Skip to main content

Appspotr AB: Milstolpe 2 avklarad

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 09:45 CEST

Styrelsen i Appspotr AB har beslutat att milstolpe 2 i samarbetsavtalet med Novel Unicorn är uppnådd genom de avtal om pilotprojekt som har tecknats med iRegister, Yuxin och EZ Cloud.

Dessa tre bolag har redan etablerade appbaserade tjänster och deras kunder är vana appanvändare. Tillsammans har de över 500 000 kunder som nu kommer att bearbetas.

– Jag är mycket stolt över avtalen som vi och Novel Unicorn har lyckats få fram och jag är förväntansfull inför framtiden. Tillsammans har dessa tre partners över en halv miljon appvana kunder och det ger oss väldigt goda förutsättningar att lyckas i våra samarbeten, säger vd Patric Bottne.

Samtidigt skapar Appspotrs plattform, med den nyligen lanserade utvecklarportalen och med sin marknadsplats, stora möjligheter för dessa tre att dels stärka sin egen position i Kina genom att leverera kundspecifika appar och dels att bygga en ny position på marknader utanför Kina.

– Våra partners förstår vår plattform väldigt bra och de ser möjligheterna som vår utvecklarportal och vår marknadsplats ger dem för att skapa moduler för att skräddarsy appar och för att i förlängningen via marknadsplatsen expandera globalt, säger Patric Bottne.

Parallellt som dessa projekt rullar förs diskussioner med tredjepartsutvecklare utanför Kina som vill utveckla moduler med unika funktioner för den kinesiska marknaden. Och som det gick att läsa i marknadsuppdateringen som publicerades den 12 mars pågår det också projekt med kunder och partners som inte involverar Kina.

– Vi visar nu styrkan i vårt ekosystem runt apputveckling och hur det fungerar i praktiken när kreatörer, utvecklare och kunder runt om i världen kan göra affärer med varandra för att utveckla appfunktioner och sälja dem i vår marknadsplats. Bara i Kina har vi nu tre tecknade avtal och tillsammans med Novel Unicorn kommer vi att hitta fler runtom i Asien. Potentialen i de här tre första är dock stor nog för att ge oss chansen att nå försäljningsmålen, säger vd Patric Bottne.

– Samarbetsavtalen som har slutits med de här tre etablerade leverantörerna av digitala tjänster har betydande potential. Med utvecklarportalen och plattformsaffärsmodellen på plats går nu bolaget in i en spännande fas som vi sett fram emot sedan flera år tillbaka. Vi i styrelsen har valt att godkänna avtalen för dessa tre partners som måluppfyllnad för milstolpe 2. Parallellt fortsätter dialoger med fler partners. Med milstolpe 2 på plats ökar vi också vårt ägande i Appspotr Asia enligt plan, säger styrelseordförande Peter Wendel.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB 

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag och alumni.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Bifogade filer

PDF-dokument