Skip to main content

Vidar Wendel-Hansen ny Chief Medical Officer i Toleranzia

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Toleranzia AB (”Toleranzia”) välkomnar idag Vidar Wendel-Hansen som ny Chief Medical Officer (”CMO”) i bolaget. Utvecklingsarbetet med Toleranzias huvudprodukt, TOL2, avancerar framgångsrikt och i bolagets fokuserade arbete för att nå klinisk fas är en CMO en central kompetens att nu knyta till ledningsgruppen. Toleranzia tackar samtidigt av professor Nils Lycke från rollen som Chief Scientific Officer (”CSO”) i och med att han helt återgår till sin akademiska forskning och det löpande samarbetet med Toleranzia inom ramen för denna.

Vidar Wendel-Hansen, född 1959, är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Wendel-Hansen har omfattande erfarenhet inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling med fler än 20 år i branschen. Han har arbetat som medicinsk chef i både mindre bioteknikföretag och större läkemedelsbolag, bland annat som nordisk medicinsk chef vid Gilead Sciences och medicinsk chef för Novartis Sverige AB. Därutöver har Wendel-Hansen också arbetat som klinisk utredare vid Läkemedelsverket. Wendel-Hansen arbetar som CMO på Toleranzia på konsultbasis via LINK Medical Research AS, en europeisk full-service kontraktsforsknings­organisation (CRO) som tillhandahåller projektledning och produktutvecklings­tjänster för läkemedels- och medicinteknisk industri.

VD Charlotte Fribert kommenterar

”Vi är mycket glada över att ha knutit Vidar Wendel-Hansen till oss som ny CMO. Han har omfattande erfarenhet av både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling vilket är kompetenser som vi nu behöver för att effektivt driva arbetet med att ta produkten TOL2 fram till och igenom klinisk utveckling”.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Charlotte Fribert – VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Om Toleranzia AB

Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar produkter som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar. Produkterna, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar gör. Bolagets huvudfokus är riktat mot den autoimmuna neuromuskulära sjukdomen myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. Toleranzia grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök: www.toleranzia.se.

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2018.

GU Ventures delar nyheter och information om alla våra bolag.

Om GU Ventures

Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat över 140 nya affärsidéer, varav 100 sysselsätter 350 personer och omsätter 300 mkr årligen, samt har gjort fler än 30 exits. Företagen har sammanlagt attraherat över 1,5 miljarder SEK i finansiering och elva av dem är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN och så många som 11 av de 17 målen berörs.

Vårt uppdrag är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till jobbskapande och hållbar tillväxt. GU Ventures är helägt av Svenska Staten och bildades 1995 som ett av de svenska lärosätesanknutna holdingbolagen med uppdrag att kommersialisera forskningsresultat och kunskap. Vår inkubator- och investeringsverksamhet är topprankad av UBI Global Index. Läs mer på: www.guventures.com.

Bifogade filer

PDF-dokument