Skip to main content

Gyproc har fått internationellt energiledningscertifikat enligt ISO 50001

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 13:17 CEST

Gyproc AB har erhållit energiledningscertifikat enligt den nya internationella standarden ISO 50001.

- Vi är naturligtvis mycket glada över att vi fått certifikatet och det visar att vi jobbar på rätt sätt när det gäller miljö- och energifrågorna, säger Dana Wojciechowska, miljö- och säkerhetsansvarig (EHS Manager).

Energibesparing på alla nivåer
Miljö- och energiarbetet är viktigt för Gyproc som under flera år har jobbat med en rad förbättringar för att minska energianvändningen. Bland annat har åtgärder vidtagits som eliminerar tryckluftsläckage vilket minskar energiförbrukningen i kompressorerna. Även installation av lågenergilysrör, timer som styr belysningen samt autostop på processmaskinernas motorer har lett till lägre förbrukning. Förutom att minska energiåtgången har man också satsat på att ta hand om och återvinna så mycket energi som möjligt. Spillvärmen från produktionen omvandlas till fjärrvärme och det använda kylvattnet återvinns och används i produktionen av nya gipsskivor.

- Framgångskonceptet är väl utarbetade kontroll- och uppföljningssystem som är integrerade i den dagliga verksamheten. Det gör att vi på ett systematiskt sätt kan identifiera brister och åtgärda dem, menar Dana.

Energisparprojekt
Gyproc är sedan 2004 också med i PFE, Energimyndighetens program för energieffektivisering, vilket innebär att man förbinder sig att genomföra olika projekt som leder till energibesparingar.

2013 tar Gyproc nästa steg i miljö- och energiarbetet och kommer att ersätta oljan med naturgas. Det kommer, förutom att leda till lägre energiförbrukning, även att leda till 25 procent lägre koldioxidutsläpp.
 
För mer information kontakta Lars Lundberg, VD tfn 0171-41 54 00

 

Gyproc utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Gyproc har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® och Glasroc® är registrerade varumärken som ägs av Saint-Gobain.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy