Nytt nummer av Forskare & Företag ute nu!

Pressmeddelande  •  2012-05-07 11:00 CEST

Nu är äntligen ett nytt nummer av tidningen Forskare & Företag (F&F) ute. Det har distribuerats inom Göteborgs universitet som bilaga i GU Journalen. F&F är framtaget av GU Holding i samarbete med GU Journalen och enheten Forsknings & innovationsservice vid Göteborgs universitet. Tidningen som är den femte numret sedan starten, har temat ”unga forskare” och innehåller bl.a. intervjuer med tre unga forskare som alla är ledamöter i Sveriges unga akademi, som inte dras för att säga vad de tycker. Dessutom innehåller tidningen en intervju med Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, som handlar om universitetets roll i nyttiggörandet av forskning och utbildning.

Med Forskare & Företag vill vi sprida information om företagande med akademisk koppling, samt kommunicera nyttan av att kommersialisera forskningsresultat. Genom att presentera förebilder inom forskningen, vill vi inspirera och informera forskare som funderar på att kommersialisera sina idéer, om hur de kan gå till väga, säger Klementina Österberg, ansvarig utgivare.

Delar av artiklarna har även tryckts i ett anteckningsblock som en del av ett samverkansprojekt med Innovationskontor Väst och fem lärosäten i Västsverige.

Tidningen går att ladda ner på www.holding.gu.se.

För mer information: Isabel Fernandes, Marknadsutveckling, isabel.fernandes@holding.gu.se eller 031-786 5158

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.