Skip to main content

Mymo tar in strategiskt kapital

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2017 09:00 CET

Ecus, som genom skräddarsydda lösningar och personlig service effektiviserar kunders internationella handel, har valt att investera i Mymo AB.

Mymo har skapat en unik lösning som hjälper lager och terminaler att digitalisera hantering och kommunikation för lossning och lastning av transportgods och därigenom effektivisera processen. ECUS har valt att investera i Mymo och ingå ett samarbetsavtal.

”Ecus har under flera år haft en nära kontakt med Mymo och är nu glada över att tillsammans med Mymo få vara med att utveckla en bransch som ligger helt i linje med vår huvudverksamhet inom tullområdet. Vi ser hur den digitala utvecklingen rusar fram och vill mer än gärna vara med och i ett tidigt skede. Många av våra kunder använder omlastningsterminaler men hanteringen kring transport och tulldokumentation har skett på ungefär samma sätt sedan Ecus grundades år 2000. Med Mymos kompetens och lösningar ser vi att man kan förenkla och förbättra även tullprocesser och sänka kostnaden för våra kunder och det är ett måste i framtiden. Jag tror att både Mymo, Ecus och båda företagens kunder kommer att ha stor nytta av detta fördjupade samarbete.”, säger Peter Jacobsson, MD Ecus AB.

”Jag välkomnar Ecus som nya delägare i Mymo AB och ser fram emot ett nära och framgångsrikt samarbete. För Mymo är ECUS en perfekt partner som också tillför kunskaper som väl passar med Mymos produkter, och som ger nya affärsmöjligheter.”, säger Anki Hvittfeldt, styrelseordförande i Mymo AB.

”Mymo kan inte tänka sig en bättre partner än ECUS. Tillsammans kan vi introducera stöd för tullager och tillfälliga lager enligt Tullverkets nya direktiv vilket gör att vår produkt ligger ännu mer i framkant och blir ännu bättre. Vi ser stora fördelar och hoppas kunna hjälpa varandra att nå nya kunder som hade varit svårt att nå utan tätt samarbete.”
, säger Jon Högström, VD Mymo AB.

Även GU Ventures har valt att göra en följdinvestering för att bidra till Mymos kommande uppväxling när det nya terminalsystemet skall ut i stor skala på marknaden. Trotts att lösningen inte officiellt är lanserad är den redan igång på flera anläggningar, fungerar i alla länder och på alla enheter. Den officiella lanseringen sker i början av 2018 då Mymo går ut till allmänna marknaden.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jon Högström, VD Mymo AB
Telefon: +46 (0) 76 - 032 44 55
Email: jon@mymoterminal.com

Om Mymo

Mymo levererar en komplett molntjänst för alla som hanterar lastning och lossning av gods. Genom att erbjuda en flexibel lösning kan vi drastiskt minska tiden som läggs på administration samtidigt som vi ökar kvaliteten i det dagliga arbetet. Operatörerna arbetar på samma sätt oavsett vilken typ av uppdrag de skall utföra och hur de får uppdraget från sina kunder. Lösningen tar sedan det arbete som rapporteras och genererar automatiskt fakturaunderlag, statistik och notifieringar till berörda parter.Utöver vårt system för lastning och lossning levererar Mymo skräddarsydda tilläggslösningar som knyter ihop kundens arbetsprocesser. Vi är experter på kommunikation mellan system vilket gör att vi kan skapa tilläggslösningar för att digitalisera och effektivisera arbetsprocesser som ligger utanför vad kundens normala system klarar av.

Om Ecus

Vi på Ecus erbjuder konsultation, rådgivning och administration inom tull & skattefrågor sedan år 2000. Genom skräddarsydda lösningar och personlig service effektiviserar vi våra kunders internationella handel. Ecus AB startades år 2000 i Strömstad, och var ett av de första svenska företagen som kopplades upp mot det norska tulldatasystemet TVINN utan att vara etablerade i Norge. Vi certifierades 2006 enligt Tullverkets Servicetrappa med alla rutiner kvalitetssäkrade. ECUS är från och med 13 januari 2009 certifierade för AEO. Ecus har kontor i Ed, Göteborg, Strömstad, Svinesund, Halden, Oslo och Hirtshals i Danmark. Våra förtullningsexperter har hög kompetens inom regelverk och logistik kring gränsöverskridande handel, några med tidigare anställningar inom Tullverket. Vår personal har spetskompetens inom flera områden såsom, tullrevision, klassificering, tullager etc.och har tillsammans många års samlad erfarenhet inom tullområdet. Vi månar alltid om att lära oss våra kunders flöden och behov för att kunna erbjuda konkurrensfördelar genom skräddarsydda, optimerade tullösningar som stödjer den logistikstrategi företaget valt. Våra kunder är små och stora företag med höga krav på tillgänglighet och personlig service.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Bifogade filer

PDF-dokument