Media-no-image

Hippolog - ett populärt yrkesval

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 08:00 CEST

Vad vill du bli när du blir stor? Allt fler svarar hippolog och att yrket är populärt märks. Nästan 200 personer har sökt in till höstens kursstart på Flyinge, Strömsholm och Wången.

– Vi kan konstatera att hippolog är ett populärt yrkesval. För oss på Hästnäringens Nationella Stiftelse som delfinansierar utbildningen känns det väldigt bra. Det höga söktrycket ser jag även som ett gott betyg på de insatser vi gemensamt har gjort under åren för att höja kvalitén på utbildningen. Dagens studenter vill ha hög kvalité och det kan riksanläggningarna leverera, säger Kees de Jong, affärsområdeschef för riksanläggningarna inom HNS.
Hippologutbildningen har funnits i 20 år och intresset för utbildningen växer för varje år.

I år har…
162 personer sökt till hippologprogrammets ridhästinriktning där det finns 30 utbildningsplatser på Flyinge och Strömsholm. Det innebär 5,4 ansökningar per plats.

30 personer sökt till hippologprogrammet trav/islandshäst där det finns tio utbildningsplatser på Wången. Det innebär tre ansökningar per plats.

En spännande framtid väntar de 40 studenter som i höst kliver in på riksanläggningarna för att utbilda sig till hippolog.
– Hästarna är mitt stora intresse och därför sökte jag hippologen och jag vill gärna jobba med konvalescenthästar senare, det var speciellt inriktningen mot hästens friskvård och rehabilitering som lockade mig, säger Emelie Granlycke som går första året på hippologprogrammets travprofil.
– Vi jobbar hårt på riksanläggningarna för att kunna erbjuda en högskoleutbildning i världsklass och framför allt en utbildning som studenter och hästnäring tycker är relevant och användbar, säger Becky Evensen utbildningschef på Strömsholm.

Fakta om HNS och Hästnäringens Riksanläggningar:
Ett av HNS huvuduppdrag är utveckla riksanläggningarna, Flyinge, Strömsholm och Wången och säkerställa att utbildningarna vid anläggningarna är attraktiva och anpassade till de behov som finns inom hästnäringen. HNS har finansierat de adjungerade professorerna vid Sveriges Lantbruksuniversitet Kyra Kyrklund och Jan Jönsson som vid sidan av att undervisa hippologerna även har hjälpt till att vidarutbilda personalen vid Flyinge och Strömsholm. Bland Wångens mentorer har Stig H. Johansson haft en liknande roll. Hippologutbildningen är en universitetsutbildning och på riksanläggningarna bedrivs forskning på hög nivå.

För ytterligare information:
Kees de Jong, affärsområdeschef för Hästnäringens Riksanläggningar inom HNS
Mobil: 070-527 2073
E-post: kees.dejong@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Läs vidare »
Media-no-image

Politikerträffar i stallmiljö: hästnäringen satsar inför årets val

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:00 CET

Under våren och försommaren blir det fullt med politiker i våra stallar. Hästnäringen bjuder gemensamt in riksdagsledamöter, region- och kommunpolitiker till tio träffar med diskussioner och studiebesök. Besöken planeras från Hippologum i Umeå i norr till Malmö och Jägersro i söder. 

2014 är ett riktigt supervalår. Det är första gången som Sverige har Europaparlamentsval och nationella allmänna val samma år. Det är med andra ord viktigt för hästnäringen att visa vad vi har för erbjudanden som gör samhället bättre samt vilka behov som finns för att det även i fortsättningen ska finnas en livskraftig hästnäring i hela landet.

Politikerträffarna gemomförs i samverkan mellan Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Lantbrukarnas Riksförbund samt representanter från respektive regions hästnäring. Media är varmt välkommen till träffarna.
– Vi hoppas att många politiker tar chansen och kommer till våra träffar för att se hästsektorns potential samtidigt som de får chansen till en dialog med en näring som intresserar över en miljon människor. Vi kommer att skicka inbjudningar till uppåt 4 000 personer som är politiskt aktiva på lokal, regional och nationell nivå, och vi hoppas att även få kandidater i EU-valet att komma, säger Stefan Johanson VD HNS.

Planerade träffar:
Västergötland 16/4 Trollhättan
Skåne 22/4 Malmö
Blekinge 23/4 Ronneby
Stockholms Län 5/5 Södertälje
Västerbotten 9/5 Umeå
Småland 12/5 Ljungby
Dalarna 13/5 Rättvik
Gävleborg 14/5 Hudiksvall
Jämtland 15/5 Wången
Västmanland 8/6 Strömsholm


För journalister:

Är du journalist och vill delta vid en eller flera politikerträffar anmäl dig till Stefan Johanson, VD HNS, stefan.johanson@nshorse.se eller 08-627 21 85. Vill du ha mer information om en specifik träff kan du även vända dig Anahita Arai vid HNS anahita.arai@nshorse.se eller 08 627 20 12.

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Telefon: 08-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Anahita Arai, kommunikationschef HNS
Telefon: 08-627 20 12
E-post: anahita.arai@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. wws.nshorse.se

 

Under våren och försommaren blir det fullt med politiker i våra stallar. Hästnäringen bjuder gemensamt in riksdagsledamöter, region- och kommunpolitiker till tio träffar med diskussioner och studiebesök. Besöken planeras från Hippologum i Umeå i norr till Malmö och Jägersro i söder.

Läs vidare »
Media-no-image

Politikerfrukost med hästnäringen

Pressmeddelanden   •   2014-02-28 08:28 CET

Imorgon är Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) värd för en politikerfrukost i Göteborg. Media är varmt välkommen att delta.
– Vi har bjudit in en två politiker vardera från de tre partier som visat det största intresset för frågor kring hästar och hästnäringen, säger Stefan Johanson, VD på Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Vilken fråga skulle du vilja få besked på från de inbjudna politikerna?

– Det finns ett antal saker som är viktiga, frågan kring en omreglerad spelmarknad är en sådan som berör hela näringen. Konsumentköplagen och ridning som friskvårdsförmån är mycket viktiga frågor för uppfödarna respektive ridsektorn. Det är några av de frågor som jag vet kommer att lyftas, säger Stefan Johanson.

Deltagare på frukostmötet:
Kent Johansson, EU-parlamentariker(C)
Per Åsling, riksdagsledamot (C)
Susanna Haby, riksdagsledamot (M)
Björn Samuelsson, riksdagsledamot (M)
Gunilla C Carlsson, riksdagsledamot (S)
Peter Johnsson, riksdagsledamot (S)

Hästnäringen representeras av bland annat Mats Denninger, ordförande ATG och HNS, Hans Ljungkvist, ordförande Svensk Travsport, Anders Mellberg ordförande Svenska Ridsportförbundet och Göran Montan ordförande Svenska Islandshästförbundet.

Politikerträffen är öppen för journalister
Tid? Lördag 1 mars kl. 08.00 – ca 09.45
Var? Hotel Gothia Towers (konferensvåningen)
Anmäl dig till Anahita Arai via e-post anahita.arai@nshorse.se

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Mobil: 070-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se


Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Lördag den 1 mars är Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) värd för en politikerfrukost i Göteborg. Media är varmt välkommen att delta. – Vi har bjudit in en två politiker vardera från de tre partier som visat det största intresset för frågor kring hästar och hästnäringen, säger Stefan Johanson, VD på Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Läs vidare »
Zpqjmzrbg2bsfbdiqta0

Möt Horses made in Sweden i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 09:31 CET

Nu i veckan har du chansen att på plats i Göteborg lära dig mer om Horses made in Sweden – hästnäringens stora kraftsamling för att synliggöra den svenskfödda hästen. Har du inte möjlighet att vara på plats på EuroHorse under Gothenburg Horse Show så besök vår nya hemsida som lanseras idag www.horsesmadeinsweden.se

Media-no-image

Politikerfrukost med hästnäringen

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 10:16 CET

Lördag den 1 mars är Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) värd för en politikerfrukost i Göteborg. Media är varmt välkommen att delta.

– Vi har bjudit in två politiker vardera från de tre partier som visat det största intresset för frågor kring hästar och hästnäringen, säger Stefan Johanson, VD på Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Vilken fråga skulle du vilja få besked på från de inbjudna politikerna?

– Det finns ett antal saker som är viktiga, frågan kring en omreglerad spelmarknad är en sådan som berör hela näringen. Konsumentköplagen och ridning som friskvårdsförmån är mycket viktiga frågor för uppfödarna respektive ridsektorn. Det är några av de frågor som jag vet kommer att lyftas, säger Stefan Johanson.

Deltagare på frukostmötet:
Kent Johansson, EU-parlamentariker (C)
Per Åsling, riksdagsledamot (C)
Susanna Haby, riksdagsledamot (M)
Björn Samuelsson, riksdagsledamot (M)
Gunilla C Carlsson, riksdagsledamot (S)
Peter Johnsson, riksdagsledamot (S)

Hästnäringen representeras av bland annat Mats Denninger, ordförande ATG och HNS, Hans Ljungkvist, ordförande Svensk Travsport, Anders Mellberg ordförande Svenska Ridsportförbundet och Göran Montan ordförande Svenska Islandshästförbundet.

Politikerträffen är öppen för journalister
Tid? Lördag 1 mars kl. 08.00 – ca 09.45
Var? Hotel Gothia Towers (konferensvåningen)
Om du är journalist kan du anmäl dig till Anahita Arai via e-post anahita.arai@nshorse.se

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS
Mobil: 070-527 21 85
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

 

Lördag den 1 mars är Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) värd för en politikerfrukost i Göteborg. Media är varmt välkommen att delta. – Vi har bjudit in två politiker vardera från de tre partier som visat det största intresset för frågor kring hästar och hästnäringen, säger Stefan Johanson, VD på Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Läs vidare »
Media-no-image

Fler hästjobb i Skåne: Träff mellan hästnäring och Arbetsförmedlingen i Ängelholm

Nyheter   •   2014-01-23 08:24 CET

Hästnäringen vill skapa fler jobb och utveckla arbetsmarknaden. Imorgon fredag är Skåne i fokus. Då bjuder Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästen i Skåne och Arbetsförmedlingen i Ängelholm in arbetsgivare i regionen till en träff. Mötet i Skåne är en i raden som arrangeras inom ramen för Hästnäringens Arbetsmarkandssatsning och som syftar till att skapa fler hästjobb runt om i landet.

Den 24 januari anordnar Hästen i Skåne och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samarbete med Arbetsförmedlingen i Ängelholm en träff för arbetsgivare i regionen. Syftet med träffen är att skapa en dialog och informera arbetsgivare om Arbetsförmedlingens möjligheter, samtidigt som Arbetsförmedlingen får mer kunskap om hästnäringens behov och förutsättningar. Träffen i Ängelholm kommer att följas av fler träffar i Skåne och även på andra håll i landet.

– Genom en samverkan med Arbetsförmedlingen lokalt och regionalt tror vi att vi kan utveckla hästnäringen och skapa fler jobb. Det kan till exempel handla om att hästarbetsgivare får större kännedom om de möjligheter som finns vid anställning i form av subventioner och hjälpmedel, eller att vi genom kunskapsutbyte förbättrar matchningen mellan arbetsgivare och sökande, säger Sara Strömberg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på HNS.

Skåne är en hästtät region med många både små och stora hästföretag och föreningar. Träffen vänder sig såväl till befintliga arbetsgivare som till företagare som ännu inte har några anställda.

– För många enmansföretag räcker tiden kanske inte till för att utveckla verksamheten och skapa nya intäkter. Genom att ta hjälp, till exempel med praktiska sysslor, kan man frigöra tid till att ta företaget framåt. Det är bland annat de möjligheterna vi vill visa på, säger Maria Sundin, verksamhetchef på Hästen i Skåne.

Träffen är på Arbetsförmedlingen i Ängelholm fredag den 24 januari klockan 14.00.

Är du företagare, arbetsgivare, aktiv inom någon organisation och är intresserad av att komma? Anmäl dig till Maria Sundin info@hasteniskane.se.

 

Fakta om Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning
Hästnäringens Arbetsmarknadssatsning är satsning på nya jobb och utvecklad arbetsmarknad inom hästnäringen. Satsningen påbörjades 2012, med en förstudie där arbetskraftsbehovet inom näringen och möjligheter att skapa nya jobb till prioriterade grupper utreddes. Under 2013, 2014 och 2015 kommer ett antal delprojekt att drivas inom ramen för satsningen. Här kan du läsa mer om satsningen och delprojekten http://nshorse.se/projekten/hastnaringens-arbetsmarknadssatsning-2/

 

För ytterligare information:
Sara Strömberg
Mobil: 070-527 20 18
E-post: sara.stromberg@nshorse.se

 

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning samt avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Hästnäringen vill skapa fler jobb och utveckla arbetsmarknaden. Imorgon fredag är Skåne i fokus. Då bjuder Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästen i Skåne och Arbetsförmedlingen i Ängelholm in arbetsgivare i regionen till en träff. Mötet i Skåne är en i raden som arrangeras inom ramen för Hästnäringens Arbetsmarkandssatsning och som syftar till att skapa fler hästjobb runt om i landet.

Läs vidare »
Ouy61kn2fznixl6ylvz0

Hästnäringens önskelista över regelförenklingar

Nyheter   •   2013-12-06 14:43 CET

Regelförenklingsresan har kommit till sin näst sista anhalt och stannade till hos hästuppfödarna Monica och Sören Björkdahl på Kopparkulla gård utanför Tibro den 4 december. För Monica och Sören är seminförordningen en av de viktigaste regler som behöver förändras och förenklas. Konsumentköplagen, skattefrågan och tillgång till slakterier som tar emot häst är andra viktiga frågor.

Lihixc8nbd6g78y9ifbc

Upplev Häst summerar året med tårta idag

Pressmeddelanden   •   2013-11-30 10:31 CET

Idag kl. 14.45 bjuder Upplev Häst på tårta i pressrummet under Stockholm International Horse Show. Kom och fira med oss att 6 023 barn har fått uppleva häst under 2013. Förutom tårta bjuder vi även på en helt ny tidning om året med Upplev Häst. Medverkar gör Svenska Ridsportförbundets generalsekreterare Carina Sjöberg.

Rkzjj81cqz6945zb7sdj

Film med Framtidsspanarna: Hästnäringens unga gör skillnad

Pressmeddelanden   •   2013-11-29 11:01 CET

Är du nyfiken på hur framtidens ledare inom hästnäringen tänker kring ungdomsinflytande? Se filmen Hästnäringens unga gör skillnad och låt dig inspireras. Idag har filmen premiär på You Tube. Här kan du se en kortversion av filmen https://www.youtube.com/watch?v=d5pttn3BvEc

Xhu9opkeiwbyx5m0eqxy

Upplev Häst summerar året med tårta

Pressmeddelanden   •   2013-11-29 08:07 CET

På lördag kl. 14.45 bjuder Upplev Häst på tårta i pressrummet under Stockholm International Horse Show. Kom och fira med oss att 6 023 barn har fått uppleva häst under 2013. Förutom tårta bjuder vi även på en helt ny tidning om året med Upplev Häst.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning.

Med hästnäringen avses alla aktiviteter som baseras på användning och innehav av hästar omfattande såväl hobby som professionella verksamheter samt omsättningen av hästrelaterade varor och tjänster.