Skip to main content

Viktigt att lyckas på nationella proven för niondeklassarna

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 07:00 CET

Under november 2015 genomfördes en undersökning på Gymnasium.se, med svarande i åldrarna 13-17 år, varav 63% gick i årskurs nio. Undersökningen visade att de flesta anser att det är viktigt att lyckas på de nationella proven – ”jätteviktigt”, säger 57%, medan ytterligare 36% upplever det som ganska viktigt.

- Om jag inte lyckas med det är jag misslyckad, uppger en elev.

Jätte viktigt, detta är ju min karriär! Skriver en annan respondent.

Syftet med de nationella proven är främst att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls hos skolan, huvudmannen och på nationell nivå, enligt Skolverket. De nationella proven är med andra ord inte examensprov, utan ska vara en avstämningspunkt och en del av lärarens samlade information om en elevs kunskaper. Trots detta upplever nästan en av fyra elever att resultatet på nationella proven är direkt avgörande för vilket betyg eleven får i de olika ämnena. Ytterligare 63% svarar att betygen påverkas av de nationella proven.

Beroende på vilket ämne det är eftersom att vissa lärare säger att det i princip utgör hela betyget medan andra lärare säger att det mest är en koll för dem och till viss del påverkar betygen, lyder en av kommentarerna till frågan.

Hela ditt betyg hänger på nationella prov, svarar en annan elev.

Undersökningen genomfördes som en nätbaserad frågeenkät publicerad på Gymnasium.se under perioden 2-30 november 2015, med 1566 deltagare födda 1998-2002. Av dessa var majoriteten (63%) födda år 2000 och går alltså i årskurs nio.

Gymnasium.se är Sveriges största söktjänst för gymnasieskolor med över 100 000 besök per månad, och är en del av EMG, Educations.com Media Group.

Gymnasium.se startades 2006 och är idag Sveriges största söktjänst för gymnasieutbildningar, med i genomsnitt 120 000 besök i månaden. Här finns information samlad om Sveriges alla gymnasieskolor. Bakom Gymnasium.se står Educations.com Media Group (EMG), som även driver söktjänsten Studentum.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.