Skip to main content

3M köper teknologin i Oiido AB

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2009 12:20 CEST

Teknologi för avancerad ljudbenledning i kommunikationsutrustning, ut­veck­lat i det unga bolaget Oiido AB, säljs nu till amerikanska 3M.

Affären betyder att 3M och dess dotterbolag Peltor övertar all utveckling och försäljning av Oiidos headset, samt övertar Oiidos personal som nu kommer att fortsätta utveckla produkter inom 3M för en världsmarknad. Förvärvs­processen har letts av en av Oiidos huvudägare Göteborgs universitets holding­bolag, GU Holding, vars uppdrag är att hitta och investera i nya affärsidéer med tillväxtpotential.

- Det känns bra att vi kan placera Oiidos teknologi inför expansionsfasen i ett internationellt företag med en fortsatt verksamhet i Sverige, säger Klementina Österberg, VD på GU Holding.

Oiido är ett exempel på hur GU Holding finansierar och utvecklar ett forskningsresultat till en kommersiell produkt för att skapa ett värde som blir attraktivt för industriella köpare som 3M. GU Holding får genom affären möjlighet att ta hem sin såddinvestering i Oiido med en avkastning om 1,3 ggr kapitalet, liksom andra investorer i bolaget, såsom Innovationsbron och P&B Research, medan flera av grundarna får igen sin initiala insats 23 gånger. Andra som tjänar på affären är bl.a. Västra Göta­landsregionen och ALMI, vilka har beviljat utvecklingslån till Oiido.

- GU Holding har som mål att avyttra mogna innehav för att kunna återinvestera kapitalet i nya affärsidéer i syfte att öka nyttiggörande av forskningsresultat, men det är också viktigt för oss att samtidigt bidra till en god samhällsekonomisk affär, menar Klementina Österberg.

Det var för två år sedan, som Oiido startade sitt samarbete med Peltor i Värnamo för att sälja headsets på en bred europeisk marknad. Oiidos headset är en av många avancerade tekniska lösningar som används i Peltors välkända och populära produktplattformar. Headsetet erbjuder ett alternativ när användare inte kan använda traditionella hörlurar, exempelvis i speciella miljöer där användaren behöver ha hörsel­gångarna fria.

- Peltor och 3M letar ständigt efter innovativa lösningar som gör det lättare för användare att utföra sitt arbete effektivt och bra. Köpet av Oiidos teknologi kommer att stärka Peltors marknads­position inom kommunikation i bullriga miljöer som forstätter att växa internationellt, säger Per Gustafsson, Peltor/3M.

Oiido har producerat kommunikationsheadsets med benledningshögtalare baserade på en unik teknologi som ut­veck­lats under många år och som skyddas av flera patent ägda av forskaren Prof. Bo Håkansson, tillika en av huvudägarna i Oiido. 3M förvärvar en exklusiv licens till teknologin och betalar dessutom en royalty per såld enhet.

- Tekniken bygger på att ljudet förmedlas genom vibrationer via skallbenet till innerörat och hörsnäckan, förklarar Prof. Bo Håkansson. Vibrationerna skapas av en ny unik vibratorteknik i hörlurarna, fortplantas genom benet och fångas upp i innerörat.

Headsetet sätts således inte över öronen utan på benet framför eller bakom örat. Ljudet uppfattas klart och rent trots att öronen är fria att höra allt annat ljud störningsfritt utifrån. I bullriga miljöer sätter man in ett enkelt hörselskydd. Headsetet blir därmed flexibelt för många olika applikationer och användare. Oiido har kunder inom process- och försvarsindustri, som exempelvis Stora Enso, Metso Paper, Vägverket, med stora krav på effektiv och tillförlitlig kommunikationsutrustning. För fem år sedan fick bolaget sin första såddinveste­ring av GU Holding, varefter Oiido deltog i GU Holdings inkubationsprocess för affärs­utveckling. GU Holding fortsatte att tillsammans med Innova­tions­bron och P&B Research att stötta Oiido med kapital. Bolaget grundades 2003 vid Chalmers Entreprenörsskola och har tagit sina första utvecklingssteg inom företagsinkubatorn Framtidens Företag.


För mer information:

  • - Klementina Österberg (031-7865153), GU Holding;
  • - Roger Cederberg (031-7865789), Prof. Bo Håkansson (031-772 1807), styrelseledamöter i Oiido
  • - Per Gustafsson (0370-694200), Peltor/3M.

Oiido förenklar kommunikation genom utveckling och försäljning av en ny typ av headset som bygger på världsledande patenterad benledningsteknik för de som behöver kommunicera i bullriga och varma miljöer. Headsetet tillhandahåller en klar kommunikations­kanal och ett fullgott hörselskydd utan klumpiga och varma hörselkåpor. www.oiido.com

GU Holding är helägt av Göteborgs universitet. Bolaget finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk kompetens genom att tillhandahålla såddkapital samt affärskompetens. Affärsidén är att utveckla och avyttra IPR och företag med lönsamhets- och tillväxtpotential till lämpliga köpare. Syftet är att nyttiggöra forskning genom att skapa framgångsrika företag. GU Holdings portfölj består idag av ett trettiotal verksamheter i såväl företag i tillväxtfas, som nystartade företag, samt ett antal intressanta projekt. www.holding.gu.se

3M tillverkar, marknadsför, distribuerar och säljer ett brett och varierande sortiment av produkter och tjänster över hela världen, inklusive produkter och tjänster för hörsel säkerhet och skydd. I 2008 förvärvades Peltor AB i Värnamo. Peltor är världsledande inom kommunikationsutrustning samt huvud- och ansiktsskydd. De har utvecklat och tillverkat hörselskydd i över 50 år och har blivit bland de absolut främsta när det gäller säkerhet, komfort ochtilltalande design. Peltors utbud av skyddsprodukter omfattar även skyddsglasögon, hjälmar och visir. Målet är inte enbart att skydda utan även att underlätta och förbättra kommunikationen mellan människorna på arbetsplatsen. Deras strävan är att skapa en säker och stimulerande arbetsmiljö genom att leverera den optimala lösningen för omdömesgilla yrkesarbetare i industrin, exempelvis inom tillverkning, militär, flyg, skogsindustri, jordbruk och motorsport. www.mmm.com

Bifogade filer

PDF-dokument