Skip to main content

VOC Diagnostics publicerar artikel i “Journal of Cancer Science & Therapy”

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 13:05 CET

VOC Diagnostics AB har utvecklat en metod som med mycket hög precision kan diagnostisera cancer i blodprov. Metoden bygger på att upptäcka organiska ämnen (Volatile Organic Compounds) med hjälp av luktsensorer. Bolaget har nu publicerat en artikel som beskriver metoden i tidskriften ”Journal of Cancer Science & Therapy”.

Idag används framför allt biopsier från kirurgi, röntgen, tumörmarkör CA-125 samt ultraljud för att diagnostisera ovarialcancer, som är cancer i äggstockarna: det är globalt den femte mest vanliga orsaken till cancer-relaterad död hos kvinnor. Cancerformen är svår att diagnostisera, vilket bidrar till att den ofta upptäcks i sent stadie med hög dödlighet som följd.

VOC Diagnostics AB har utvecklat en mycket unik och patenterad diagnosmetod, som kan upptäcka cancer i blodprov, och man har i första skedet fokuserat på tillämpningen på ovarialcancer. Bolaget grundades 2017 av György Horvath, pensionerad professor och specialist i gynekologisk onkologi från Göteborgs universitet.

Tidigare har man inte lyckats att med säkerhet fastställa diagnosen med hjälp av blodprov, då föreslagna metoder har både låg sensitivitet och specificitet, men med VOCs elektroniska ”nos” kan man med mycket hög precision upptäcka organiska ämnen som karaktäriserar ovarialcancer i just blodprov.

VOC Diagnostics befinner sig nu i ett utvecklingsskede för att vidareutveckla och validera sin metod. Bolagets metod kan tillämpas för att på ett tidigare stadie för att upptäcka ovarialcancer. Denna egenskap är mycket viktig då metoden skulle kunna användas vid exempelvis screening och att upptäckt i ett tidigare stadie väsentligen kan förbättra överlevnadsgraden och aggressiv kirurgi parat med kemoterapi för dessa kvinnor.

- Vi är väldigt glada över att få artikeln publicerad, då vi tror att vår innovation är en viktig pusselbit för framtidens diagnosmetoder. I första skedet hoppas jag innerligt att införandet av metoden kommer att rädda livet för många kvinnor världen över, säger György Horvath, grundare samt VD/styrelseordförande i VOC Diagnostics AB.

Tidskriften ”Journal of Cancer Science & Therapy” har nu publicerat en artikel om VOCs metod som påvisar lyckade resultat i de försök som gjorts. Läs hela artikeln här:

https://www.omicsonline.org/open-access/new-construction-of-an-electronic-nose-detects-volatile-organic-compounds-from-blood-useful-for-the-diagnosis-and-screening-of-ova-1948-5956-1000572.pdf

- Som inkubator och första externa investerare i VOC Diagnostics AB är vi på GU Ventures stolta att se dessa första resultat publiceras. VOC Diagnostics elektroniska nos är ett helt nytt koncept som vi hoppas ska kunna hjälpa till att ställa tidigare cancerdiagnoser och därmed ge ett bättre terapiresultat, säger Jan Pilebjer, styrelseledamot i VOC Diagnostics AB och affärsutvecklare på GU Ventures.

För mer information, vänligen kontakta:

György Horvath, grundare och VD/styrelseordförande VOC Diagnostics
Email: gyorgyvocdiagnostics@gmail.com
Mobil: + 46 (0)76 - 134 6671

Jan Pilebjer, styrelseledamot VOC Diagnostics samt affärsutvecklare GU Ventures AB
Email: jan.pilebjer@ventures.gu.se
Mobil: +46 (0)76 - 080 7503

Om VOC Diagnostics AB

VOC Diagnostics AB har utvecklat en unik och patenterad metod som med mycket hög precision kan diagnostisera cancer i blodprov. Metoden bygger på att upptäcka organiska ämnen (Volatile Organic Compounds) med hjälp av luktsensorer. Den ursprungliga idén och forskningen bakom metoden kommer från György Horvath, pensionerad professor och specialist i gynekologisk onkologi vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Bolaget grundades 2017 och är ett av bolagen som får stöd av GU Ventures inkubator. Läs mer på:  www.vocdiagnosticsab.com

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

Bifogade filer

PDF-dokument