Skip to main content

AppSpotr Asia slutför avtal och inleder pilotprojekt med Mishu Technologies dotterbolag iRegister

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2018 10:31 CET

AppSpotr Asia har tecknat avtal om ett pilotprojekt för appar till restauranger med Mishu Technologys dotterbolag iRegister baserat på det tidigare kommunicerade samförståndsavtalet. Som en konsekvens av avtalets tecknande gör iRegister en up front-betalning på 3,6 miljoner SEK till AppSpotr Asia.

Som det kommunicerades i ett pressmeddelanden den 11 september avser pilotprojektet en appbaserad tjänst för restauranger där det går att boka bord, beställa hämtmat, betala med mera. Syftet är bland annat att testa hur tjänsten fungerar på marknaden. Vilka funktioner behövs? Hur marknadsförs tjänsten bäst? Osv.

Pilotprojektet ska också undersöka hur affärsmodellen för appen ska se ut. I dagsläget finns en modell som ger en licensintäkt på 3 600 kronor per år. I detta projekt kommer vi validera att vertikalens affärsmodell är effektiv och att den kan återupprepas. Det ska ska utvärderas i projektet där appar levereras till 1 000 restauranger.

Kommentar från Patric Bottne, VD för AppSpotr AB:

“En sak som har blivit tydlig för oss när vi har diskuterat affärer i Kina är att det finns väldigt många olika intäktsströmmar inom appekonomin och att det bästa sättet att ta betalt därför inte alltid är per app. Ibland är det till och med affärsmässigt dumt. Vi kommer därför att utvärdera från fall till fall vilket affärsupplägg som fungerar bäst och som låter oss maximera värdet av vår plattform. I det här fallet med Mishu och iRegister har vi ett antal sätt i åtanke och det ska nu bli spännande att utvärdera dessa.”

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD AppSpotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Om AppSpotr AB

AppSpotr demokratiserar apputvecklingen i hela världen genom en plattform som låter vem som helst bygga native appar utan förkunskaper i programmering. Användaren väljer enkelt den funktionalitet den behöver, skräddarsyr design och innehåll och publicerar sedan den färdiga appen till olika appbutiker. AppSpotr har elva anställda och är baserade i Göteborg.

Om AppSpotr Asia

AppSpotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av AppSpotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag och alumni.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Bifogade filer

PDF-dokument