Skip to main content

PExA har 5 abstracts godkända inför världens största lungkongress

Nyhet   •   Aug 29, 2017 08:00 CEST

PExA AB ("PEXA") meddelar att fem abstracts baserade på PExAs metod har godkänts för muntlig presentation på ERS 2017 i Milano den 9-13 september 2017. Vid olika sessioner kommer forskare från Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och AstraZeneca presentera nya resultat där PExAs metod att samla material från de små luftvägarna har använts.

ERS - European Respiratory Society International Congress genomförs den 9-13 september 2017 i Milano och är med sina cirka 25 000 deltagare världens största vetenskapliga kongress inom luftvägar och associerade lungsjukdomar.

Abstracts

1. Late Breaking Abstract - The first direct comparison between BAL-fluid and the PExA methodology in healthy individuals. Session: Update and new perspectives in Airway Diseases. Presenter: A. Behndig, Umeå.

2. Late Breaking Abstract - Exploring particles from exhaled air as a new source for protein biomarkers from the airways. Session: Techniques in Biomarker selection. Presenter: J. Östling, AstraZeneca.

3. Late Breaking Abstract - Aging change the protein-profile of lining fluid from small airways. Session: Monitoring novel biomarkers in Asthma. Presenter: J. Östling, AstraZeneca.

4. The effect of smoking on exhaled lining fluid from small airways. Session: Techniques in Biomarker selection. Presenter: E. Viklund, Gothenburg.

5. Pattern of phospholipids and Surfactant Protein A in Particles in Exhaled Air (PExA). Session: Techniques in Biomarker selection. Presenter: A. Olin, Gothenburg.

I samband med ERS arrangerar PExA AB ett eget vetenskapligt satellitmöte som hittills cirka 60 internationellt framstående lungforskare samt läkemedelsbolag registrerat sig för. Mötets agenda finns på bolagets hemsida www.pexa.se och bland föredragshållarna återfinns Jörgen Östling, AstraZeneca och Sandra Lindstedt-Ingemansson vid Thoraxkliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund. Mötet är fokuserat kring nya forsknings-resultat med PExAs metod.

VD Erik Ekbo kommenterar

– Det är mycket glädjande att se hela fem abstracts där vår teknik varit central för nya upptäckter inom lungforskning. Vid tidigare konferenser har det rört sig om enstaka abstrakt. Genom att metoden återkommer i flera presentationer och vid olika sessioner under konferensen, bidrar det till ökad uppmärksamhet i vår målgrupp. Att vi dessutom kommer närvara och arrangera ett eget satellitmöte i samband med kongressen hjälper oss att sprida de nya resultaten. Vi har ett jättespännande program och kan konstatera en hel del nya namn bland våra deltagare vilka även representerar nya indikationsområden, såsom lungtransplantation och intensivvård.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD PExA AB

Telefon: 0723-92 30 30

E-post: erik@pexa.se

Denna information är sådan information som PExA AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017.

PExA AB, Erik Dahlbergsgatan 11A, Vån 2, 411 26 Göteborg Tel: +46 31 786 51 63, www.pexa.se