Skip to main content

Vindkraften har medvind hos Hallands Hamnar

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 11:51 CET

Hittills har 49 kompletta vindkraftverk lossats och hanterats via Hallands Hamnar Varberg. Fler förfrågningar hanteras just nu vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling. Detta har gjort Varberg till en nyckelhamn för svensk vindkraft och hamnen stärker nu sin position med en översyn av ytterligare investeringar.

Vindkraft är när man generar (skapar) elektricitet med hjälp av vinden. För detta använder man stora vindsnurror (vindkraftverk). Den största vanliga storleken på vindkraftverk är 150 meter för kroppen och 50 meter för bladen. Från mark till yttersta blad blir det 200 meter. För att bladen ska börja
snurra måste det blåsa i 4 m/s. Då börjar elektricitet genereras. Vid 13 m/s uppnås maxeffekten som oftast ligger på 2,5 MW. Börjar det blåsa för mycket - över 25 m/s - stängs vindkraftverken av för att förhindra slitage. Svensk Vindenergis mål är att vindkraftselen ska öka från 7,2 TWh år 2012 till 30
TWh år 2020. Det skulle motsvara ungefär 20 procent av vår elanvändning. Svensk Vindenergis mål för vindkraften kan jämföras med att kärnkraften under 2010 och 2011 producerade 55,6 respektive 58 TWh el.

Hallands hamnar Varberg har, under de senaste två åren, byggt upp en unik kompetens och tagit fram utrustning för att hantera vindkraftverk. Ett vindkraftverk består grovt av fyra delar, fundament,
torn, maskinhus och rotor. Fundamentet håller vindkraftverket på plats och finns till största delen under marken. Tornet ger höjden på verket. Längst upp på tornet sitter maskinhuset. Det är i maskinhuset som elen genereras. Framför maskinhuset sitter rotorn som består av 2 eller 3 blad. Mitten på rotorn kallas nav eller hub. Fundamenten byggs på plats men resten transporteras. Under
transport är allt nermonterat till flera delar. Bara tornet består vanligtvis av 4 separata delar. Detta innebär att Hallands Hamnar hittills utfört över 800 lyft från fartyg till kaj och från kaj till bil utan några avvikelser.  Varje lyft kräver särskild utrustning, planering och kompetens och det är inte ovanligt att man måste använda två kranar (s.k. tvillinglyft) för att kunna hantera dessa otympliga och tunga
tunga kollin . I filmen om vindkraftshantering i hamnen skildras detta på ett detaljerat sätt.

Bengt Burström, Operativ Chef Varberg - ” Genomförda vindkraftsprojekt i Varbergs anläggning har varit inspirerande och lyft fram det bästa i alla som varit inblandade. Vi har på kort tid utvecklat hög
kompetens i området och strävar mot att bli kundens naturliga val av importhamn vid etablering av nya vindkraftsparker".


HallandsHamnar AB är ett bolag med två hamnar, en i Halmstad och en i Varberg.

Företaget bildades 1 januari 2013 och är en samverkan mellan Halmstad kommun och Varbergs kommun. HallandsHamnar AB erbjuder ett komplett utbud av hamntjänster såsom ro-ro, containers,
bilar, flytande och fast bulk, projektlaster, recycling, m.m.HallandsHamnar erbjuder även helhetskoncept inom bl a sågade trävaror samt intermodaltrafik, järnvägspendlar och tredjepartlogistik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy