Skip to main content

2013 - ett rekordår för Hallands Hamnar Varberg.

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 09:09 CET

De gemensamma ansträngningarna i det nya bolaget att snabbt ta marknadsandelar inom segmentet skogsprodukter har lyckats. Hallands Hamnar Varberg AB har med stor framgång säkrat nya volymer och nya kunder, främst inom export av sågade trävaror.

I samband med bildandet av Hallands Hamnar beslutades att öka resurser och insatser för att säkerhetsställa en positiv utvecklingen i Varberg inom segmentet skogsprodukter. Bl.a. investerade bolaget i inköp av två nya Multidocker kranar (se tidigare pressrelease). Resultatet för 2013 har blivit en total volymökning på 13 % jämfört med 2012 och en vinst på preliminärt SEK 4,8 milj. Samtliga produkter såsom pappersmassa, flis, massaved, sågtimmer och bränsleved ökade men mest glädjande är att den så viktiga exporten av sågade trävaror ökande med 15 %. Även rundstock utmärker sig med en ökning av 46 %. Fartygstrafiken ökade över Varberg med 13 % med 509 fartyg 2013 jämfört med 450 2012.  Prognoserna för 2014 ser fortsatt positiva ut och fler aktiviteter är planerade för att hålla i den positiva trenden.

” Det är glädjande att kunna redovisa ett bra resultat för vår hamnverksamhet i HallandsHamnar Varberg och att bolagets strategi med inriktning på skogsprodukter ger avkastning. Speciellt roligt är att vår höga servicegrad uppskattas av våra att kunder och att industrin på skogssidan har ambitiösa investeringsprogram de kommande åren. Detta sammantaget borgar för ökade volymer och möjlighetertill  en framtida god utveckling, säger bolagets VD Björn Alvengrip .

För mer information, vänligen kontakta VD Björn Alvengrip på tel. 0708 815160 eller email bjorn.alvengrip@portofhalland.se


HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera