Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Sverige sätter hästen på EU:s karta

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2010 09:44 CET

Nya ekonomiska siffror över hästnäringens betydelse inom EU visar att näringen ger 400 000 heltidsjobb och generar en omsättning på mer än 100 miljarder euro. På ett seminarium i Bryssel idag visar hästnäringen hur den vill medverka till att lyfta EU:s jordbruks- och tillväxtpolitik. Idag arrangerar Europeiska Hästnätverket ett seminarium i Bryssel om hästnäringens ekonomiska betydelse.

Hästnäringens Representationsråd möts i Göteborg

Hästnäringens Representationsråd möts i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2010 21:54 CET

Under Göteborg Horse Show möts hästnäringens stora aktörer för ett halvårsmöte. På agendan står värdegrunder för träning och tävling med häst, Regionala Hästforum samt en rapport från det nybildade Europeiska hästnätverket.

Svensk hästnäring leder Europeiskt samarbete

Svensk hästnäring leder Europeiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2010 08:00 CET

Det nystartade Europeiska hästnätverket förstärker samarbetet och tar fram en gemensam agenda. Nya organisationer som anslutit sig till nätverket är International Federation of Icelandic Horse och franska Pôle de compétitivité Filière équine. Den 21 januari hålls det första mötet i Bryssel och förväntningarna och viljan att arbeta för ett enat hästeuropa är stort bland deltagarna.

Nyheter 1 träff

Hästnäringens Representationsråd möts i Göteborg

Hästnäringens Representationsråd möts i Göteborg

Nyheter   •   Feb 25, 2010 08:21 CET

Under Göteborg Horse Show möts hästnäringens stora aktörer för ett halvårsmöte. På agendan står värdegrunder för träning och tävling med häst, Regionala Hästforum samt en rapport från det nybildade Europeiska hästnätverket.

Dokument 3 träffar

Hästnäringens yttrande över Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om djurhälsa

Hästnäringens yttrande över förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa. Gemensamt svar från Hästnäringens Avelskommitté, Smittskyddskommitté, Antidopnings- och Medicineringskommitté och Djurvälfärdskommitté, Avelsföreningen för Varmblodiga Hästen, Svensk Galopp, Svensk Travsport, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Islandhästförbundet och HNS.

Brev från svensk hästnäring till Europeiska Hästnätverket

Idag överlämnas detta brev till Europeiska Hästnätverket i Bryssel. Brevet är underskrivet av ett antal organisationer inom svensk hästnäring som ser att de EU-regler för hingstar som hålls på EU-station och samtidigt tävlar missgynnar svensk hästnäring.

Europeisk hästnäring i siffror enligt den rapport som redovisas från det Europeiska Hästnätverket; Mer än 100 miljarder euro i total samhällsekonomisk påverkan 400 000 heltidsjobb 6 miljoner hästar 6 miljoner hektar betesmark Det Europeiska Hästnätverket bilades under EU-konferensen Equus 2009 som ägde rum i Uppsala. Mer information finns på www.europeanhorsenetwork.eu