Alzinova AB:s första emissionsrunda fulltecknad

Pressmeddelande  •  2012-05-07 10:30 CEST

Alzinova AB utvecklar behandlingar för Alzheimer´s sjukdom, en allvarlig sjukdom där det medicinska behovet och lidandet för patienten och anhöriga är mycket stort och där det idag inte finns någon effektiv behandlig. Bolaget har tagit in nytt kapital i en fullinvesterad emissionsrunda om 1,2 mkr och ägs numera av flera affärsänglar, GU Holding samt bolagsgrundaren, MIVAC Development AB, idégivarna och ett antal nyckelpersoner.

Bolaget är en avknoppning från GU Holdings dotterbolag MIVAC Development, vars uppgift är att kommersialisera forskningsresultat från framförallt MIVAC forskningscentrum vid Göteborgs universitet. Avknoppningen genomfördes under 2011 tillsammans med idégivarna Prof. Torleif Härd och PhD Anders Sandberg.

För mer information: Björn Larsson, Business Development & Investment Manager, tillika styrelseordförande i Alzinova AB, bjorn.larsson@holding.gu.se eller 031-786 2530.
…………………………………………………………….

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.