Skip to main content

Talkamatic har fått 2,44 mkr från VINNOVA

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 14:39 CEST

Talkamatic har tillsammans med Volvo Cars och Högskolan i Halmstad fått finansiering på 2,44 mkr från VINNOVA för ett projekt inom ramen för FFI - "Fordonsstrategisk Forskning och Innovation". Projektet heter "Safe Speech by Knowledge", och har som mål att ta fram ett dialogsystem som genom att lära sig mer om användarens vanor kan effektivisera interaktionen mellan användaren och fordonet. Fordonet blir, likt en gammal vän, bättre och bättre på att förstå vad användaren behöver i olika situationer, och därigenom kan man minska distraktionen för användaren genom att användaren inte behöver överföra lika mycket information till systemet. Projektet löper fram till den sista februari 2013.

Talkamatic startade sin verksamhet under 2009. Bolaget utvecklar och marknadsför dialogsystem, det vill säga datorprogram för att interagera med datorer med hjälp av tal eller skrift. Produkterna kan användas för att förenkla interaktion mellan människa och dator. Produkterna kan sedan användas i fordon, på call-centers eller i andra applikationer. Titta gärna på demonstrationen på bolagets hemsida: se www.talkamatic.se.

För mer information kontakta Roger Cederberg, Business Development & Investment Manager, tillika styrelseordförande i Talkamatic AB, 0733-63 10 75 eller roger.cederberg@holding.gu.se, samt Fredrik Kronlid, Talkamatics VD och grundare, fredrik@talkamatic.se.

GU Holding finansierar och utvecklar nya företag baserade på forskningsresultat och annan akademisk spetskompetens från Göteborgs universitet.