Skip to main content

Med siktet inställt på att skatta Sveriges hästar

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2012 09:10 CET

I Sverige finns idag cirka 360 000 hästar, det framkom i Jordbruksverkets hästskattning från 2010. De senaste åren har antalet hästar ökat men riktigt var ökningen har uppkommit är det ingen som har kunnat svara på. I arbetet med rapporten Hästskattningarna 2004 och 2010 – en analys utifrån näringens perspektiv, som publiceras idag har tillgänglig statistik och alla officiella register gåtts igenom för att kartlägga landets hästar.

Idag publicerar Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Jordbruksverket den gemensamma rapporten Hästskattningarna 2004 och 2010 – en analys utifrån näringens perspektiv. Utgångspunkten i rapporten har varit att synliggöra orsakerna till den uppskattade ökningen mellan skattningen 2004 och den som gjordes 2010. En av rapportens slutsatser är att bara genom att använda två olika tidpunkter för hästskattningarna så har antalet hästar påverkats med mellan 6 000 till 8 000.
– HNS har som en paraplyorganisation ett uppdrag att ta tillvara hästnäringens intresse. Då behöver vi självklart veta hur många hästar som finns i Sverige och var i landet de finns Vi ser det här initiativet från Jordbruksverket att tillsammans med oss studera och försöka förklara ökningen av antalet hästar som oerhört värdefullt. Vi ser också att hästnäringen behöver bli bättre när det gäller statistik. Fakta är viktigt när vi talat med beslutsfattare och myndigheter, säger Stefan Johanson VD HNS.
Det finns många olika hästregister idag, avelsorganisationerna har egna register, men det finns inget nationellt register med alla hästar och detta medför givetvis att det är svårt att veta exakt hur många hästar som finns i Sverige. En orsak till att antalet hästar har ökat är att fler hästar importeras. Men här är mörkertalet stort eftersom hästar som importeras från andra EU-länder inte behöver registreras i Sverige.
- Det vi kan slå fast i rapporten är att hästen är viktig för landsbygdsutvecklingen. Arealåtgången för en häst avseende betes- och rasthagar samt foderproduktion är ca 1,5 hektar vilket motsvarar Skånes halva yta för alla Sveriges hästar. Vi har många hästar i Sverige och de är oerhört viktiga för det öppna landskapet, säger agronom Magnus Nordgren på Jordbruksverket.

Fakta om rapporten:
Rapporten Hästskattningarna 2004 och 2010 – en analys utifrån näringens perspektiv har finansierat via projektmedel från Jordbruksverket. Rapportförfattare är Åsa Braam. Rapporten går att ladda hem från www.mynewsdesk.com/se/pressroom/haestnaeringens_nationella_stiftelse

För ytterligare information:
Stefan Johanson, VD HNS                                               
Mobil: 070-527 21 85                                                                             
E-post: stefan.johanson@nshorse.se

Magnus Nordgren, Jordbruksverket
Mobil: 070-542 22 58
E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera