Skip to main content

Ny undersökning om hästföretag: stort intresse att vidareutbilda sig

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 10:51 CEST

Majoriteten av landets företagare inom hästsektorn vill vidareutbilda sig inom ekonomi, försäljning och marknadsföring. Det framgår i en ny undersökning som Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) presenterar idag.

– En stor del av företagare inom hästnäringen är så kallade livsstilsföretagare och det är mycket glädjande att många svarar att de vill höja sin kompetens inom bland annat företagande och entreprenörskap. Inte minst som undersökningen påvisar ett tydligt samband mellan att de som utbildar sig inom dessa områden även får bättre ekonomi i sina företag. säger Kees de Jong affärsområdeschef för riksanläggningarna inom HNS.
I undersökningen ställdes även en fråga om vilka utmaningar och behov hästföretagarsektorn står inför idag. Hälften av de tillfrågade uppgav höga kostnader som en utmaning, medan 43 procent nämnde krångliga regelverk.
– Resultaten som vi i styrgruppen för projektet nu presenterar är spännande och vi ser att de frågor vi arbetar med är relevanta. Vi ser att det finns en vilja och förutsättningar för ett ökat professionellt hästföretagande i Sverige, säger Erica Lindberg chef LRF Häst.
Ett av syftena med undersökningen och projektet Utbildning och entreprenörskap för hästföretagarsektorn är att se vilka behov av utbildning som finns:
– Undersökningen bekräftade att vi ska fokusera på att skapa utbildningar inom ekonomi, försäljning och marknadsföring till en relativ låg kostnad, ett uppdrag Flyinge nu arbetar vidare med. Vi ser också att hästföretagare har svårt att ta ledigt längre perioder för att vidareutbilda sig och att distansutbildningar med kortare fysiska träffar passar målgruppen bättre, säger Karolina Thorell, projektledare HNS.


Fakta om undersökningen:

Undersökningen utformades som en webbenkät. Inbjudan att medverka skickades ut till Hippologalumner, tidigare yrkeshögskolestudenter från Hästnäringens Riksanläggningar samt medlemsföretag hos Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) med inriktning häst. Totalt deltog 365 personer i enkäten som genomfördes under maj/juni 2014. Här kan du läsa en sammanfattning om undersökningen www.nshorse.se/rapporter/lonsamhet-en-knackfraga-hastforetagare/


Fakta om projektet:

Undersökningen är en del av projektet Utbildning och entreprenörskap för hästföretagarsektorn. Projektet drivs via HNS i samarbete med Hästnäringens Riksanläggning Flyinge och LRF Häst, även riksanläggningarna Strömsholm och Wången medverkar. Syftet är att stimulera hästföretagande och öka möjligheter till kompetensutveckling för aktiva företagare. Målet är att modernisera företags- och entreprenörskapsmoment i utbildningar på HRA samt utveckla kompetensutveckling för företagare i hästnäringen.

För ytterligare information:
Kees de Jong, affärsområdeschef för Hästnäringens Riksanläggningar inom HNS
Mobil: 070-527 20 73
E-post: kees.dejong@nshorse.se

Karolina Thorell, projektledare HNS
Mobil: 073-325 23 38
E-post: karolina.thorell@nshorse.se

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången, som är utvecklingsmotorer för svensk hästnäring. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor för hästnäringen samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. www.nshorse.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy