Skip to main content

Extra bolagsstämma i GWS Production AB

Event

13
OCT
Ideon Gateway, Scheelevägen 27, i Lund.
  -
Anmälan sker till bolaget senast tisdagen den 7 oktober 2014 skriftligen till GWS Production AB, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 046-38 67 50 eller per e-post info@globalwarningsystem.com. För samtliga deltager hänvisas till pressmeddelande med kallelsen samt bolagets hemsida.

Sign Up

Sign up for the event

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy