Skip to main content

Hypocampus inleder samarbete med Sophiahemmet Högskola

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2017 16:27 CEST

Sophiahemmet Högskola har valt att samarbeta med Hypocampus för att göra årets skräddarsydda intensivutbildning för nyanlända läkare ännu bättre. För andra året i rad ges kursen med målet att underlätta för studenterna att klara kunskapsprovet för utomeuropeiska läkare. Studenterna kommer att använda Hypocampus plattform i sin utbildning.

Hypocampus AB är ett företag från Göteborg som utvecklar en digital plattform för lärande. I Hypocampus plattform studerar idag över 5000 läkarstudenter och läkare enligt de evidensbaserade metoder som främjar ökad inlärning och får större del av kunskapen att fastna i långtidsminnet.

– Vi är väldigt glada att kunna hjälpa till och förbättra utbildningen för just denna studentgrupp. Det är en väldigt ambitiös grupp som har potential att tillföra väldigt stort värde till den svenska vården. Samtidigt har insatserna för att hjälpa dessa individer in på arbetsmarknaden inte skett tillräckligt snabbt. Vi har märkt att en väldigt stor andel av alla utomeuropeiska läkare redan använder sig av hypocampus och vi tror att det kan bli ännu bättre om vi dessutom samarbetar med en skicklig utbildningsaktör som Sophiahemmet Högskola, säger Elias Berge, VD på Hypocampus.

För mer information, kontakta:

Elias Berge, VD på Hypocampus på elias@hypocampus.se eller 073-553 17 89.

Om Hypocampus

Hypocampus AB är ett företag från Göteborg som utvecklar en digital plattform för lärande. I Hypocampus plattform studerar idag 5000 läkarstudenter och läkare enligt de evidensbaserade metoder som främjar ökad inlärning och får större del av kunskapen att fastna i långtidsminnet. Genom att använda test enhanced learning och spaced repetition (en metod som bygger på att man kan öka långtidsinlärningen genom att dela upp repetitionstillfällena utefter kalkylerade intervaller) och sedan optimera inlärningsprocessen utifrån personliga lärförmågor och kunskapsluckor, är målet med mjukvaran att på sikt höja kunskapsnivån i hela läkarkåren och att sprida konceptet till andra utbildningar. Hypocampus ingår i Göteborgs universitets inkubator hos GU Ventures och ägs idag av grundarna och GU Ventures.

Om Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola är en enskild högskola med Sophiahemmet, ideell förening som huvudman. Högskolan har cirka 450 heltidsstuderande studenter i det treåriga sjuksköterskeprogrammet och cirka 1500 studenter totalt.

Sophiahemmet Högskola samverkar med andra lärosäten och det omgivande samhället regionalt, nationellt och internationellt och har som mål att vidareutveckla nationella och internationella kontakter för samarbete och kunskapsutbyte kring människors hälsa.

Om Edtech-branschen

Branschen för Education Technology, Edtech, är en av de snabbast växande branscherna i världen, enligt en kartläggning som genomförts av branschorganisationen EdTech Sweden med medfinansiering från Vinnova. 2020 spås den globala marknaden vara värd 252 miljarder dollar. Det finns en stark tro på att gränslandet mellan teknologi och lärande kommer att utvecklas och att marknaden kommer att öka markant.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra företag.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.