Skip to main content

Vad gör en professor i ridkonst?

Nyhet   •   Apr 20, 2011 13:30 CEST

Sverige har fått sina första adjungerade professorer i ridkonst och många ställer sig frågan vad gör egentligen en professor i ridkonst och vad tycker dressyrryttaren Kyra Kyrklund och fälttävlansexperten Jan Jönsson om sina nya titlar?

– Personligen är det naturligtvis en ära att ens ha blivit tillfrågad, säger dressyrryttaren och tränaren Kyra Kyrklund.
– Jag har inte vant mig vid att kallas professor och jag kommer att behålla hjälmen på. Som adjungerade professorer får vi inga hattar och det är ganska skönt, säger fältävlansryttaren och tränaren Jan Jönsson.
Kyra Kyrklund och Jan Jönsson presenterades den 20 april som adjungerade professorer i ridkonst på Ultuna i Uppsala. De nya professorerna verkar genom hipplogenheten vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och kommer att medverka i utbildningsaktiviteterna vid Flyinge och Strömsholm. Hästnäringens Nationella Stiftelse finansierar tjänsterna.

Vad tycker ni om tjänsterna?
– Det är klart att det speciellt att bli tillfrågad! Jag tror att den inte kommer att bara bli betydelsefullt i Sverige utan jag tror att detta kommer att ha stor betydelse också i resten av hästvärlden. Detta är ju ett erkännande av ridsporten, från statens sida, både som en sport men också som en form av konst, säger Kyra Kyrklund.
– Det är fantastiskt att vi nu har adjungerade professorer i ridkonst i Sverige. Jag har under väldigt många år hört diskussioner om att detta är något som borde göras. När jag fick höra att professurerna skulle bli verklighet blev jag väldigt glad, samtidigt som jag blev förvånad över att bli tillfrågad, säger Jan Jönsson.

Vad är ridkonst?
– Ridkonst är ett vitt begrepp. För mig innefattar ridkonst också handhavande av häst, utbildning av unga hästar, coaching och träning av ryttare och hästar. Det är egentligen helheten som gör det vi håller på med till konst, säger Jan Jönsson.
– Ridkonst är för mig en tradition som har förts vidare från generation till generation. Det är klart att nu då ridning som sportgren har utvecklats i ett rasande tempo, så har dressyren också förändrats. Men grundprinciperna, att kunna behärska en häst med så små hjälper som möjligt och att kunna gymnastisera hästen så den blir hållbar, är det samma som ryttarna har grubblat på i decennier, säger Kyra Kyrklund.

Vad kommer ni att göra på Flyinge och Strömsholm?
– Jag hoppas att jag kommer att kunna vara ett stöd för de som jobbar ute på anläggningarna och att vi ska kunna lyfta de praktiska momenten i hippologutbildningen ett snäpp. Jag kommer att vara ett bollplank åt lärare på Flyinge och Strömsholm. Det här blir en signal att vi tar de praktiska momenten på allvar och att de är oerhört viktiga och detta arbete kommer även att stärka hippologutbildningen, säger Jan Jönsson.
– Jag ser fram emot att samarbeta med SLU, Flyinge och Strömsholm, inte bara i rollen som inspiratör för lärare och elever men också med idéer om olika intressanta forskningsprojekt. Jag tror och hoppas på att detta samarbete kommer att kunna vara givande för alla parter, säger Kyra Kyrklund.
– Kyra och jag har tillsammans oerhört mycket erfarenhet och jag tror att vi har mycket att tillföra på forskningssidan. Vi kan ge konkreta exempel på forskningsprojekt som kan bidra till att ridsporten utvecklas, säger Jan Jönsson.

 

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. Vidare bedrivs hästsjukvård inom det helägda dotterbolaget ATG Hästklinikerna AB.  HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera