Media-no-image

Utbildningsdagar i arbetsmiljöarbete

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 13:00 CET

Tryggare hästarbetsplatser är ett gemensamt mål för hästnäringens organisationer. Som ett led i att uppfylla den gemensamma målbilden och värdegrunden för arbetsmarknad och företagande genomför Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med ATG, LRF, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Galopp utbildningsdagar i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Dagarna kommer att genomföras under februari och mars 2015 i syfte att hjälpa arbetsgivare att utveckla sitt eget systematiska arbetsmiljöarbete. Utbildningen är kostnadsfri för alla företagare och verksamhetsledare i hästnäringen, oavsett disciplin och organisation.

Med anledning av de inspektioner i hästnäringen som Arbetsmiljöverket planerar inom projekt ”Unga i arbetslivet 2015” kommer utbildningsdagarna också att ta upp hur en inspektion från Arbetsmiljöverket går till samt hur man arbetar förebyggande när det finns minderåriga i verksamheten.

Föreläsare är Ulrika Hedlund, HR specialist på ATG och Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS. På träffarna deltar också LRFs arbetsmiljöexperter med tips och råd bland annat inför Arbetsmiljöverkets besök.

Datum och platser (anmälan senast)

18/2 Hästsportens Hus, Stockholm (11/2)

6/3 Dalatravet Romme, Borlänge (27/2)

9/3 Ingelstads naturbruksgymnasium, Växjö (2/3)

10/3 Axevallatravet, Skara (3/3)

17/3 Flyinge (10/3)

18/3 Bergsåkers travbana, Sundsvall (11/3)

24/3 Kungsbacka ridklubb(17/3)

26/3 Strömsholm (19/3)

31/3 Bodentravet (24/3)

Vi kommer också att delta med en punkt på Hästföretagarforum i Göteborg den 26/2.

Injudan hittar du nedan.

Mer om arbetsmiljöarbete
Mer information om träffarna samt om Arbetsmiljöverkets inspektioner hittar du på www.nshorse.se eller www.hastsvarige.se. Här finns också delar av utbildningen att ta del av för dem som inte kan delta, samt mer information om hästnäringens arbetsmarknadsarbete.

För ytterligare information:
Sara Westholm, ansvarig arbetsmarknadsfrågor HNS
Telefon: 08 627 20 18
Mobil: 070 527 20 18
E-post: sara.westholm@nshorse.seHästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Tryggare hästarbetsplatser är ett gemensamt mål för hästnäringens organisationer. Som ett led i att uppfylla den gemensamma målbilden och värdegrunden för arbetsmarknad och företagande genomför Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med ATG, LRF, Svensk Travsport, Svenska Ridsportförbundet och Svensk Galopp utbildningsdagar i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs vidare »
Media-no-image

Ridsporten och riksanläggningarna höjer ambitionerna

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 14:00 CET

Svensk ridsport och ridhästuppfödning har haft framgångar såväl nationellt som internationellt under senare år. Det är en mycket glädjande utveckling. En utveckling som också ställer krav på insatser för att möta behov och utmaningar på en högre nivå. Ett sådant steg är att stärka utbildningen och utveckla verksamheten vid de två riksanläggningar, Flyinge och Strömsholm, med inriktning på såväl ridsport som uppfödning. Det finns bland annat behov av fler välutbildade ridlärare, tränare, och funktionärer. Insatser för att stärka svensk avel och uppfödning är en lika självklar del av sektorns utmaningar. Resurserna är dock begränsade och för att möta dessa högre ambitioner innebär det att både mer och bättre utbildning måste åstadkommas inom ramen för oförändrade resurser.

Ett viktigt steg i den ambitionen är att samla utbildnings- och utvecklingsuppdraget för svensk ridsport och avel under en gemensam ledning. Efter att avelsverksamheten avvecklats vid Flyinge har verksamheten vi de två riksanläggningarna blivit mer likartad och behovet av en gemensam organisation för ledning och styrning av verksamheterna blivit alltmer uppenbar.

Svenska Ridsportförbundet, AB Trav & Galopp, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Swedish Warmblood vill därför försöka finna formerna för en gemensam organisation för Flyinge och Strömsholm. Ambitionen är att tillsätta samma VD för bägge driftsbolagen, en gemensam ledningsorganisation och styrelse. Sedan länge har ATG tagit ett ansvar för att leda verksamheten vid Flyinge. En förändring är att Svenska Ridsportförbundet har ambitionen att ta ett ökat ansvar för verksamheten också vid Flyinge. Ridsport och avel skulle därmed få två centrum i Sverige som utvecklar utbildning, evenemang och avel under ett gemensamt och samordnat uppdrag.

HNS övergripande organisatoriska och ekonomiska ansvar för alla tre riksanläggningarna kvarstår i oförändrad omfattning. Riksanläggningen Wången utanför Östersund där Svensk Travsport har sitt utbildningscentrum berörs inte av den planerade samordningen mellan Strömsholm och Flyinge.


Ytterligare information;
Mats Denninger, styrelseordförande HNS, tel 070-560 5260
Stefan Johanson, vd HNS, tel 08-627 2185

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Svensk ridsport och ridhästuppfödning har haft framgångar såväl nationellt som internationellt under senare år. Det är en mycket glädjande utveckling. En utveckling som också ställer krav på insatser för att möta behov och utmaningar på en högre nivå.

Läs vidare »
Vxenm5e8vlkx4r8pzcwd

Hylla en svenskfödd häst och tävla om superfina priser

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 08:08 CET

Horses made in Sweden vill passa på att hylla våra svenskfödda fyrbenta stjärnor lite extra under Sweden International Horse Show (27-30 november). Du hittar oss i huvudentrén på Friends och här har du möjlighet att skriva en hyllning på vår vägg och tävla om superfina priser.

Media-no-image

Upplev häst på schemat för 200 barn i Uppsala

Pressmeddelanden   •   2014-11-24 15:38 CET

På onsdag släpper vi in hästen på Treklangens skolgård. Upplev Häst ser till att 200 barn i Uppsala får en skoldag i hästväg. Klappa, borsta, rida och köra – så förgyller Upplev Häst skoldagen.

En som uppskattar att hästarna kommer till skolan är Marie-Louise von Schéele Lindquist, rektor vid Treklangen:
– Hästen kommer till Treklangen, kan det bli bättre? Vi är glada över att våra elever får möjligheten att träffa hästar i skolan. Vi ser fram mot den 26 november då Upplev Häst besöker Treklangen, säger Marie-Louise von Schéele Lindquist

Det är mycket tack vare gott och generöst samarbete med lokala och regionala krafter som Upplev Häst kan erbjuda gratis hästaktiviteter till skolorna. Följande föreningar/företagare medverkar i Uppsala: Adastra Hästcenter, Ågårdens häst och maskintjänst, Ung SWB.

Förra året gjorde Upplev Häst succé – sammanlagt fick 6 000 barn runt om i Sverige komma nära hästen tack vare satsningen. Nu är Upplev Häst tillbaka och ser till att det blir häst på skolschemat för 2 000 skolbarn i Göteborg, Malmö och Södertälje.
– Glädjen hos de barn som aldrig tidigare har klappat en häst, eller hos de som kör och rider för första gången syns lång väg och den smittar av sig även på oss som jobbar med Upplev Häst. För att göra det så enkelt och billigt som möjligt för skolorna att vara med har vi valt att åka ut med hästar till Treklangen, säger Iia Abenius, Upplev Häst.

Upplev Häst är en nationell satsning som drivs av Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) i samarbete med Svenska Ridsportförbundet, Svensk Galopp, Svensk Travsport, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Hästavelsförbundet, Swedish Warmblood, Brukshästarnas Samarbetskommitté och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

För ytterligare information:

Iia Abenius, projektledare Upplev Häst
E-post: upplevhast@gmail.com
Mobil: 076 109 59 98

Anahita Arai, projektansvarig Hästnäringens Nationella Stiftelse
E-post: anahita.arai@nshorse.se
Mobil: 070 527 20 12

När och var?
Den 26 november finns vi på Treklangen. Är du journalist och vill skriva/göra inslag om satsningen? Kontakta oss så får du information om exakt var och när vi dyker upp.

Fakta om Upplev Häst
Upplev Häst är ett samverkansprojekt som drivs av Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Svensk Galopp, Svensk Travsport, Svenska Islandshästförbundet, Svenska Hästavelsförbundet, Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen och Brukshästarnas Samarbetskommitté. HUS finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och har dessutom i år fått extra medel från ATG. Du kan läsa mer på www.nshorse.se och www.facebook.com/upplevhast

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Nu släpper vi in hästen på Treklangens skolgård. Upplev Häst ser till att 200 barn i Uppsala får en skoldag i hästväg. Klappa, borsta, rida och köra – så förgyller Upplev Häst skoldagen.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny kommitté för att utveckla arbetsmarknaden inom hästnäringen

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 08:12 CET

En mer attraktiv arbetsmarknad. Det har hästnäringen som mål. Nu förstärks det arbetet genom skapandet av Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté. Kommittén har bildats genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella Stiftels, HNS.

Kommittén ska verka för att arbetet mot den gemensamma målbilden och värdegrunden för arbetsmarknad och företagande kommer igång och förankras samt att åtgärder och arbetssätt för att uppfylla dessa tas fram.
– Ett uppdrag som jag ser är väldigt betydelsefullt om vi inom hästnäringen vill tas på allvar. Att vara en viktig part på arbetsmarknaden kräver ansvarstagande på olika sätt, säger Marie Hallander Larsson, ordförande i den nyskapade arbetsmarknadskommittén.

Ett viktigt område är att skapa engagemang och opinion kring arbetsmarknadsfrågorna och vid behov också driva dessa frågor gentemot exempelvis myndigheter.
– För att få till stånd förändringar som gynnar hästnäringen och förenklar förutsättningarna för hästföretagande är det viktigt att också öka fokus kring de villkor som gäller för människor som arbetar i näringen. Genom kommittén kan hästnäringen arbeta samlat kring arbetsmarknadsfrågor som till stora delar är av likartat intresse för hela branschen, säger Erica Lindberg från LRF Häst.
– Ifrån Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) ser vi att det krävs en kraftsamling och vi tror att arbetsmarknadskommittén kommer att innebära en resursförstärkning till det arbetet som bedrivs inom HYN, säger Tommy Karlsson som representerar arbetsmarknadens parter ifrån HYN.

– Exakt hur den nya arbetsmarknadskommittén ska arbeta är inte klart ännu. Det som redan är på gång är en kartläggning av hur arbetsmarknaden ser ut i stort och en undersökning kring synen på arbete inom hästnäringen. Båda dessa undersökningar kommer att kunna fungera som utgångspunkter i kommitténs arbete, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på HNS och sekreterare i kommittén.

Läs mer: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/

Ledamöter i kommittén
Marie Hallander Larsson, ordförande (Svenska Ridsportförbundet/HNS)
Mats Norberg (Svensk Travsport)
Erica Lindberg (LRF Häst)
Tommy Karlsson (Hästnäringens Yrkesnämnd)
Aja Blomberg Andersson (Swedish Warmblood)
Viktoria Östlund (Svenska Islandshästförbundet)
Sara Westholm (HNS)
Adjungerad: Malin Gustafsson (Centrala Ungdomssektionen, Svenska Ridsportförbundet/Ridskolan Strömsholm)

För ytterligare information
Marie Hallander Larsson Ordförande i Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté
Mobil: 073- 344 66 40
E-post: marie@solsjogard.se

Sara Westholm Ansvarig arbetsmarknadsfrågor HNS
Telefon: 08-627 20 18
Mobil: 070-527 20 18
E-post: sara.westholm@nshorse.se 

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

En mer attraktiv arbetsmarknad. Det har hästnäringen som mål. Nu förstärks det arbetet genom skapandet av Hästnäringens Arbetsmarknadskommitté. Kommittén har bildats genom beslut i styrelsen för Hästnäringens Nationella Stiftels, HNS.

Läs vidare »
Zrudvzukokq0njyfymfx

Upplev häst på schemat för 2 000 barn

Nyheter   •   2014-10-06 09:51 CEST

Nu släpper vi in hästen på skolgården. Upplev Häst ser till att 2 000 skolbarn i Göteborg, Malmö, Stockholm och Södertälje får en skoldag i hästväg. Klappa, borsta, rida och köra – så förgyller Upplev Häst skoldagen. Förra året gjorde Upplev Häst succé – sammanlagt fick 6 000 barn runt om i Sverige komma nära hästen tack vare satsningen.

Media-no-image

Flyinge, Strömholm och Wången: Bästa förutsättningar för människor och hästar

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 11:22 CEST

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Hästnäringens Riksanläggningar tar ett helhetsgrepp kring frågor som värderingar, hälsa och djurvälfärd genom att sjösätta det långsiktiga arbetet En Ren Anläggning. Satsningen omfattar studenter, personal och hästar på Flyinge, Strömsholm och Wången och syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för såväl människor som hästar.

– Frågor som berör värderingar, hur vi beter oss mot våra medmänniskor, hälsa och kost är viktiga för alla organisationer och företag. Men för oss som jobbar med och för ungdomar är det extra viktigt att jobba systematiskt och med hög kvalité. Med En Ren Anläggning har vi valt att bland annat arbeta med vårt förhållningssätt till sociala medier samt frågor om alkohol i relation till att vara sportutövare och ha ansvar för hästen, säger Kees de Jong affärsområdeschef för riksanläggningarna inom HNS.
– Miljön är familjär men ibland tuff och jag vill som många av oss prestera högt. Arbetet kring frågorna som projektet berör är aktuella och viktiga och det kommer vara bra att ha med i bagaget i min framtida ridlärarroll som förebild för unga inom ridsporten, säger Lisa Trillkott, Hippologstudent år 2 vid Ridskolan Strömsholm.

En Ren Anläggning ska vara en självklarhet för elever, studenter, medarbetare och samarbetspartners och ska också syfta till att öka kunskapsnivån.

Satsningen omfattar flera områden;

  • Människovärden, såsom allas rätt till lika behandling
  • Hälsa och kost, för att prestera på topp i stall och på tävling
  • Alkohol och droger, hör inte hemma i vår värld
  • Hästhållningspolicy inklusive kunskap om dopningsfrågor, för att vi sätter hästen i centrum

– För att vi ska kunna erbjuda Sveriges bästa hästutbildningar så behöver vi givetvis kunna erbjuda de bästa förutsättningarna för både människor och hästar. Genom arbetet med En Ren Anläggning tar vi ett större ansvar kring dessa frågor och kan på så sätt tydligt visa att vi gör allt för att våra anläggningar ska vara en förebild även här, säger Kees de Jong.
– Vi är dessutom övertygade om att elever och studenter på riksanläggningarna kommer att ta med sig dessa värderingar ut i arbetslivet och att vi tillsammans kommer att skapa ett bättre arbetsklimat för både människor och hästar, säger Jan Andersson, VD Ridskolan Strömsholm.

Fakta om En ren anläggning:
Satsningen En ren anläggning omfattar studenter, personal och hästar på Flyinge, Strömsholm och Wången. Satsning drivs tillsammans med HNS. Inom området kost och hälsa samarbetar vi med Leksandsbröd och Lindahls. När det gäller arbetet med värderingar har Friends anlitats. Projektet drivs av Kees de Jong, HNS, Eva Ljungquist, personalchef vid samtliga anläggningar och Karolina Thorell, HNS. Tommy Nordmark och Marina Sjöberg är processledare under workshoparbetena.


För ytterligare information:

Kees de Jong, affärsområdeschef för Hästnäringens Riksanläggningar inom HNS 
Mobil: 070-527 2073 
E-post: kees.dejong@nshorse.se 

Eva Ljungquist, personalchef för Hästnäringens Riksanläggningar
Mobil: 070-527 2179
E-post: eva.ljungquist@atg.se

Malin Gustafsson, projektledare Marknadsföring/Kommunikation Ridskolan Strömsholm
Mobil: 070-855 99 08
E-post: malin.gustafsson@stromsholm.com

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Hästnäringens Riksanläggningar tar ett helhetsgrepp kring frågor som värderingar, hälsa och djurvälfärd genom att sjösätta det långsiktiga arbetet En Ren Anläggning. Satsningen omfattar studenter, personal och hästar på Flyinge, Strömsholm och Wången och syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för såväl människor som hästar

Läs vidare »
Pkqbfd2lenthl1qoei46

Ny undersökning om hästföretag: stort intresse att vidareutbilda sig

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 10:51 CEST

Majoriteten av landets företagare inom hästsektorn vill vidareutbilda sig inom ekonomi, försäljning och marknadsföring. Det framgår i en ny undersökning från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Media-no-image

Från Hästnäringens Representationsråd: Ny värdegrund för arbetsmarknadsfrågor

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 12:00 CEST

Hästnäringens Representationsråd (HRR) har enats om en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknadsfrågor.

– Vi har arbetat i något år med en större arbetsmarknadssatsning inom hästnäringen eftersom vi har tyckt att det finns möjligheter och förbättringspotential inom flera områden. Det känns därför bra att HRR har tagit ytterligare ett steg och enats om en gemensam i ståndpunkt kring de övergripande arbetsmarknadsfrågorna, säger Stefan Johanson, VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Vid gårdagens HRR-möte presenterade även Hästnäringens Djurvälfärds-, Miljö-, Smittskydds-, Avels- samt Antidopning- och medicineringskommittéer sitt arbete.

Fakta om Hästnäringens Representationsråd (HRR):
Tolv av de större aktörerna inom svensk hästsektor samverkar i HRR som bildades 2008 på HNS initiativ. Syftet är att föra samman de stora aktörerna i ett gemensamt forum. Två gånger om året möts rådet och diskuterar samt tar ut kompassriktningen för de stora gemensamma frågorna som berör svensk hästnäring. I rådet ingår representanter från ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Fakta om målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande:
Hästnäringens målbild och värdegrund kring arbetsmarknad och företagande är framtagen efter en process med organisationerna i HRR. Att organisationerna ställer sig bakom värdegrunden innebär att den ska implementeras successivt i organisationernas övriga dokument, att den ska prägla företagande och verksamhet med anställd personal inom hästnäringen, samt att den ska prägla innehållet i utbildningarna för blivande och redan befintliga företagare och verksamhetsledare inom hästnäringen. Här hittar du målbilden och värdegrunden i sin helhet: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Telefon: 08-627 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Sara Westholm, ansvarig arbetsmarknadsfrågor HNS
Telefon: 08-627 20 18
E-post: sara.westholm@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Hästnäringens Representationsråd (HRR) har enats om en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknadsfrågor. Här hittar du målbilden och värdegrunden i sin helhet: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/

Läs vidare »
Fsv5v7nx4ndkbckaawwn

Framtidstro och kreativa tankar i Avelssverige: Ny rapport om avel och hästuppfödning

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 10:00 CEST

Hästnäringens Nationella Stiftelse publicerar idag tillsammans med Hästnäringens Avelskommittén rapporten Hästar och uppfödare i Sverige, en sammanställning av nyckeltal för hästuppfödning för åren 2009-2013.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning.

Med hästnäringen avses alla aktiviteter som baseras på användning och innehav av hästar omfattande såväl hobby som professionella verksamheter samt omsättningen av hästrelaterade varor och tjänster.