Fqmwfqlw4nwtstjoxwnm

Bioenergy plays an increasing role for climate change mitigation

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 10:50 CET

Bioenergy is a key reason why Sweden ranks highest of all countries in the Climate Change Performance Index. But the Swedish success story is threatened by proposals negotiated within the European Parliament. The Swedish business climate network the Haga Initiative urges MEPs to reject these ideas and instead help bioenergy play an increasing role in climate change mitigation.

Lvgsvn4dt6mqkcilafsw

Svenska företag tvivlar inte längre - klimatarbete är lönsamt

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 08:01 CEST

En överväldigande majoritet av svenska företag anser att klimatarbetet ger lojalare kunder, ökad innovationskraft och fördelar när det handlar om att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Det visar en undersökning som Hagainitiativet genomfört med hjälp av Demoskop, där ca 300 svenska företag gett sin syn på klimatarbete och lönsamhet. Idag släpps resultaten i Hagainitiativets nya rapport.

Media no image

Hagainitiativets seminarier i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:00 CEST

Måndag 3 juli, 09:00 – 10:45: Hur kan ledarskap för hållbarhet vända kris till framgång?

Välkommen till Hagainitiativets och Stockholm Environment Institutes seminarium i Almedalen. Hur navigerar vi rätt i en osäker värld? Blir det svårare att nå FN:s hållbarhetsmål? Oavsett finanskris eller ”Trumpkris” så är ledarskapet avgörande och har samma utmaningar. Vad bör vi veta om ledarskap? Hur påverkas ledarskapet i näringslivet, det politiska modet och medias trovärdighet?

Medverkande:

Ann Linde, EU- och handelsminister, (S)

Henrik Henriksson, vd, Scania

Anders Wijkman, ordförande, Romklubben

Astrid Söderbergh Widding, rektor, Stockholms universitet

Anders Egelrud, vd, Fortum Värme

Anna Throne-Holst, president, SACCNY

Klas Eklund, hållbarhetsekonom, SEB

Ebba Lindsö, författare och föreläsare

Helene Samuelsson, kommunikationschef, Preem

Kent Wisti, stiftsadjunkt för mission, Svenska Kyrkan

Moderator: Johan Kuylenstierna, vd, Stockholm Environment Institute och Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

Arrangör: Hagainitiativet och Stockholm Environment Institute

När: Måndag 3 juli, 09:00 – 10:45 (frukost från 8.30)

Var: Residensets trädgård, Korsgatan 4

Twitter: #ledare2017

Måndag 3 juli, 15:00-15.45: EU och klimatet – allt du inte visste att du undrade

Hagainitiativets vd:ar grillar Hans Bergman, svensk head of unit på Kommissionens DG Climate Action och Åsa Romson, ordförande i EU-nämnden (MP) som sitter i heta stolen. Vad gör EU:s klimatkommissionär på jobbet – egentligen? Hur ska EU-politiken göra skillnad på riktigt i de enskilda företagen? Hur får vi igång klimatengagemanget?

Medverkande:

Hans Bergman, svensk Head of unit på DG CLIMA

Åsa Romson, ordförande i EU-nämnden (MP)

Anders Egelrud, vd, Fortum Värme

Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam

Lars Andersson, nordendirektör, AkzoNobel

P-O Wedin, vd, Sveaskog

Moderator: Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

Arrangörer: EU-kommissionen i Sverige, Hagainitiativet

När: Måndag 3 juli kl 15:00-15.45

Var: Europahuset, Strandvägen, H514

Tisdag 4 juli, 11.00-12.15: Noll till 2030 – vad krävs för att företagen ska springa ännu snabbare?

Vilka branscher ligger framkant och vilka ligger efter? Vilka styrmedel behövs för att nå netto noll till 2045? Hur ser den ekonomiska uppsidan ut? Kan politiken få företagen att springa ännu snabbare? Kan vi nå målen i Agenda 2030?

Medverkande:

Sofia Hyléen Toresson, vd, HKScan Sweden

Lars Appelqvist, vd, Löfbergs

Lars Andersson, nordendirektör, AkzoNobel

Jan Kilström, vd, Green Cargo

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen

Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

Eva Alfredsson, analytiker, Tillväxtanalys

Johan Hultberg, riksdagsledamot, (M)

Lise Nordin, riksdagsledamot, (MP)

Stefan Nyström, chef klimatavdelningen, Naturvårdsverket

Moderator: Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet

När: Tisdag 4 juli, kl. 11.00-12.15 (därefter lunchwrap och mingel)

Var: Residensets trädgård, Korsgatan 4

Twitter: #haga17

Onsdag 5 juli, 12.00-13.00: Vd med fika – politiker frågar ut vd:ar om klimat

Välkommen till Hagainitiativets seminarium ”vd med fika” i Almedalen. Kända politiker frågar vd:arna i Hagainitiativet sina vassaste frågor om klimat och miljö. Menar verkligen vd:arna allvar med sitt klimat- och hållbarhetsengagemang? Vad driver dem till att agera? Vems är ansvaret för klimatet egentligen? Är det verkligen lönsamt med klimatarbete? Här grillas vd:arna

Medverkande politiker:

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (S)

Karolina Skog, miljöminister (MP)

Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)

Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)

Åsa Romson, riksdagsledamot (MP)

Matilda Ernkrans, riksdagsledamot (S)

Jens Holm, riksdagsledamot (V)

Lars Tysklind, riksdagsledamot (L)

Jakob Forssmed, riksdagsledamot (KD)

Medverkande företag:

Jens Henriksson, vd, Folksam

Lars Appelqvist, vd, Löfbergs

Sofia Hyléen Toresson, vd, HKScan Sweden

Pierre Decroix, vd, Coca-Cola European Partners Sverige

Jan Kilström, vd Green Cargo

Anders Egelrud, vd Fortum Värme

Lars Andersson, vd AkzoNobel

Petter Holland, vd Preem

Ulf Troedson, vd, Siemens

Per Arfvidsson, vice vd, Lantmännen

Lena Bruce, affärsutvecklare, Sveaskog

När: Onsdag 5 juli, kl 12-13

Var: Dagens Nyheters tält, Strandvägen 4, Visby

Presskontakt: 

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet
0735-022 464
nina.ekelund@hagainitiativet.se

Erik Wennergren, pressansvarig Hagainitiativet
0730-290 500
erik.wennergren@hagainitiativet.se

För mer information:

www.hagainitiativet.se

Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Green Cargo, Folksam, Fortum Värme, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.

Under politikerveckan i Almedalen anordnar Hagainitiativet seminarier om bland annat klimatpolitik i EU, hållbart ledarskap och uppväxling av takten i företags klimatarbete. Nedan hittar du all information om innehåll, tider och platser.

Läs vidare »
Tstwsjkqrxzmeqyguahz

Sveriges utsläpp skulle vara 2 procent högre utan Hagaföretagens åtgärder

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:00 CEST

Utan företagen i Hagainitiativet skulle Sveriges utsläpp vara 2 procent högre eller 1,1 miljoner ton växthusgaser. Minskningar beror på åtgärder som övergång till biobränslen och effektivisering i företagens egen verksamhet. Det framgår av Hagainitiativets klimatbokslut som publiceras idag.

F4on0kq6pnvnaklcym13

Sveriges nya klimatmål – ett stort steg i rätt riktning

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 08:00 CEST

Idag röstar riksdagen om regeringens förslag till klimatpolitiskt ramverk och klimatmål för Sverige. Målet är att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären för att därefter uppnå negativa utsläpp. Hagainitiativet ställer sig bakom ramverket, som har potential att stimulera en snabbare klimatomställning och stärka svenska företags konkurrenskraft.

Hngthazrc98j3asmck4j

Hagainitiativet skriver under FN:s upprop för hållbar utveckling av världshaven

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 15:08 CEST

Haven utgör världens största kolsänka och spelar därför en nyckelroll i vår tids ödesfråga, klimatförändringarna. I samband med FN:s havskonferens i New York den 5–9 juni uppmanas länder, företag och organisationer att göra frivilliga åtaganden för att förbättra tillstånden i haven. Hagainitiativet skriver under och stödjer uppropet.

A8u1tjsenya3m0b37zow

Business must lead the way when the United States leaves the Paris Agreement

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 15:56 CEST

Donald Trump’s threat to pull out of the Paris climate agreement is now a fact. The move increases the pressure and demand for business to accelerate the transition to a society where emissions are close to zero. It's a question of avoiding risks and taking advantage of business opportunities. The companies in the Haga Initiative have seen increased profits from reducing their climate impact.

Zsa96azxcuws3axxa2ff

Näringslivet bör visa vägen när USA lämnar Parisavtalet

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 22:15 CEST

Under torsdagen gjorde Donald Trump allvar av sitt hot att USA ska lämna Parisavtalet. Detta ökar kravet på näringslivet att påskynda omställningen till ett samhälle där utsläppen är nära noll. Det handlar lika mycket om att undvika risker som att utnyttja affärsmöjligheter. Företagen i Hagainitiativet har tydligt sett ökad lönsamhet genom sitt klimatarbete.

J439x8fmdduz4ceb4ka0

Hagainitiativet lyfter fram lönsamt klimatarbete vid seminarium i Washington

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 08:01 CEST

I samband med IMF:s och Världsbankens årliga vårmöten ordnar bland annat vice statsminister Isabella Lövin, Utrikesdepartementet och Hagainitiativet ett seminarium om klimatsmart tillväxt och näringslivets roll i klimatomställningen. På seminariet medverkar Mexikos före detta president Felipe Calderón. Det svenska näringslivet representeras av bland annat Folksam.

Azrx76mlc4ibhv2ggcnh

Hagainitiativet blir partner i företagsnätverket We Mean Business

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 08:11 CET

Hagainitiativet går med som partner i We Mean Business, en sammanslutning av organisationer som arbetar tillsammans med flera tusen av världens mest inflytelserika företag och investerare. Nätverket arbetar för att lyfta fram näringslivets röst, agera som katalysator i klimatfrågor och driva på för en starkare klimatpolitik.

Om Hagainitiativet

Företag för aktivt klimatansvar

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

I Hagainitiativet ingår: AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Green Cargo, Folksam, Fortum Värme, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.

Adress

  • Hagainitiativet
  • Besöksadress: Västerlånggatan 28, ingång Didrik Ficks Gränd (2 tr.)
  • Postadress: Box 3490, 103 69 Stockholm Stockholm
  • Sverige