Skip to main content

Forskning och näringsliv önskar politiker som agerar för en hållbar värld

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 13:58 CEST

Vissa frågor borde beslutas om i breda parti- och generationsöverskridande överenskommelser, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hit hör vår förmåga att hållbart förvalta de livsavgörande förutsättningarna för välfärd och utveckling, nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat. Det skriver Johan Kuylenstierna, Johan Rockström, Nina Ekelund, Anna Borgeryd och Svante Axelsson i en debattartikel i Ny Teknik idag.

Det politiska samtaleti Sverige behöver breddas och tydligare inkludera dessa mer långsiktigt avgörande utvecklingsfrågor. Därför har skribenterna formulerat en appell till Sveriges politiker inför de stundande valen. Den har nu undertecknats av 44 personer som finns på listan över Sveriges miljömäktigaste. Appellen kallas ”En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten”, och lyder:

Vi bedömer att svårigheten för Sverige att politiskt agera i paritet till miljöutmaningarnas betydelse, förklaras av att miljö och hållbarhet fortfarande betraktas som en isolerad politisk sektor vid sidan om andra politikområden. Det är dags att lyfta debatten om en hållbar välfärd till en strategisk fråga för Sveriges framtid. En rättvis och långsiktig svensk såväl som global välfärd, kräver en ekonomi oberoende av fossila bränslen, en rik natur med bärkraftiga ekosystem och ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Vi önskar:

1. Politiker som ser en bärkraftig miljö som en systembärande fråga som utgör basen för vår framtida välfärd och därmed driver en aktiv miljöpolitik som en del av ett ansvarsfullt ledarskap.

2. Politiker som kraftfullt och gemensamt tar sig an omställningen till en uthållig försörjning och välfärd, och därmed agerar för att lösa de långsiktigt avgörande miljöfrågorna.

3. Politiker som tydligare agerar utifrån de starka samband som råder mellan en rad grundläggande  och systemövergripande miljöutmaningar och i stort sett alla politikområden, inklusive finans-, utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.

Kontakt:
Johan Kuylenstierna, chef Stockholm Environment Institute
Johan Rockström, chef Stockholm Resilience Centre
Nina Ekelund, programdirektör Hagainitiativet
Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd
Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

För kontakt med respektive person ovan hänvisas till respektive organisations websida (press), vad gäller Stockholm Environment Institute, kontakta Robert Watt.
För kontakt med Nina Ekelund. Mejl: nina.ekelund@hagainitiativet.se Mobil: 0735 022464


Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Green Cargo, Folksam, Fortum Värme, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Stena Recycling, Statoil Fuel & Retail, Sveaskog och Vasakronan


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera