Skip to main content

Taggar

hästnäringens nationella stiftelse 37 hästnäringen 35 klimatsmart 28 frazze 21 millan 20 hns 13 hus 8 smittskyddskommittén 5 hästnäringens ungdomssatsning 5 hästforskning 4 stefan johanson 4 hästnäring 4 europeiska hästnätverket 4 kvarka 4 avel 4 asvh 4 upplev häst 4 häst 4 anahita arai 4 ehn 3 framtidsspaning 3 eu 3 svensk galopp 3 horses made in sweden 3 svensk travsport 2 ridsportförbundet 2 shf 2 smittskydd 2 HRR 2 hästliv 2 hästavel 2 uppfödare 2 stc 2 peter kallings 2 framtidsspanare 2 stiftelsen hästforskning 2 hästskattning 2 hästuppfödning 2 travsport 2 strömsholm 2 hästfoder 2 svenska travsportens centralförbund 2 lena elfman 1 svrf 1 travskola 1 kicki ronnerberg-bäckman 1 helena carlsson 1 maria karlsson 1 katarina olofsson 1 axevalla travbana 1 sanity 1 malin löfgren 1 rixallsvenskan 1 tänk klimatsmart 1 klimatsmarta idéer för hästföretagare 1 miljösnille 1 klimatsmart livsstil 1 landsbygdsprogram 1 miljöhusesyn 1 gårdsstudie 1 hästhållning med kvalité 1 framtidsspaning 2.0 1 kraftfoder 1 framtidsspanarna 1 betänkande av översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll 1 gemensamt yttrande hästnäringen 1 sou 2011:75 1 nulägesanalys 1 nulägesnalys 1 ATG 1 k112 1 gör skillnad 1 stoppa smittan 1 hästnäringens agend 1 ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv 1 susanne osterling 1 aktiv grupphästhållning 1 hållbar och rationell hästhållning 1 hästnäringens undo 1 hästival 1 miljökommittén 1 har vi rätt tempo för omvärlden 1 klimat 1 ungdomar 1 arbetsmiljö 1 värdegrund 1 miljövänligt skogsbruk 1 djurskydd 1 ridsport 1 omvärldsanalys 1 arbetsmarknad 1 galopp 1 ridhus 1 Flyinge 1 wången 1 tävling med häst 1 bryssel 1 cap 1 remy nilson 1 trav 1 brukshäst 1 skara 1 djurhälsa 1 hyn 1 sg 1 sh 1 sif 1 kvalitetskriterier 1 gymnasieutbildningar 1 hästutbildningar 1 jordbruksverket 1 gabriella strandäng 1 unga uppfödare 1 klimatpolicy 1 riksanläggningarna 1 ridskola 1 jordbrukspolitik 1 parkskötsel 1 åby travet 1 brunte 1 allergen 1 hästallergen 1 göra dalin 1 Visa alla taggar
Faktablad om HNS

Faktablad om HNS

Dokument   •   2013-08-06 10:01 CEST

Här kan du läsa mer om HNS och Hästnäringens Riksanläggningar.

Verksamhetsrapport 2012 från Hästnäringens Ungdomssatsning

Verksamhetsrapport från Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) 2012. Under 2012 har sju organisationer inom hästsektorn tagit del av de 5 miljoner kronor som reserverats ungdomsprojekt inom ramen för HUS. Du kan läsa om pågående verksamhet inom HUS på http://87.238.58.178/hns/?p=1604&preview=true

Rapport från projektet Hästliv

Rapport från projektet Hästliv

Dokument   •   2013-04-11 08:05 CEST

Den dag när hästen inte längre kan leva vidare är det viktigt att hästägare är förberedda och vet vilka alternativ som finns för att ta bort sina hästar. Under 2012 har Hästnäringens Nationella stiftelse (HNS) drivit projektet Hästliv, som belyst dessa frågor men även lyft fram fördelar med att få fler hästar i den svenska livsmedelskedjan. Denna projektrapport är nu färdig.

Hästnäringens svar på regeringens cykelutredning

Remissyttrande avseende ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv”. Positivt för hästnäringen är förändringar som innebär bättre möjligheter att använda cykeln till och från hästanläggningar. Trots de positiva aspekterna finns en risk att denna utveckling kan innebära en försämring när det gäller möjligheter att framföra hästar.

HNS strategiplan 2013-2015

HNS strategiplan 2013-2015

Dokument   •   2013-03-25 08:01 CET

HNS har enligt det avtal, som finansierar vår verksamhet, ett krav på att ta fram en strategiplan för vårt arbete. Idag sker en förankring av planen med alla de stora hästorganisationerna i Hästnäringens Representationsråd. "På så sätt utgör och blir vår strategiplan lite av en färdriktning vad hela hästnäringen vill åstadkomma i de gemensamma frågorna", säger Stefan Johanson, VD i HNS

Hästnäringens agenda 2013

Hästnäringens agenda 2013

Dokument   •   2013-03-19 07:45 CET

I Hästnäringens agenda hittar du de mest prioriterade frågorna av gemensam karaktär för hästnäringen under året. "För HNS innebär detta att vi fokuserar både vårt operativa arbete och informationsinsatser utifrån frågorna på agendan", berättar Stefan Johanson VD HNS.

Den 8 september 2010 enades Hästnäringens Representationsråd (HRR) om detta värdegrundsdokument. HRR består av följande organisationer; ATG, LRF, SvRF, Svensk Travsport, SG, SH, ASVH, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt HNS.

Program avelsseminarium 2010

Dokument   •   2010-09-15 10:44 CEST

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) arrangerar i samarbete med Svensk Galopp (SG), Svensk Travsport och Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) ett Avelsseminarium på den 12—13 November. Här hittar du programmet.

Spelfinansiering - speed dating den 2 juni

Spelfinansiering - speed dating den 2 juni

Dokument   •   2010-05-27 21:58 CEST

Det är mycket adrenalin, spänning och nerver när startsignalen ljuder. Både trav och galopp är fartsporter där kuskar, jockeys och hästar är idrottsatleter på högsta nivå och varje år görs 1,6 miljoner besök på landets trav- och galoppbanor. De pengar som spelet på hästar hos ATG genererar går tillbaka till sporten i form av prispengar och uppfödarpremier. En spelmodell som nu är hotad.

Ridskola och travskola - speed dating den 2 juni

Rid- och travskolorna är en plantskola för framtidens ledare. De svenska rid- och travskolorna är unika eftersom de är öppna och levande fritids-gårdar och en naturlig plats för utveckling av ungdomars ledarskap. Drygt 500 ridskolor och 30 travskolor gör hästsporten tillgänglig för alla. Ridsporten är Sveriges näst största ungdomsidrott. För att utvecklas och blomstra behöver vi samhällets stöd.

Hästforskning - speed dating den 2 juni

Hästforskning - speed dating den 2 juni

Dokument   •   2010-05-22 14:33 CEST

HNS bjuder in till speed dating den 2 juni. Hästforskning handlar om hästens hälsa, välfärd och djurskydd, men också om hästens roll för människa, samhälle och miljö. I takt med att hästen alltmer blir en integrerad del av vårt moderna samhälle behövs ny kunskap. Forskningen kan bidra till att förbättra samspelet mellan häst, människa och samhälle.

Svenska hästuppfödare - speed dating den 2 juni

HNS bjuder in till speed dating den 2 juni. Hästnäringen är den fjärde största inkomstkällan för jordbruket och är en av förklaringarna till att vi har en levande landsbygd. Det finns en passion som gränsar till det magiska i att föda upp hästar - att följa ett spännande djur från ursprungsägget via dräktigheten, födseln, unghästtiden till en färdig individ.

Kvalitetskriterier för gymnasieutbildning

Kvalitetskriterier för gymnasieutbildning

Dokument   •   2009-08-28 10:45 CEST

Utbudet av gymnasiala hästutbildningar har under de senaste åren vuxit kraftigt. Idag finns det närmare 100 utbildningar i Sverige med varierande inriktning och skiftande kvalité. För att hjälpa elever att hitta bra skolor och som en hjälp för myndigheter och skolorna själva, har hästnäringen arbetat fram kvalitetskriterier, som samtliga HYN:s medlemsorganisationer och HNS ställt sig bakom.