Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Företag går längre än regeringen – mot fossilfritt år 2030

Företag går längre än regeringen – mot fossilfritt år 2030

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 07:12 CET

Fjorton stora företag, som ingår i Hagainitiativet, har beslutat att vara fossilfria i sina egna verksamheter till 2030. De nya målen innebär att företagen i initiativet kommer att nå nollutsläpp 15 år tidigare än vad som anges i regeringens klimatmål. Ambitionen är att visa att svenska företag kan minska klimatpåverkan med ökad lönsamhet och samtidigt bidra till nya jobb och därmed ökad välfärd.

Ett ambitiöst klimatmål triggar nya affärer

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2016 13:25 CET

Idag lämnade Miljömålsberedningen sitt förslag på ett klimatpolitiskt ramverk och klimatmål till regeringen. Företagsnätverket Hagainitiativet har lämnat ett särskilt yttrade med sina synpunkter.