Företag i Polen och Baltikum: Klimatarbete ger konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 08:02 CET

Companies in Poland and the Baltics say climate efforts strengthen competitiveness

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 08:00 CET

​Support for the Nordic climate proposal doubles

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 11:27 CET

Utsläppsminskningarna måste ligga på cirka 10 procent årligen

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 09:34 CEST

FN:s klimatpanel, IPCC, släppte idag den 8 oktober en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, vilket är ett av Parisavtalets mål. Mänskliga aktiviteter har orsakat närmare 1 grads uppvärmning från förindustriell tid och den globala uppvärmningen kommer nå 1,5 grader mellan 2030 och 2052 om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu. Rapporten visar att + 2 grader kommer innebära stora risker för mänskligheten och att vi borde rikta in oss att hålla den globala uppvärmningen under +1,5 grader.

För att lyckas minska utsläppen krävs det att politiken är ambitiös och långsiktig. Gemensamma överenskommelser såsom Sveriges klimatmål är positiva och visar på stabilitet och det ökar därmed förtroendet för politiken. Dessutom ökar förutsättningarna i näringslivet att minska utsläppen.

– För att få med sig företagen måste det vara tydligt att sambandet mellan minskade utsläpp och lönsamhet är en god affär. Alla våra erfarenheter visar att det är så. Företag behöver ha ett långsiktigt mål om när de kan netto nollutsläpp, de behöver vara transparanta i sin klimatredovisning för att visa hur de bidrar till transformationen och de behöver berätta om hur deras minskade utsläpp bidrar till bättre affärer, säger Nina Ekelund, generalsekreterare i Hagainitiativet.

Utsläppen från industrin och transporterna hör till de mest utmanande faktorerna och svåra att minska. För att lyckas med detta kräver Hagainitiativet långsiktiga stabila styrmedel som leder i rätt riktning, såväl i Sverige som på EU-nivå och globalt.

– Vi ser att det är positivt att använda Carbon Law som en hävstång att minska utsläppen. Det behövs en halvering varje decennium för att minska utsläppen till närmare noll år 2050. Det betyder att världen behöver minska sina utsläpp med närmare 7 procent varje år, men att de utvecklade länderna behöver ett högre tempo. För att Hagainitiativet ska klara sitt mål till 2030 så behöver våra utsläppsminskningar ligga på cirka 10 procent årligen, säger Nina Ekelund.

När Hagainitiativet grundades för 8 år sedan beslutades att målet skulle vara att minska utsläppen med 40 procent till 2020. Flera av företagen i Hagainitiativet har nått målet i förtid. Därför har de sedan två år tillbaka beslutat att minska utsläppen till netto nollutsläpp till 2030.

Hagainitiativet vill också att EU höjer sina ambitioner. Det sker just nu en översyn av EU:s långsiktiga klimatmål och tillsammans med sina systernätverk i Norden kräver Hagainitiativet i ett gemensamt upprop från näringslivet och städer att EU:

  • Sätter mål för att nå nettonollutsläpp till senast 2050 eller tidigare och tar IPCC:s resultat i beaktande
  • Baserat på målet sätter en bindande kolbudget för resterande utsläpp
  • Ser över och anpassar målen till 2030 och 2040 med nettonollutsläppsmålet

Kontakt: Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet

Telefonnummer: 073-502 24 64

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Green Cargo, Folksam, Fortum Värme, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.

FN:s klimatpanel, IPCC, släppte idag den 8 oktober en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning, vilket är ett av Parisavtalets mål. Mänskliga aktiviteter har orsakat närmare 1 grads uppvärmning från förindustriell tid och den globala uppvärmningen kommer nå 1,5 grader mellan 2030 och 2052 om utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu.

Läs vidare »

15 companies account for eight percent of Sweden’s decrease in GHG emissions since 2010

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 08:00 CEST

15 companies in the Swedish climate business network Haga Initiative have contributed with a decrease of emissions equivalent to approximately eight percent of Sweden’s total decrease between 2010 and 2017. Nine of the member companies have already reached the target of reducing emissions by 40 percent until 2020. The Haga Initiative has managed to decrease emissions while increasing profitability

Hagainitiativets seminarier i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 08:00 CEST

Under Almedalsveckan anordnar Hagainitiativet seminarier om bland annat hållbarhetsfrågors betydelse inför valet, EU och klimatet och hur näringslivet ska lyckas halvera utsläppen var tionde år. Nedan hittar du information om innehåll, tider och platser.

Call for the European Union to update targets for net-zero greenhouse gas emissions

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 11:18 CEST

Today, June 13th, 2018, Nordic businesses, financial sector and NGOs, call on the EU and its member states to make the European Union Paris proof, by setting and agreeing on new, sufficiently ambitious climate targets.

Hagainitiativet står för åtta procent av Sveriges totala utsläppsminskning sedan 2010

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 08:00 CEST

Hela 9 av 15 av Hagainitiativets företag har redan nått målet om 40 procents minskning till 2020. Mellan 2010 och 2017 så har Hagainitiativet bidragit med en utsläppsminskning som motsvarar cirka 8 procent av Sveriges utsläppsminskning. Dessutom minskar Hagainitiativets utsläpp samtidigt som omsättningen ökar. Idag presenteras Hagainitiati-vets årliga klimatbokslut för åttonde året i rad.

Ny rapport: Företag uppmanar till nordiskt ledarskap i klimatfrågan

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 08:00 CEST

Det nordiska näringslivet uppmanar beslutsfattare att formulera en ambitiösare klimatpolitik tillsammans med företag och civilsamhälle. På så sätt är det möjligt att uppnå ett fossilfritt samhälle snabbare, främja globala klimatåtgärder och samtidigt stärka den nordiska konkurrenskraften.

Bioenergy plays an increasing role for climate change mitigation

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 10:50 CET

Bioenergy is a key reason why Sweden ranks highest of all countries in the Climate Change Performance Index. But the Swedish success story is threatened by proposals negotiated within the European Parliament. The Swedish business climate network the Haga Initiative urges MEPs to reject these ideas and instead help bioenergy play an increasing role in climate change mitigation.

Om Hagainitiativet

Företag för aktivt klimatansvar

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

I Hagainitiativet ingår: AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Green Cargo, Folksam, Fortum Värme, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.

Adress

  • Hagainitiativet
  • Besöksadress: Västerlånggatan 28, ingång Didrik Ficks Gränd (2 tr.)
  • Postadress: Box 3490, 103 69 Stockholm Stockholm
  • Sverige