Pkqbfd2lenthl1qoei46

Ny undersökning om hästföretag: stort intresse att vidareutbilda sig

Pressmeddelanden   •   2014-09-22 10:51 CEST

Majoriteten av landets företagare inom hästsektorn vill vidareutbilda sig inom ekonomi, försäljning och marknadsföring. Det framgår i en ny undersökning från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Media-no-image

Från Hästnäringens Representationsråd: Ny värdegrund för arbetsmarknadsfrågor

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 12:00 CEST

Hästnäringens Representationsråd (HRR) har enats om en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknadsfrågor.

– Vi har arbetat i något år med en större arbetsmarknadssatsning inom hästnäringen eftersom vi har tyckt att det finns möjligheter och förbättringspotential inom flera områden. Det känns därför bra att HRR har tagit ytterligare ett steg och enats om en gemensam i ståndpunkt kring de övergripande arbetsmarknadsfrågorna, säger Stefan Johanson, VD i Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Vid gårdagens HRR-möte presenterade även Hästnäringens Djurvälfärds-, Miljö-, Smittskydds-, Avels- samt Antidopning- och medicineringskommittéer sitt arbete.

Fakta om Hästnäringens Representationsråd (HRR):
Tolv av de större aktörerna inom svensk hästsektor samverkar i HRR som bildades 2008 på HNS initiativ. Syftet är att föra samman de stora aktörerna i ett gemensamt forum. Två gånger om året möts rådet och diskuterar samt tar ut kompassriktningen för de stora gemensamma frågorna som berör svensk hästnäring. I rådet ingår representanter från ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Fakta om målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande:
Hästnäringens målbild och värdegrund kring arbetsmarknad och företagande är framtagen efter en process med organisationerna i HRR. Att organisationerna ställer sig bakom värdegrunden innebär att den ska implementeras successivt i organisationernas övriga dokument, att den ska prägla företagande och verksamhet med anställd personal inom hästnäringen, samt att den ska prägla innehållet i utbildningarna för blivande och redan befintliga företagare och verksamhetsledare inom hästnäringen. Här hittar du målbilden och värdegrunden i sin helhet: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Telefon: 08-627 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Sara Westholm, ansvarig arbetsmarknadsfrågor HNS
Telefon: 08-627 20 18
E-post: sara.westholm@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Hästnäringens Representationsråd (HRR) har enats om en gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknadsfrågor. Här hittar du målbilden och värdegrunden i sin helhet: http://nshorse.se/verksamhet/strategidokument/vardegrund-arbetsmarknad-och-foretagande/

Läs vidare »
Fsv5v7nx4ndkbckaawwn

Framtidstro och kreativa tankar i Avelssverige: Ny rapport om avel och hästuppfödning

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 10:00 CEST

Hästnäringens Nationella Stiftelse publicerar idag tillsammans med Hästnäringens Avelskommittén rapporten Hästar och uppfödare i Sverige, en sammanställning av nyckeltal för hästuppfödning för åren 2009-2013.

Zqajlqdxggxdervohbro

Tre år till med professorerna i ridkonst

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 09:57 CEST

Nu är det klart. De adjungerade professurerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet Kyra Kyrklund och Jan Jönsson får förlängt förordnande i tre år till. För tre år sedan utsågs Kyra Kyrklund och Jan Jönsson till adjungerade professorer och i dagarna har Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) beviljat en förlängning om ytterligare tre år.

Na2gq270ngujpuuovvqv

Siffror och fakta om hästnäringens politikerträffar

Pressmeddelanden   •   2014-06-13 08:49 CEST

I söndags avslutades hästnäringen sin gemensamma politikerturné i Strömsholm. Under våren har hästnäringen besökt tio orter och träffat flera hundra politiker. Flera av hästnäringens frågor har även flitigt debatterats i lokalmedia runt om i landet.

Qvjulxaxtntrfcuyr3rh

Specialpriser signerade Horses made in Sweden under Grand National

Pressmeddelanden   •   2014-06-12 08:18 CEST

Horses made Sweden och Svenskt Grand National inleder nytt samarbete. Specialpriser kommer att delas ut till vinnande svenskfödda hästar under tävlingen i Strömsholm i helgen. Söndag den 15 juni blir det traditionsenligt galopptävlingar i Strömsholm. Nytt för i år är att Svenskt Grand National uppmärksammar svenskfödda hästar under hela tävlingsdagen tillsammans med Horses made in Sweden.

Gafjatvltrsg3x3z2gnr

Många ser hästjobb som en framtid

Pressmeddelanden   •   2014-05-15 08:00 CEST

Se bredden inom hästnäringen i Kungsan: Många ser hästjobb som en framtid. Ridlärare och travtränare är kanske de yrken som dyker upp när du tänker på hästjobb. Men det finns många fler. Kom till Kungsträdgården den 18 maj och lär dig mer om utbildningarna inom hästnäringen och hur kul det är att jobba med hästar.

Hfomyya2fqiwldu6gocg

Europeiska Socialfonden satsar på hästjobb

Pressmeddelanden   •   2014-05-08 16:01 CEST

Som en av 31 organisationer, totalt ansökte 115, har Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) blivit beviljade 450 000 kronor för en förstudie inom Europeiska Socialfonden, ESF i Stockholms län.

Media-no-image

Hippolog - ett populärt yrkesval

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 08:00 CEST

Vad vill du bli när du blir stor? Allt fler svarar hippolog och att yrket är populärt märks. Nästan 200 personer har sökt in till höstens kursstart på Flyinge, Strömsholm och Wången.

– Vi kan konstatera att hippolog är ett populärt yrkesval. För oss på Hästnäringens Nationella Stiftelse som delfinansierar utbildningen känns det väldigt bra. Det höga söktrycket ser jag även som ett gott betyg på de insatser vi gemensamt har gjort under åren för att höja kvalitén på utbildningen. Dagens studenter vill ha hög kvalité och det kan riksanläggningarna leverera, säger Kees de Jong, affärsområdeschef för riksanläggningarna inom HNS.
Hippologutbildningen har funnits i 20 år och intresset för utbildningen växer för varje år.

I år har…
162 personer sökt till hippologprogrammets ridhästinriktning där det finns 30 utbildningsplatser på Flyinge och Strömsholm. Det innebär 5,4 ansökningar per plats.

30 personer sökt till hippologprogrammet trav/islandshäst där det finns tio utbildningsplatser på Wången. Det innebär tre ansökningar per plats.

En spännande framtid väntar de 40 studenter som i höst kliver in på riksanläggningarna för att utbilda sig till hippolog.
– Hästarna är mitt stora intresse och därför sökte jag hippologen och jag vill gärna jobba med konvalescenthästar senare, det var speciellt inriktningen mot hästens friskvård och rehabilitering som lockade mig, säger Emelie Granlycke som går första året på hippologprogrammets travprofil.
– Vi jobbar hårt på riksanläggningarna för att kunna erbjuda en högskoleutbildning i världsklass och framför allt en utbildning som studenter och hästnäring tycker är relevant och användbar, säger Becky Evensen utbildningschef på Strömsholm.

Fakta om HNS och Hästnäringens Riksanläggningar:
Ett av HNS huvuduppdrag är utveckla riksanläggningarna, Flyinge, Strömsholm och Wången och säkerställa att utbildningarna vid anläggningarna är attraktiva och anpassade till de behov som finns inom hästnäringen. HNS har finansierat de adjungerade professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet Kyra Kyrklund och Jan Jönsson som vid sidan av att undervisa hippologerna även har hjälpt till att vidarutbilda personalen vid Flyinge och Strömsholm. Bland Wångens mentorer har Stig H. Johansson haft en liknande roll. Hippologutbildningen är en universitetsutbildning och på riksanläggningarna bedrivs forskning på hög nivå.

För ytterligare information:
Kees de Jong, affärsområdeschef för Hästnäringens Riksanläggningar inom HNS
Mobil: 070-527 2073
E-post: kees.dejong@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Läs vidare »
Media-no-image

Politikerträffar i stallmiljö: hästnäringen satsar inför årets val

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:00 CET

Under våren och försommaren blir det fullt med politiker i våra stallar. Hästnäringen bjuder gemensamt in riksdagsledamöter, region- och kommunpolitiker till tio träffar med diskussioner och studiebesök. Besöken planeras från Hippologum i Umeå i norr till Malmö och Jägersro i söder. 

2014 är ett riktigt supervalår. Det är första gången som Sverige har Europaparlamentsval och nationella allmänna val samma år. Det är med andra ord viktigt för hästnäringen att visa vad vi har för erbjudanden som gör samhället bättre samt vilka behov som finns för att det även i fortsättningen ska finnas en livskraftig hästnäring i hela landet.

Politikerträffarna gemomförs i samverkan mellan Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Lantbrukarnas Riksförbund samt representanter från respektive regions hästnäring. Media är varmt välkommen till träffarna.
– Vi hoppas att många politiker tar chansen och kommer till våra träffar för att se hästsektorns potential samtidigt som de får chansen till en dialog med en näring som intresserar över en miljon människor. Vi kommer att skicka inbjudningar till uppåt 4 000 personer som är politiskt aktiva på lokal, regional och nationell nivå, och vi hoppas att även få kandidater i EU-valet att komma, säger Stefan Johanson VD HNS.

Planerade träffar:
Västergötland 16/4 Trollhättan
Skåne 22/4 Malmö
Blekinge 23/4 Ronneby
Stockholms Län 5/5 Södertälje
Västerbotten 9/5 Umeå
Småland 12/5 Ljungby
Dalarna 13/5 Rättvik
Gävleborg 14/5 Hudiksvall
Jämtland 15/5 Wången
Västmanland 8/6 Strömsholm


För journalister:

Är du journalist och vill delta vid en eller flera politikerträffar anmäl dig till Stefan Johanson, VD HNS, stefan.johanson@nshorse.se eller 08-627 21 85. Vill du ha mer information om en specifik träff kan du även vända dig Anahita Arai vid HNS anahita.arai@nshorse.se eller 08 627 20 12.

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Telefon: 08-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Anahita Arai, kommunikationschef HNS
Telefon: 08-627 20 12
E-post: anahita.arai@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. wws.nshorse.se

 

Under våren och försommaren blir det fullt med politiker i våra stallar. Hästnäringen bjuder gemensamt in riksdagsledamöter, region- och kommunpolitiker till tio träffar med diskussioner och studiebesök. Besöken planeras från Hippologum i Umeå i norr till Malmö och Jägersro i söder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Verksamhetssamordnare och kommunikationschef HNS
  • aniuelahitnxslrjmia.hihqnymharbvai@nshorpdsjse.se
  • 08-627 20 12
  • 070-527 20 12

Om Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning.

Med hästnäringen avses alla aktiviteter som baseras på användning och innehav av hästar omfattande såväl hobby som professionella verksamheter samt omsättningen av hästrelaterade varor och tjänster.