Skip to main content

HAGLÖFS ÖKAR VINSTEN OCH SIKTAR PÅ INTERNATIONELL TILLVÄXT

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 09:30 CET

Beat the elements, Haglöfs

Haglöfs närapå tredubblade vinsten under 2016 till följd av ytterligare organisatoriska förbättringar. Under fjolåret lanserade företaget även en ny varumärkesplattform med syfte att nå en bredare målgrupp. Mot bakgrund av fjolårets framsteg säger vd Peter Fabrin att Haglöfs nu står redo att investera för att växa internationellt.

De senaste två åren har Haglöfs genomfört ett flertal åtgärder för att uppnå lönsam tillväxt och stärka företagets ställning på den hårt konkurrensutsatta outdoormarknaden. Åtgärderna har bidragit till att Haglöfs under 2016 närapå tredubblat sitt rörelseresultat.

– Tack vare mina duktiga och engagerade kollegor har vi genomfört förändringar som stärker Haglöfs som företag och varumärke. Vi har skapat en varumärkesorienterad organisation, tagit bättre kontroll över vår produktion och våra försäljningskanaler, och vi har investerat i vårt varumärke. Sammantaget har vi lyckats höja värdet på våra produkter till nytta för såväl företaget som våra kunder, säger Haglöfs vd Peter Fabrin.

Under 2016 avslutade Haglöfs ett antal olönsamma säljsamarbeten, vilket ledde till en kortsiktig nedgång i omsättningen. Sett till jämförbara enheter ökade dock Haglöfs försäljning, särskilt i Norden. 2016 visade även en tvåsiffrig tillväxt för företagets hållbarhetsmärkta produkter. Hållbarhet genomsyrar hela Haglöfs verksamhet och spelar en central roll i företagets expansionsplaner.

En av höjdpunkterna 2016 var höstens lansering av Haglöfs nya varumärkesplattform och marknadsföringskoncept. Den nya varumärkesplattformen – Beat the elements – är resultatet av intervjuer med tusentals konsumenter runt om i Europa och ett omfattande arbete inom hela Haglöfs. Med den nya varumärkesplattformen vill Haglöfs höja varumärkesupplevelsen och nå ut till en bredare målgrupp.

– Haglöfs är kända för högkvalitativa och tekniskt avancerade produkter. Vår nya varumärkesplattform fångar essensen av detta – produkterna hjälper människor att trotsa elementen. Vi vill inspirera människor att ge sig ut oavsett väder eller val av aktivitet, och därmed riktar vi oss till en mycket bredare del av outdoormarknaden, säger Peter Fabrin.

Med förbättrad lönsamhet och en ny varumärkesplattform på plats är Haglöfs nu redo att investera för framtida tillväxt. Fokus ligger på att växa varumärket internationell med Tyskland som en av nyckelmarknaderna.

– Vi har skapat en stark plattform för lönsam tillväxt. Vårt långsiktiga mål är att växa som ett internationellt outdoorvarumärke med en stark bas i Norden. Den resan börjar 2017 då vi kommer att investera i Tyskland, som är Europas största outdoormarknad, och i Asien. Vi kommer att göra fokuserade satsningar inom vinnande produktsegment för att skapa ett kraftfullt avtryck för vår affär och vårt varumärke, säger Peter Fabrin.

För mer information, vänligen kontakta

Sara Skogsberg Cuadras
Communication Manager
+46 8 584 40 014
sara.skogsberg-cuadras@haglofs.se

More than a century ago, Wiktor Haglöf designed a backpack for the local workers of Swedish small town Torsång. The durable, practical backpack would be the proud beginnings of what today is one of the world’s largest manufacturers of outdoor clothing, footwear and hardware. The Haglöfs brand is currently marketed to the Nordic region, Europe and Asia is owned by ASICS Corporation since 2010. For more info, please visit www.haglofs.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera