Skip to main content

Ge LIV åt din favoritidé!

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2011 11:14 CET

Västsvenska forskningsidéer får nu möjlighet att utvecklas via LIV 2011, en helt ny idétävling där upploppet redan pågår. Var med och rösta fram din personliga favorit bland 11 västsvenska bidrag och öka intresset för forskning, nyttiggörande och hållbar utveckling! Syftet med tävlingen är att fler forskningsresultat ska komma samhället till godo och deltagande idéer har en stor spännvidd. Projekten handlar om allt ifrån förebyggande av blodproppar till motivationsfaktorer för skräpsortering och kundanpassade plagg för skidåkning, jakt och fiske. Vinnarna i LIV 2011 utses av en jury och koras samtidigt som Allmänhetens pristagare i Göteborg den 14 december.

- Forskning är viktigt för samhällets utveckling och vi är jätteglada över det stora intresset kring alla spännande bidrag som deltar i tävlingen, säger Isabel Fernandes, GU Holding.

Se alla ideer som är med och tävlar om Allmänhetens pris och rösta fram din favoritinnovationskontorvast.se/ikv/liv/rosta-pa-din-favorit-ide senast den 12 december.

Vinnarna koras på Göteborgs universitet, Vasaparken, den 14 december kl 11-13. 

Juryn utser pristagare 1-3, som förutom rådgivning erhåller konsultcheckar till ett värde av 60 000 kr, 30 000 kr eller 20 000 kr. Stor vikt kommer att läggas på idéer som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle och vinnarna koras på Göteborgs universitet den 14 december, då representanter från media är välkomna att delta. Den idé som får flest röster av allmänheten vinner då ett specialpris till ett värde av 10 000 kr. Dessutom har varje deltagande lärosäte möjlighet att välja ut ”sin” bästa idé, som också premieras särskilt.

Idétävlingen är ett helt nytt samverkansprojekt som riktar sig till forskare i Västsverige. Lärosätenas Idétävling Väst, LIV 2011, arrangeras av Innovationskontor Väst och GU Holding i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers och ytterligare högskolor i regionen. Samverkan mellan den offentliga sektorn och näringslivet ses som en väg att  bidra till ökad tillväxt och i juryn återfinns personer med bred kompetens.

GU Holding har positiva erfarenheter av att lyfta fram och utveckla idéer, då tidigare satsningar har lett fram till investeringar i flera spännande forskningsprojekt. I stort sett all typ av forskning kan nyttiggöras och det finns åtskilliga områden i vårt samhälle som har utvecklats tack vare forskning, t ex miljö, sjukvård, skola, trafik, infrastruktur och byggnation.    

För mer information, v g kontakta Isabel Fernandes, GU Holding, telefon 031-786 51 58,  e-post isabel.fernandes@holding.gu.se eller se innovationskontorvast.se/ikv/liv

 

Bakgrundsfakta

 

LIV står för Lärosätenas Idétävling Väst och arrangeras för allra första gången 2011 av Innovationskontor Väst och GU Holding i samarbete med Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås, Halmstad och Jönköping samt Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara.

Syftet är att ge forskare i Västsverige ökad möjlighet att synliggöra resultat som skapar nytta.

Jurygruppen har gedigen erfarenhet och består av följande personer:

  • Claes Jansson, Enhetschef vid Göteborgs universitets Forsknings & innovationsservice
  • Göran Carstedt, PhD, bl.a. ordförande för The Natural Step International  
  • Mats Williander, PhD, Senior researcher cooperative systems, Viktoria Institute
  • Lena Blomberg, arbetande styrelseordförande, GöteborgBIO
  • Jonas Almeling, Regionchef, Venture Cup Väst
  • Daniel Yar Hamidi, Innovationsrådgivare, Högskolan i Borås

 

Juryn kommer att lägga stor vikt på idéer som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.

Innovationskontor Väst har till uppdrag att ge stöd till enskilda forskare och forskningsverksamheter i frågor som rör innovation och nyttiggörande av forskningen och dess resultat.