,5 miljoner kronor, varav EU har beviljat närmare 6 mkr, berättar Martina Verolin, ToleranziasProgram Director och tillika ordförande i det partnerkonsortium som ska genomföra EUROSTARS projektet. Stödet till oss själva uppgår till 2 mkr och våra partners får 4 mkr för att utföra arbete i projektet. Tillsammans kommer vi, under drygt ett år, att analysera humana celler in vitro, etablera nya metoder och planera för kliniska prövningar, samt tillverka terapeutiskt protein i de mängder och till den kvalitet som krävs för kommande studier.

Toleranzia har i sin senaste nyemission attraherat ca en miljon kronor från ett flertal västsvenska affärs­änglar och GU Holding AB. Därtill har bolaget fått beviljat ett innovationslån om en halv miljon kronor från ALMI Företags­partner Väst AB. Kapitalet ska användas till medfinansiering av EUROSTARS projektet samt till de inledda studier som ska utröna vilken effekt teknologin har på humana celler från Myastenia Gravis patienter. Detta sker med stöd från ansvariga läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset inom Västra Götalandsregionen.

-Dessa nyheter, var för sig och tillsammans, innebär att vi nu tar viktiga steg mot ett läke­medel som kan komma att hjälpa människor med Myastenia Gravis. Dessa patienter var tidigare hänvisade till mediciner som mildrar symptomen, men som inte har haft någon botande effekt. Vi är naturligtvis väldigt glada och ser detta som erkännanden av att vår kliniskt inriktade forskning vid Sahlgrenska Akademin inom Göte­borgs universitet har fått ett starkt stöd, säger professor Nils Lycke, som är idégivare till konceptet.

Professor Nils Lycke har tidigare tillsammans med forskargrupper i Sverige och Italien visat i experimentella modeller av Myastenia gravis att den nya behandlingen minskar de kliniska symptomen med >85% och förhindrar nedbrytning av acetylkolinreceptorn (AChR) mellan nerver och muskler, som orsakar muskel­svagheten. Därutöver finns Proof of concept studier med mycket positiva behandlingseffekter i modeller av reumatoid artrit, multipel skleros och typ 1 diabetes.

För ytterligare information hänvisas till:

Elisabet Litsmark Nordenstam, styrelseordförande, tel 070-550 86 17, elisabet@partnerskapforframgang.se

OM TOLERANZIA:

Toleranzia är ett läkemedelsföretag som startades sin kommersiella bana som ett projekt 2008 inom det av Göteborgs universitets forskare och GU Holding ägda vaccinbolaget MIVAC Development AB. Efter positiv utveckling knoppades projektet av i slutet av 2011 till det nybildade bolaget Toleranzia. Det har utvecklat ett patentskyddat koncept för behandling av en rad s.k. autoimmuna sjukdomar, såväl sällsynta som utbredda folksjukdomar. Bolagets vision är att behandla själva roten till sjukdomarna och bota patienten med den unika teknologin. Professor Nils Lycke och hans forskargrupp vid Göteborgs universitet har gjort ett unikt genombrott och visat ett sätt att lära om kroppen för att på nytt tolerera de kroppsegna ämnena genom s.k. toleransinducering. Behandling planeras ske med en enkel nässpray. Toleranzia har kommit en bit på väg i utvecklandet av en specifik medicin mot Myastenia Gravis (MG), en sjukdom som drabbar cirka 200 000 människor i världen. Den nya nässprayen förväntas ge en bestående och botande effekt – inte enbart symptomlindrande som dagens mediciner. Läs mer på: www.toleranzia.com.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

Bolagets genombrottsbehandling mot en sällsynt neuromuskulär sjukdom har erhållit Orphan Drug Designation, samtidigt som bolaget tagit in flera miljoner kronor i en kombination av ägarkapital, ALMI-lån samt bidrag från EUROSTARS.

Läs vidare »
Media-no-image

Sixera Pharma AB får särläkemedelsstatus

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 11:34 CEST

Sixera Pharma AB får Orphan Drug Designa­tion godkännande (särläkemedelsstatus) för sin substans mot Netherton’s syndrom hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA (European Medicines Agency). Sixera ingår i GU Holdings inkubator och vi på GU Holding gratulerar Sixera-teamet till det positiva beskedet, som ger en fördelaktig regula­torisk gräddfil för det läkemedel som Sixera nu utvecklar.

Särläkemedelsstatus beskedet innebär ett utökat skydd och snabbare väg till godkännande av produkten. En liknande ansökan finns under granskning hos motsvarande amerikanska organisation, FDA (Food and Drug Admini­stra­tion).

-Vi är naturligtvis mycket glada att EMA tagit detta beslut och vi förväntar oss att FDA kommer göra detsamma inom en snar framtid. Samtidigt kan vi nu fokusera våra insatser på att snabbare kunna ta fram ett läkemedel för behandling av Netherton’s syndrom, med ambitionen att Sixera ska hjälpa mycket utsatta barn, säger Jean Nordström, Sixeras VD.

Netherton’s syndrom är en mycket sällsynt hudsjukdom som drabbar barn. Sjukdomen yttrar sig genom att barnet näst intill på daglig basis byter ut sin ”hudkostym”. Följderna blir, dehydrering, malnutrition, samt att mottagligheten för infektioner och allergier ökar drastiskt. Patienten är även extremt känslig för värme och nedkylning. Det finns idag ingen känd behandling, förutom traditionell symtomlindring genom salvor, krämer, nedkylning när det behövs, etc. Sixera AB utvecklar och har rättigheterna till en familj substanser, proteas-inhibitorer, som verkar lokalt på huden och förhindrar den ohämmade avsöndringen av hornceller som sjukdomen ger upphov till.

-Sixera har stora möjligheter att, på relativt kort tid, utveckla en ny terapi för Netherton’s syndrom. Vi hoppas även att detta nya läkemedel snabbt skall kunna komma denna utsatta patientgrupp tillgodo. Även om indikationen är smal finns ett stort intresse för denna typ av särläkemedel hos de etablerade läkemedels­företagen. Med EMA´s beslut har Sixera tagit ett viktigt steg i sin utveckling, säger Jan Pilebjer, ansvarig affärsutvecklare vid GU Holding.

Sixera driver för närvarande ett aktivt utvecklingsarbete och för samtidigt framskridna diskussioner med en rad globala läke­medelsföretag och investerare om affärsmöjligheter och finansiering av den fortsatta utvecklingsplanen.

För mer information, kontakta:

Jean Nordström, VD vid Sixera AB, telefon +34-664277231 och e-post: jean.nordstrom@sixerapharma.com

Jan Pilebjer, Affärsutvecklare vid GU Holding AB, telefon 076-0807503 och e-post: jan.pilebjer@holding.gu.se

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

Sixera Pharma AB får Orphan Drug Designa­tion godkännande (särläkemedelsstatus) för sin substans mot Netherton’s syndrom hos den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA (European Medicines Agency). Sixera ingår i GU Holdings inkubator och vi på GU Holding gratulerar Sixera-teamet till det positiva beskedet, som ger en fördelaktig regula­torisk gräddfil för det läkemedel som Sixera nu utvecklar.

Läs vidare »
Bb7bfyd3kqxckeroqmy6

GU Holding avyttrar aktier i CropTailor till Lantmännen

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 11:17 CEST

GU Holding har avyttrat hela sitt innehav i havrebolaget CropTailor till Lantmännen, som därmed ökar sin satsning på havre genom att förvärva majoriteten av aktierna i bolaget. Det ger GU Holding en utökad kapitalbas för ett flertal nya investe­ringar och CropTailor får en strategisk industriell huvudägare med stora ambitioner inom fältet.

X5vaj47fr30zg975ynon

GU Holding rankad som Topp 10 i Europa

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 12:31 CEST

GU Holdings inkubator är rankad som topp 10 bland Europas inkubatorer. Det är UBI Global Index som utvärderat och rankat drygt 300 av världens inkubatorer.

Media-no-image

Gotimmune AB and Cadila Pharmaceuticals Ltd announce strategic collaboration

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 16:42 CET

Swedish biopharmaceutical firm, Gotimmune AB and Cadila Pharmaceuticals Ltd, one of the largest privately held pharmaceuticals companies based out of Ahmedabad, India, announced today, a strategic collaboration to develop a novel treatment for Helicobacter pylori (H. pylori), a stomach disorder that affects a sizeable population around the world.


Gotimmune AB and Cadila Pharmaceuticals will collaborate on the preclinical and clinical development of a novel therapeutic target, developed by researchers at the University of Gothenburg and will be commercialized by the two companies.

On the occasion, Dr. Rajiv Modi, Chairman and Managing Director, Cadila Pharmaceuticals, said:

"Cadila Pharmaceuticals’ foundation is built on research and innovation, and over the years, it has given many first-in-the-world products to the world. This partnership with Gotimmune brings together our advanced product development and pre-clinical capabilities with Gotimmune’s expertise in the field. This addresses an important unmet medical need and demonstrates our commitment towards developing innovative, yet affordable treatments for those who need it the most.”

H. pylori is a bacterium that can be found in the stomach of half the world’s population and is childhood acquired. Chronic infection in a sub-population of infected individuals is linked to the development of peptic ulcers and stomach cancer. The infection can be treated with antibiotics but patients often fail to respond to the conventional treatment, leading to rising antibiotic resistance, persistence of the infection and symptoms. In Asia where 80% of the population carries the infection, there is a significant need for new safe and effective products that can be used as an alternative to antibiotics to treat H. pylori infection.

"The researchers at the University of Gothenburg have developed a concept that is based on boosting the body’s own immune system against the bacteria, which looks very promising”, says Klementina Österberg, CEO of GU Holding and newly elected Chair of the board of directors of Gotimmune. “So therefore, we have helped the researchers to set up a commercial development within Gotimmune AB and to set up the collaboration with Cadila Pharmaceuticals, to be able to commercialize the concept.”

The research has been ongoing for many years now and will continue during the period of the collaboration within the University of Gothenburg. The pre-clinical development will be conducted by Gotimmune in collaboration with both the University and Cadila.

"We are delighted to have this important collaboration with Cadila Pharmaceuticals. For a long time, our main goal has been to try and find a functional treatment for this disease and to partner up with professional industry players”, commented Dr. Jan Holmgren at the University of Gothenburg. He is also the creator of the Dukoral vaccine.

Both parties are aiming to develop a treatment that is predicted to protect, not only from the existing infection but also reinfections, which are estimated to be as high as 15-20% of the individuals treated with antibiotics per year in Asia. The treatment aims to reduce the repetitive use of antibiotics for treating the infection. Considering the high incidence of H. pylori infections in India and Asia the treatment will have a major impact from a public health care perspective, reducing the incidence of both peptic ulcers and gastric cancer.

“We have promising results showing that our treatment leads a strong immune response against the bacteria and consequently an effective reduction in the number of bacteria in a mouse model of H. pylori infection. We are currently trying to understand the mechanisms how the treatment works and how to improve it even further,” says Associate Professor Sukanya Raghavan at the University of Gothenburg. She has been recently awarded a grant for the collaborative project from the Swedish Research Council (SW: Vetenskapsrådet, VR). ”This association with Cadila Pharmaceuticals will enhance the focused research”, she added.

Subsequently, the product development will be conducted at the facilities of Cadila Pharmaceuticals Ltd in Ahmedabad, India. Cadila Pharmaceuticals will be responsible for further development as well as marketing and sales of the product and global rights will be shared between the companies. The University of Gothenburg is of course also entitled to conduct its research and education within the field.

“This is a phenomenal opportunity for us to work with Cadila Pharmaceuticals, one of the largest privately held pharmaceutical companies in India, and a key contributor to the emerging pharmaceuticals market. The strategic value can be substantial for both parties.” continues Dr Nils Lycke at the University of Gothenburg. He is also the founder of the startup companies MIVAC Development AB and Toleranzia AB, as well as the inventor of a novel adjuvant product.

For further information, please contact:

Klementina Österberg, CEO of GU Holding AB and Chairman of the board at Gotimmune AB
Phone: +46 (0)70 4401190, e-mail: klementina@holding.gu.se

Neelam Kanwar, Head - Corporate Communications and CSR, Cadila Pharmaceuticals Limited.
Phone: +91-2718-225001-15 Ext: 1423 or +91 9099099624 neelam.kanwar@cadilapharma.co.in

About Gotimmune AB
Gotimmune is a biopharmaceutical company specialized in the development of therapeutic products for the treatment of Helicobacter pylori. The company’s vision is to develop a portfolio of unique products with high medical value that ultimately, through global partnerships, will result in successful cures. Gotimmune was founded by GU Holding, Dr Jan Holmgren and Dr Nils Lycke, professors and their colleagues at the research center MIVAC at Sahlgrenska Academy within the University of Gothenburg. Gotimmune is now a part of the GU Holding portfolio and incubator, which develops new research-based companies.

About Cadila Pharmaceuticals (www.cadilapharma.com)
Cadila Pharmaceuticals is one of the largest privately held pharmaceuticals companies in India, headquartered at Ahmedabad, Gujarat, India. Established in 1951, the company develops and manufactures pharmaceutical products and sells and distributes these in all major markets across the globe.  It is an integrated healthcare solutions provider with a comprehensive therapeutic basket including oncology, pulmonology, neurology and cardiovascular. 

Cadila Pharmaceuticals is a research and innovation driven company and has collaborations with premier academic and research-based organisations across the world. The company has successfully launched three global-first innovations, Polycap (first polypill for cardiovascular diseases), Risorine (first boosted-Rifampicin for Tuberculosis treatment) and Mycidac-C (first active immunotherapy for lung cancer).

Cadila Pharmaceuticals was the first Indian company to get IND approval by USFDA for clinical trials to be conducted in India. Subsequently, the company has filed 5 INDs with the USFDA.


About GU Holding AB (
www.guholding.com)
GU Holding AB is fully owned by the Swedish government. The company’s aim is to develop new companies based on the cutting edge research and knowledge at the University of Gothenburg. The mission is to ensure that the research and knowledge created at the University of Gothenburg is used to deliver economic, social and cultural benefits both nationally and internationally. GU Holding has initiated and financed over 100 com­panies and projects since 1995 through its incubation and investment processes, which actively support the new companies in business development, market verification, technological development and intellectual property strategy development as well as strategic, managerial and administrative support. Today, the port­folio consists of 50 start-ups, of which 30 is active in the incubator and 20 are more mature companies.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

Swedish biopharmaceutical firm, Gotimmune AB and Cadila Pharmaceuticals Ltd, one of the largest privately held pharmaceuticals companies based out of Ahmedabad, India, announced today, a strategic collaboration to develop a novel treatment for Helicobacter pylori (H. pylori), a stomach disorder that affects a sizeable population around the world.

Läs vidare »
Media-no-image

GU Holding avyttrar aktier i Ortoma till strategisk delägare

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 07:59 CET

GU Holding har avyttrat drygt halva sitt innehav i Ortoma till Infotech i Väst. Det ger GU Holding en investeringsbas för ett tiotal nya investeringar och Ortoma en ny strategisk delägare i Infotech.

Statligt ägda GU Holding AB har avyttrat drygt halva sitt innehav om 344 250 B-aktier i Ortoma. Affären bevisar än en gång GU Holdings affärsmodell i enlighet med uppdraget från staten, där GU Holding genom transaktionen tar hem en del av sitt investerade kapital, för att använda till nya investeringar.

   -Genom transaktionen får GU Holding en större investeringsbas, som beräknas kunna satsas i ett tiotal start-ups, berättar Klementina Österberg, VD för GU Holding. Vi har idag en portfölj innehållande ett femtiotal innehav, varav ett trettiotal utvecklas i inkubatorn och flera nya på väg in. De kommer att få dela på detta kapital som Ortomaaffären inbringat.

Ortoma får genom transaktionen en ny strategisk aktieägare genom Infotech i Väst AB. Bolaget är kontrollerat av entreprenören Roy Forslund, som har lång erfarenhet av att driva IT-bolag och är verksam inom sektorn.

   -Vi bedömer att Roy Forslund kommer att bli en strategisk aktieägare i Ortoma, eftersom han har kompetens att förstå verksamheten och har deklarerat ett långsiktigt engagemang i bolaget. Ortoma är ett av GU Holdings mest framgångsrika bolag och vi är nöjda med att kunna sälja en del av innehavet när vi funnit en köpare som vi bedömer vara bra för Ortoma, berättar Håkan Sterner, GU Holdings vice VD och CFO och tillika Ortomas CFO.


  -Jag bedömer Ortomas produktlinje som högintressant, säger Roy Forslund. De har en modern teknisk lösning för sjukvården, där jag ser stor potential för Ortoma.

GU Holding har efter denna försäljning 300 000 aktier i Ortoma (varav 150 000 röststarka A-aktier) och har därmed 8,22 % av antalet röster och 2,82 % av antalet aktier i bolaget. Infotech i Väst AB har 1,71 % av antalet röster och 3,24 % av antalet aktier i Ortoma.

   -Vi kvarstår som en av de största delägarna i bolaget, berättar Klementina Österberg, GU Holdings VD som är tillika styrelseordförande och ledamot i valberedningen i Ortoma. Vi kommer fortsätta vara engagerade i Ortoma på flera plan.

GU Holding har tillsammans med grundaren Matts Andersson aktivt bidragit till Ortomas utveckling och kapitalisering genom åren, då Ortoma har utvecklats i GU Holdings inkubator sedan 2007 och listats på AktieTorget under 2014. GU Holding AB:s affärsidé är att starta upp verksamheter utifrån nya idéer med anknytning till Göteborgs universitet. Syftet är att omsätta idéerna i nya produkter och tjänster samt därigenom skapa nya jobb och mervärde i samhället. Målet är att utveckla idéerna så att de kan bli lönsamma och ge vinstutdelning i framtiden eller avyttras till lämpliga avnämnare.

För mer information, vänligen kontakta:

OM GU HOLDING

www.holding.gu.se

GU Holdings affärsidé är att starta upp, utveckla och finansiera nya idéer baserade på kommersialiserings­bara forskningsresultat, affärsprojekt och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilka ska förvaltas väl för lönsamhet och tillväxt, och om och när så är lämpligt, utlicensieras eller avyttras.

Bolaget bedriver en inkubator- och en investeringsverksamhet med syfte att erbjuda en stark plattform för start-ups och dess grundare att utveckla sina verksamheter. GU Holdings affärs­utvecklare och ekonomer deltar aktivt i utvecklingen av dessa verksamheter och ser till att start-upsen har en kompetent styrelse, management och resurser för att genomföra sina affärsplaner och uppnå sina målsättningar.

GU Holding bildades 1995 med staten som ägare och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet. Verksamheten finansieras av Göteborgs universitet, Västra Göta­landsregionen, Tillväxtverket samt VINNOVA genom det nationella inkubatorprogrammet. Sedan start har bolaget medverkat till att över 100 nya verksamheter lanserat nya produkter och tjänster på många olika marknader inom läkemedel, medicin- och bioteknik, miljö, energi, IT, utbildning, mm. Dessa verksamheter har attraherat över 730 mkr i kapital och skapat över 300 nya jobb. Under de senaste 10 åren har dessa bolag omsatt 1,8 miljarder kronor. GU Holding har hittills investerat närmare 80 mkr i bolagen och tagit hem över 60 mkr i avyttringar medan många miljoner kvarstår i ännu orealiserade värden. Bolaget har gjort sammanlagt 30 exitaffärer varav tre av bolagen är noterade, samt lagt ned ett 30-tal verksamheter.

OM INFOTECH I VÄST AB

Infotech i Väst AB har sitt säte i Mölnlycke och bedriver handel med och förvaltning av värdepapper. Bolaget är startat av Roy Forslund, som är majoritetsägare i Infotech i Väst.

OM ORTOMA

www.ortoma.com

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Bolagets operationssystem, OTS™ (Ortoma Treatment Solution) underlättar för kirurger att inför operation mäta och planera i 3D för placeringen av ledimplantat och under operation positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem ger patienten möjligheten till ett bättre operationsutfall, höjer kvaliteten på utförda ingrepp och minskar antalet omoperationer. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS™ kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes förra året 42 600 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 700 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

GU Holding har avyttrat drygt halva sitt innehav i Ortoma till Infotech i Väst. Det ger GU Holding en investeringsbas för ett tiotal nya investeringar och Ortoma en ny strategisk delägare i Infotech.

Läs vidare »
Za7pweomiq31dk73gf0o

GU Holding gratulerar Björn Dahlöf

Nyheter   •   2014-09-23 20:38 CEST

GU Holding gratulerar Björn Dahlöf, engagerad i GU Holdings inkubatorbolag Cereno Sientific AB och tillika docent vid Göteborgs universitet, till Thomson Reuters utmärkelse i vilken Björn har blivit utsedd till en av världens mest inflytelserika forskare.

Qefqeilzcefa6izosbbh

Ortoma tecknar avtal med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-01-15 12:11 CET

Ortoma har tecknat avtal om utvecklingssamarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, avdelningen för ortopedi och ryggkirurgi, Göteborg.

A1icqces16ehjugcexys

GU Holdings inkubatorbolag Talkamatic deltar i projektet ALFRED: En interaktiv assistent för självständigt åldrande

Pressmeddelanden   •   2013-12-12 11:00 CET

Projektet ALFREDs mål är att utveckla en mobil, individanpassad assistent för äldre, som stödjer deras självständighet, vårdkontakt och sociala liv. ALFRED pågår under tre år med en budget på €4 440 741 och involverar partners från fem europeiska länder, däribland GU Holdings inkubatorbolag Talkamatic.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Verkställande direktör
 • Information
 • klementina@holding.gu.se
 • 031-7865153
 • O704-401190

Om GU Holding AB

GU Holding skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

Adress

 • GU Holding AB
 • Erik Dahlbergsgatan 11A
 • 41126 Göteborg
 • Vår hemsida